Home > Veckorapport v25: ”Midsommaruppgång på börsen…”

Veckorapport v25: ”Midsommaruppgång på börsen…”

Sverige
Sverige

Den svenska börsen ligger nu på samma nivå som i slutet av februari och den senaste månadens utveckling har varit en trist tillställning. Den uppgång som skedde under andra hälften av maj har eliminerats under första hälften av juni. Svängningarna har varit beskedliga och måttliga och sommarstiltjen kan ha kommit tidigt i år. Studerar vi marknaden i ett lite längre perspektiv framträder dock en annan och mer intressant situation.

Majuppgången fick aktiekurserna att fjärma sig väl långt från den underliggande positiva trenden och nedgången i juni har åtgärdat detta beteende. Vi skrev i föregående utgåva att trendanpassningen ännu inte var över och det kan fortfarande vara så att det finns lite luft kvar att släppa ut i den pågående ”pyspunkan”. En nedgång på lite över 2 % är definitivt inte mycket till rekyl och vi kan inte utesluta att kurserna måste ned ytterligare en bit för att locka fram ett substantiellt köpintresse, men det är inte vårt huvudscenario. Mer om detta nedan, men först en global exposé.

USA
USA

De asiatiska börserna är som helhet stabila och tråkiga för närvarande. Låt oss börja med tråkigheten personifierad i börsformat, dvs. Kina. Kurserna har sakta glidit nedåt sedan våren 2009, dvs. i över fem års tid och varje försök till uppgång har effektivt stoppats av nytt utbud. Bilden håller dock sakta men (säkert) på att förändras. Sedan sommaren 2013 sjunker inte kurserna utan rör sig istället sidledes under allt mindre svängningar och vi verkar sålunda bevittna en klassisk bottenformation.

Att vara placerad i en marknad under en sådan period är mycket tålamodsprövande och under denna transformationsfas byter kapitalet händer från de som tröttnat till nya placerare som börjar vädra morgonluft. Vi ser ännu inga tydligen tecken på att den kinesiska börsen håller på att ta fart, men när denna typ av formidabelt tråkiga och prövande börser väl vänder är ofta kraften avsevärt större än förväntat.

Tyskland
Tyskland

En annan riktig tråkmåns till marknad som nu ligger på samma nivå som i maj 2013 är Japan. Dessförinnan hade dock Japan bjudit på en valutadopad tripp av sällan skådat slag med en uppgång om 84 % på några månaders tid. Nu visar Japan tecken på att en ny uppgångsfas kan vara i antågande, men här handlar det inte om några drastiska rörelser utan mer om att toppnivå 7 % högre upp kan utmanas.

Indien hade en mindre sättning i spåren av valeuforin, men nedgången blev mindre än väntat och optimismen verkar ha fått ett fast grepp om denna marknad och vi ser fortsatt långsiktig potential. Uppgången är dock nästan 30 % sedan februari och en sådan takt och fart är naturligtvis omöjlig att hålla.

Hong Kong, Singapore och Sydkorea är stabila, men har svårt att passera kursnivåerna från 2011 och även om vi inte är särdeles attraherade av Sydostasien i dagsläget kommer det sannolikhet efterhand finnas goda skäl att ändra denna uppfattning.

Zink
Zink

Nåväl, det är ju inte Asien som i första hand påverkar den svenska börsutvecklingen utan självklart är det USA som bestämmer färdriktningen och inför onsdagens besked från den amerikanska centralbanken fanns det en hel del nervositet avseende inflationstakt, kommande räntehöjningar, neddragna obligationsköp och tillväxttakten i ekonomin, men det mjuka och duvaktiga uttalandet att: ”För att stödja framstegen mot maximal sysselsättning och prisstabilitet bekräftade kommittén idag sin bedömning om att en mycket ackommoderande penningpolitisk hållning är fortsatt lämplig” skapade lugn harmoni och förnyad riskaptit på den amerikanska börsen.

Den breda USA-marknaden passerar nu ”all time high” och denna positiva stämning kommer med största sannolikhet att fortplanta sig till Europa och Sverige dagen före midsommarafton.

Europa har liksom Sverige också haft behov av en viss kursmässig nedkylning, men till skillnad mot Sverige så har här börserna anpassat sig till sin underliggande positiva trend genom att konsolidera, dvs. göra på stället marsch och röra sig sidledes. Nu ser de allra flesta Europeiska börser ut att ha pausat tillräckligt länge och sannolikheten är påtagligt god att Europa liksom USA nu kommer att utmana årets toppnoteringar inom kort.

I föregående brev såg vi en uppgångspotential för guld till runt 1280 dollar, att oljan skulle kunna röra sig vidare uppåt och uttryckte oss klart positivt om stigande priser för aluminium och zink. Guldet nådde 1285 dollar och har därefter backat någon procent. För närvarande är vi neutrala till guldpriset men om detta ånyo med kraft attackerar utbudsnivån ovanför 1280 så kan en mer positiv rörelse var under bildande.

Vår positiva syn på aluminium och zink är i högsta grad intakt och vi blir inte alls förvånade om prisutvecklingen kan överraska på uppsidan. Oljepriset har varit något starkare än förväntat och en vidare uppgång från dagens 114 dollar med ytterligare några dollar bär sannolikhetens prägel.

Föregående veckas prognos var att den svenska börsen runt midsommar kunde vara mogen för ett försök att vandra vidare uppåt. Vi ser ingen alls anledning att ändra på denna åsikt och upprepar ännu en än gång samma bedömning, dvs. en trolig uppgång för index (OMXS30) till 1420 -1450 punkter (nu 1378), med siktet inställt på den övre delen av prognosintervallet.

TREVLIG MIDSOMMAR !

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto