Home > Veckorapport v3: ”Fortsatt positiva undertoner….”

Veckorapport v3: ”Fortsatt positiva undertoner….”

Sverige
Sverige

Om man vill tolka utvecklingen positivt kan man notera att börsen steg kraftigt under årets tre första handelsdagar och att marknaden under de följande åtta dagarna har lyckats bita sig fast på en hög nivå, dvs. att den underliggande dynamiken är positiv. Därtill kan man notera att årets initiala uppgång gjorde marknaden överköpt och att en fullt naturlig reaktion är att börsen tar en paus för att hitta en balans mellan utbud och efterfrågan.

Ovanstående är en teknisk/psykologisk beskrivning av markandens beteende och bakom detta ligger en osäkerhet om den kommande rapportperioden. Inbromsningen i den svenska ekonomin var påtaglig under det fjärde kvartalet och rekylerna i flera av de stora verkstadsbolagen tyder på en stigande oro avseende utvecklingen under Q4. Industriproduktions- och orderdata för november var svaga och frågan är om det förbättrade stämningsläget i USA och Kina kommer manifesteras i den svenska industriproduktionen under våren eller om detta bara är en from förhoppning, men innan vi drar några slutsatser vill vi som vanligt göra en kortfattad global utblick.

USA
USA

De nedkörda börserna i krishärdarna Grekland, Portugal, Italien och Spanien forsätter att gå som tåget och den förstnämnda marknaden har nu stigit med runt 100 % sedan den absoluta botten i somras. Tyskland, Frankrike och Storbritannien har istället rört sig sidledes och ser ut att vara i behov av fortsatt konsolidering. Japan och Kina, som blivit de nya börsmässiga dragloken i Asien, har tillsammans med Indien fortsatt att visa styrka, men inte minst Japan visar ett uppenbart behov av nedkylning , dvs. fortsatt rekyl nedåt.

Oljepriset, har inte stigit som prognosticerat och i det närmaste samtliga basmetaller är för närvarande ovanligt tråkiga med en negativ underton. Däremot har guldpriset efter en längre tids kana utför börjat visa positiva tendenser, vilket skulle kunna förklaras med att de enorma mängderna av rekordbilliga centralsbankspengar tillsammans med en spirande konjunkturoptimism är en grogrund för framtida inflation.

Guld
Guld

De stigande långräntorna beror bl.a. på att inte minst den amerikanska centralbanken är beredd att acceptera högre inflation under en period innan återhämtningen börjar ta rejäl fart. I takt med mindre rädsla för katastrofscenarier i Europa och en därmed korrelerad ökande riskaptit är det också fullt logiskt att det sker en omviktning från obligationer till aktier, vilket skapar ett visst tryck uppåt på räntenivåerna. Det förefaller synnerligen sannolikt att obligationsräntorna har etablerat långsiktiga bottennivåer, men vi tror att det är för tidigt med några större räntemässiga ryck uppåt även om obligationer förefaller som ett påtagligt oattraktivt tillgångsslag på både kort och lång sikt och i Sverige visar sig detta nu tydligt genom ett nettoutflöde från räntefonder och ett nettoinflöde till aktiefonder.

Världsbanken konstaterar att förhållandena på finansmarknaderna sedan våren och tidig sommar har förbättrats markant med stigande kapitalströmmar till utvecklingsländer, minskade obligationsdivergenser och positiva aktiemarknader. Det vanliga konjunkturmönstret är att Europa släpar efter USA med ett par kvartal och vi borde därför kunna få se mer positiva ekonomiska signaler i Europa och Sverige framåt vårkanten. Detta framstår sålunda inte som en from förhoppning utan istället som ett klart realistiskt perspektiv i linje med de senaste månadernas stabilisering för olika ledande indikatorer.

Japan
Japan

Inom två månader måste kongressen i USA enas om både höjt lånetak och hur man ska behandla de 100 mdr USD i automatiska utgiftsnedskärningar som man sköt upp i samband med budgetöverenskommelsen vid nyår. En positiv marknadssyn förutsätter självklart ett positivt utfall av de kommande förhandlingarna, vilket inte är en självklarhet men dock ett sannolikt utfall.

Det finns tre sätt för en marknad att justera ett överköpt läge, dvs. rekylera, röra sig sidledes och en kombination av dessa´beteenden. Vi ser de nuvarande milda svängningarna som en korrigering, konsolidering eller kraftsamling för vidare uppgång efterhand, men det är naivt att ta för givet att börsen inte skulle kunna få en kännbar rekyl även om detta inte är vårt huvudalternativ.

Vår slutsats denna vecka blir i det närmaste identisk med föregående veckas. Vi ser sålunda goda förutsättningar för vidare kursuppgång inom sinom tid, men att peka med hela handen strax inför en rapportperiod vore oprofessionellt då dessa perioder
är notoriskt svårprognosticerade och den kommande lär inte utgöra något undantag.

Infrias resultatförväntningarna kan vi se fram emot en fortsatt angenäm resa uppåt annars är risken självklart stor för en påfrestande rekyl, men även om det sistnämnda skulle inträffa krävs det påtagliga besvikelser och/eller nya politiska kriser för att bryta de positiva trender som har etablerats på global basis. Vi är bekväma med vårt grundläggande positiva scenario och behåller fortsatt vår målkurs om att börsen bör nå 1180 punkter innan vintern är slut.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto