Home > Veckorapport v32: ”Vi höjer ribban för tredje gången…”

Veckorapport v32: ”Vi höjer ribban för tredje gången…”

Vi noterade för ett par veckor sedan att vi på den svenska börsen antingen såg början på en toppformation eller bara en paus på vägen upp mot årshögsta. Bedömningen var att sannolikheten var störst för den positiva tolkingen och vi höjde ribban till 1250 -1260 punkter för OMXS30.

Marknaden nådde strax ovanför 1250 i början av innevarande vecka, tvekade och rekylerade sedan under två dagar. Redan under gårdagen kom dock köparna tillbaka med kraft och vi ser nu goda förutsättningar för en fortsatt stigande börs.

På konjunkturfronten har både USA och Europa överraskat positivt under sommaren och även Kina indikerar nu en mer positiv utveckling än förväntat. Börserna i Asien är dock inga glädjespridare utan fortsätter att röra sig sidledes med en viss negativ underton. Indien är den sämsta marknaden medan Kina och tigerekonomierna är mer stabila. Inte heller den ryska marknaden uppvisar för närvarande någon styrka.

De börser som andas klart mest potential återfinns istället i Europa. De tidigare dragloken Tyskland och Storbritannien ligger i positiva trender, men det är Portugal, Italien, Spanien, Frankrike och Skandinavien som visar mest styrka. Södra Europa testar nu och försöker bryta över de påtagligt svårforcerade toppnivåerna från 2010 och 2011 medan Tyskland (som har utvecklats betydligt bättre) kämpar med att på allvar passera ”all time high” från år 2000.

Tidigare under året har positiva konjunkturindikationer inte satt något avtryck på basmetallerna, men detta förhållande ser nu ut att ändras. Kopparpriset bröt sin negativa trend under gårdagen och nästan samtliga övriga basmetaller ser ut att ha bildat bottenformationer, vilket även gäller både guld- och silverpriset.

Konjunkturåterhämtningen får även andra konsekvenser, vilket bl.a. syns i en starkare Euro och press uppåt på obligationsräntorna. Den svenska 10-årsräntan ser ut att ha fullbordat en bottenformation efter 16 års nedgång och det verkar mest vara en tidsfråga innan den börja röra sig mer tydligt uppåt. Oron över tillbakadragna finansiella stimulanser hänger kontinuerligt över marknaden, men vi tror att konjunkturoptimismen och en balanserad avveckling av pengaflödet kan visa sig vara en utveckling som ger stöd för vidare kursuppgång.

Det är ingen tvekan om att den svenska börsen har rört sig väl snabbt uppåt under juli och augusti och det vore välbehövligt om marknaden konsoliderade innan ett seriöst försök att bryta årshögsta på 1255 punkter ägde rum.

Oavsett om denna kraftsamlingsfas kommer inträffa eller inte ser vi en sådan underliggande styrka och bredd på börsen att vi för tredje gången höjer ribban och siktar nu på en uppgång till toppnivån från 2007 dvs. runt 1300 punkter, vilket innebär något över fyra procent jämfört med gårdagens stängningskurs.

Svenska börsen
Svenska börsen
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto