Home > Veckorapport v34: ”Kraftsamling inför vidare uppgång”

Veckorapport v34: ”Kraftsamling inför vidare uppgång”

Det finns ett flertal intressanta trender i vår omvärld som förbättrad konjunkturstatistik i Europa, Kina och USA i kombination med stigande obligationsräntor i samklang med ökade priser för både bas- och ädelmetaller medan kräftgången fortsätter i BRIC-länderna, dvs. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.

Sverige
Sverige

Till detta kan läggas positiva Europeiska och Nordiska börser som verkar överta USA:s som draglok inför sannolik vidare börsuppgång. Om vi först ser på fundamentala faktorer kan vi notera att det är USA som visat starkast ekonomisk återhämtning medan det är Europa som har överraskat mest positivt. För första gången på 18 månader så har BNP ökat och utfallen har även var bättre än förväntat i Tyskland, Frankrike, Italien och Portugal.

Torsdagens inköpschefsindex bekräftade denna positiva bild där ekonomin i EMU-området med Tyskland som kraftkälla fortsätter sin återhämtning om dock i måttlig takt och både industrin och tjänstesektorn redovisade siffror som hamnade på tvåårshögsta. Även om återhämtningen knappat kan beskrivas som resolut så har risken för en kollaps i Euron minskat högst påtagligt och kapital söker sig nu till högavkastande ränteplaceringar och till attraktivt värderade aktiemarknader
i Europa.

Tyskland
Tyskland

Den amerikanska centralbankens protokoll från juli gav inga klara besked om den planerade successiva nedtrappningen av obligationsköpen utan som tidigare kommunicerades att dessa kommer minskas under hösten och upphöra under kommande år om arbetslösheten har fallit ned till runt 7%.

Både duvor och räntehökar verkar dock vara eniga om att det är en tidsfråga innan köpen ska reduceras under förutsättning att utvecklingen på arbetsmarknaden inte överraskar negativt. Som en motvikt till denna åtgärd var centralbanken tydlig med att signalera att det kommer att dröja länge innan någon räntehöjning blir aktuell.

Om vi nu ser på de tekniska faktorerna så har den bottenfas som långräntorna befunnit sig i nu definitivt ändrat karaktär och övergått till en stigande trend. Denna utveckling har varit klar och tydlig i USA under sommaren och nu ser vi samma mönster i Sverige. Vidare så har valutaoron i Asien skapat ett starkt köpintresse i guld och här finns det sannolikt mer att vänta på uppsidan.

Guld
Guld

De starkare konjunktursignalerna har lyft upp prisnivån för samtliga basmetaller. För tillfället är det på stället marsch, men troligtvis är detta en konsolidering inför vidare uppgång. Bricländerna och de flesta asiatiska börser upplever en kapitalflykt som istället gynnar Europa. Kursnedgångarna har varit avsevärda, men fortfarande ser det ut att vara i tidigaste laget att köpa. Om de Europeiska börserna nu får fart så finns det dock goda förutsättningar för att det under hösten kan bli en bra affär att ta hem vinster i Europa och placera dessa österut.

Tyskland har återtagit rollen som ledarhund bland de Europeiska börserna och efter att ha rört sig sidledes under sex veckors tid verkar det mest vara en tidsfråga innan denna marknad gör ett seriöst försök att bryta årshögsta. Frankrike, Italien, Portugal och Spanien befinner sig tillsammas med Skandinavien också i ledarposition medan USA nu verkar tappa sin distinkta roll som flockledare, men börstrenden där är fortsatt uppåtriktad och den pågående rekylen sannolikt av övergående karaktär.

Sverige ränta 5 år
Sverige ränta 5 år

I Sverige brottas börsen (liksom de flesta börser i Europa) med att försöka passera toppnivån från slutet av maj. Verkstad och råvaror visade uppenbar styrka under torsdagen, men det är svårt att passera årshögsta när en så dominerande sektor som bank inte följer med uppåt. Det pågår en sektorrotation med vinsthemtagningar i storbankerna och kapitalet flödar istället in i högbetaaktier som Boliden, SSAB och den konjunkturkänsliga verkstadssektorn.

För två veckor sedan konstaterade vi att den svenska börsen tveklöst rört sig väl snabbt uppåt under juli och augusti och att det vore välbehövligt om marknaden konsoliderade innan ett seriöst försök att bryta årshögsta på 1255 punkter ägde rum. Oavsett om denna kraftsamlingsfas skulle inträffa eller inte såg vi en sådan underliggande styrka på börsen att vi för tredje gången höjde ribban och siktade på en uppgång till toppnivån från 2007 dvs. runt 1300 punkter, vilket är knappt fem procent högre jämfört med torsdagens stängningskurs.

Vi har haft både rätt och fel i denna analys. Börsindex bröt upp över 1255, men orkade inte hålla uppgången och under onsdagen stängde marknaden på 1226 punkter. Denna utveckling förändrar inte vår syn utan styrker istället vår bedömning att börsen kraftsamlar för en ny uppgångsfas. Vi tror att onsdagens nedställ var en falsk säljsignal som tog bort den kvarvarande överköptheten ur marknaden, ruskade om placerarkollektivet och skakade ut de svaga händerna. Utbudsnivån runt 1250 punkter är svårforcerad, men ett förnyat köpintresse efter nedgången i bankaktier med fortsatt styrka i verkstad gör att vi känner oss klart bekväma med ovanstående målkurs på 1300.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto