Home > Veckorapport v35: ”Marknadsbrus eller nedgångsfas?”

Veckorapport v35: ”Marknadsbrus eller nedgångsfas?”

Föregående vecka gav vi uttryck för en positiv börssyn, såg nedgången som en falsk säljsignal, konstaterade att utbudsnivån runt 1250 punkter var svårforcerad, men konkluderade att ett förnyat köpintresse efter nedgången i bankaktier med fortsatt styrka i verkstad gjorde att vi kände oss klart bekväma med vår målkurs på 1300 punkter (OMXS30).

Sverige
Sverige

Under föregående torsdag och fredag steg kurserna, men det politiska utspelet under helgen om en sannolik militär attack på Syrien skapade osäkerhet (som börsen alltid ogillar starkt) vilket i måndags resulterade i en nedgång om 1,7%. Under gårdagen testade börsen av nedåt, men stängde bara 0,5% minus för att under torsdagen stiga med lika mycket. Summa summarum innebär dessa kursfluktuationer att index nu befinner sig på samma nivå som för en vecka sedan.

När vi människor utsätts för ett oväntat hot ligger det i vår överlevnadinstinkt att reagera impulsivt (med ryggmärgen). Denna process (starkt förenklat) äger rum i den äldsta delen i vår hjärna som populärt brukar kallas för ”reptilhjärnan” eller rättare sagt i amygdala som är en del av det limbiska systemet.

Japan
Japan

En intensiv biokemisk process startar med bl.a. adrenalinproduktion och vi blir redo för antingen ”flight eller fight” och upplever ofta ett starkt behov att agera oavsett om detta tar sig uttryck i att försöka springa ifrån hotet eller att försöka bekämpa det. Våra fysiologiska processer är fortfarande anpassade för ett liv på savannen och då det definitivt inte hjälper att kasta ut börsskärmen genom fönstret så kan den uppkomna oron istället lätt ta sig uttryck genom att trycka på säljknappen, minska risken och känna att man gör något. Detta beteende inträffar allt som oftast på börsen och ibland kan det visa sig vara helt korrekt, men lika ofta är det en emotionell överreaktion.

Som placerare är det svåra just att bedöma om man ska ta en sådan kursreaktion på allvar eller om det bara är brus av lite mer omfattande karaktär än normalt. En första skarp nedgångsdag skapar oro hos placerarkollektivet, en andra tydlig nedgångsdag ruskar om ordentligt och en tredje skarp nedgångsdag kan på allvar förändra stämningsläget och psykologin i marknaden. Det är därför sålunda viktigt att noga observera vad som händer på börsen efter den typ av nedgångsdag som skedde i måndags – bara brus eller första steget i en kännbar nedgångsfas. Än så länge är det för tidigt att med emfas uttala sig om detta, men vi ska göra vårt bästa i slutsatsen längre ned i texten.

USA
USA

Blickar vi utanför Sverige så kan vi se att börsläget i Asien exklusive Indien börjar visa på större stabilitet. Den indiska börsen rör sig som en jojo upp och ned inom ramen för det långvariga och breda kursintervall som varit i kraft sedan 2010, men vi lutar åt att det börjar se ut som bottenkänning efter den snabba nedgången på 15%. Kina är däremot för närvarande ett mindre under av kursmässig stabilitet jämfört med Indien och kurserna har där (efter det branta fallet under våren) rört sig sakta och stabilt uppåt med mycket små svängningar. Sydkorea är den marknad tillsammans med Japan som ser tekniskt mest intressanta ut medan Singapore uppvisar markant svaghet. Den japanska kursutvecklingen är en kopia av valutarelationen mellan dollar/yen och då yenen ånyo visar tecken på att försvagas ser börsen analogt med detta allt mer intressant ut (vänligen se diagram två).

I USA har kursnedgången blivit något större än vad vi tidigare antog och även om primärtrenden fortfarande är positiv så har den tidigare så starka börsutveckligen fått sig en knäck. Detta behöver inte betyda att kurserna ska dra sig vidare nedåt, men däremot kan vi få se en börs som rör sig mer sidledes och som inte har samma ledarroll avseende den globala börsutvecklingen (vänligen se diagram tre). Som vi tidigare har skrivit är det i

Koppar
Koppar

Europa inklusive Skandinavien där vi ser de mest stabila börserna och det är härifrån (med Tyskland i spetsen) som dragkraften behöver komma ifrån för att ånyo få fart på den globala börsoptimisen. Alla europeiska marknader har tappat några procent den senaste två veckorna, men hittills är rekylerna av beskedlig karaktär. Osäkerhet om när och hur mycket den amerikanska centralbanken ska minska sina obligationsköp med och omfattningen på den militära interventionen i Syrien ligger dock som en våt filt över placerarnas riskaptit för närvarande. Varken minskade obligationsköp eller avfyrade missiler behöver påverka börserna negativt utan placerarna vill slippa osäkerheten och få grepp om situationen. Under förutsättning att ingen av de förväntade åtgärderna leder till kaos lär istället tydliga besked leda till lättnad och kursuppgång.

Vi har fortfarande en positiv grundsyn på börsutvecklingen och ser en god sannolikhet att den senaste tidens nedgång mer är brus än första steget i en kännbar nedgångsfas. Toppnivån från maj månad har dock visat sig vara mer svårforcerad än väntat och det går inte att utesluta ytterligare svaghet på den svenska börsen. Den viktiga banksektorn börjar dock nu se köpvärd ut och de tre indexmässiga tungviktarna Ericsson, H&M och Telia uppvisar stabilitet med en positiv underton. Lägger vi därtill ett köpintresse för råvarubolagen och goda förutsättningar för verkstadssektorn så betraktar vi eventuell fortsatt svaghet på börsen mer som köp- än som ett säljläge.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto