Home > Veckorapport v36: ”Dags för ett nytt uppgångsförsök!?”

Veckorapport v36: ”Dags för ett nytt uppgångsförsök!?”

Vår slutsats föregående vecka var att vi hade en positiv grundsyn på börsutvecklingen, såg en god sannolikhet att den senaste tidens nedgång mer var brus än första steget i en kännbar nedgångsfas och att eventuell fortsatt svaghet på börsen sannolikt var ett köpläge.

Sverige
Sverige

Den utveckling som vi har sett den senaste veckan har styrkt oss i denna uppfattning. Efter ett tydligt nedställ i fredags kom marknaden tillbaka efter en mindre krigisk inställning från USA och i kombination med fortsatt positiva konjunktursiffror och storaffärer så har riskaptiten börjat återvända till börsen.

De rekyler vi såg i mars respektive maj innebar nedgångar på mellan sex till elva procent medan augustirekylen bara uppgår till lite över fyra procent. Det är fortfarande ingen självklarhet att rekylfasen är över och som vi har påpekat flera gånger tidigare är det utbud som kommer fram när vi närmar oss årets toppnoteringar runt 1255-1260 punkter svårforcerat.

Japan
Japan

Det beteendemönster som har präglat den senaste rekylfasen i kombination med den interna dynamiken på den svenska börsen medför dock en god sannolikhet att vi denna gång bara får åse en högst måttlig rekyl och att börsen är på väg mot årshögsta.

Den globala börsutvecklingen har under sommaren spretat åt olika håll där Bric-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) har varit mycket frustrerande platser att ha sina pengar placerade. Även de flesta övriga börser i Asien har varit smått bedrövliga marknader och USA har under en månads tid glidit sakta nedåt

Även om tendenserna är långt ifrån glasklara finns det dock nu ett antal tecken som indikerar att börsutvecklingen globalt börjat samvariera med en positiv underton. Föregående vecka lyfte vi bl.a. fram Japan som en marknad som stod i färd att ånyo börja röra sig uppåt då en viss försvagingen av yenen verkade sannolik. Den japanska börsen har rört sig snabbt upp de senaste dagarna och vi tror nu att den negativa trenden som började i maj är på väga att brytas.(Vänligen se diagram två).

Asien
Asien

Den kinesiska marknaden har fortsatt att sakta men säkert smyga sig vidare uppåt och uppgången från bottennivån i juli börjar närma sig 15%. Både Hongkong och Sydkorea visar också framfötterna och indikerar att de nedtrender som började redan i januari nu på allvar är på väg att brytas. Indien fortsätter att vara ett flipperspel, men volatiliten visar en avtagande tendens och vi såg sannolikt bottennoteringen föregående vecka även om det är i tidigaste laget att börja tala om ett möjligt trendbrott. Studerar vi ett sammanvägt index (vänligen se diagram tre) över de asiatiska börserna ex. Japan så framstår ovanstående positiva beskrivning tydligt.

De två övriga regionerna dvs. Brasilien och Ryssland började bägge falla i början av 2011 och bägge länderna har sedan dess tappat runt 40%. Det verkar ännu inte vara någon brådska att trycka på köpknappen, men efter mer än två års kraftig börsnedgång finns det all anledning att ha utvecklingen under nogsam bevakning. Inte minst Ryssland som har testat sin bottennivå tre gånger och vars nedåtgående trend visar tydligt minskad negativ lutning ser spännande ut. Vänder vi istället blicken västerut och studerar den globala börsledaren, dvs. USA så ser det ut som den senaste månadens rekyl nu kan vara överstånden och att den nödvändiga anpassningen till den positiva underliggande trenden är genomförd.

BRIC
BRIC

Vi gör samma positiva analys av merparten av de Europeiska börserna. Efter sommarens rejäla uppgångar var det i det närmaste nödvändigt med en avkylningsperiod och liksom i Sverige har rekylfasen var mycket måttlig och stannat vid ett tapp om runt fem procent.

Om vi återvänder till Sverige så är det absolut inte självklart att börsen ska fortsätta sin uppåtriktade trend. Börsen är den plats där det osannolika har ovanligt stor sannolikhet att inträffa och ökat vapenskrammel rörande Syrien eller ett oväntat utspel från den amerikanska centralbanken kan lätt blåsa bort riskaptiten.

De sex riktiga tungviktarna i börsindex, dvs. Atlas, Ericsson, H&M, Nordea, Telia och Volvo som tillsammans utgör mellan 35-40% av börsindex (OMXS30) ser dock samtliga ut att vara på väg uppåt och detta ger en ovanligt god bredd i uppgången om vi därtill även adderar bottentendenser i hela banksektorn och ett markant köpintresse i råvarubaserade bolag. Konklusionen är därmed given och i det närmaste identisk med föregående veckas, dvs. vi tror att rekylen på den svenska börsen är över, men att toppnivåerna runt 1255-1260 punkter kommer bjuda på visst fortsatt motstånd innan en sannolik uppgång mot 1300 -1320 punkter tar vid, vilket innebär en möjlig uppgång på runt 5-6% från nuvarande indexnivå.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto