Home > Veckorapport v37: ”Börsen har mer att ge på uppsidan…”

Veckorapport v37: ”Börsen har mer att ge på uppsidan…”

Vi uttryckte oss med en viss självsäkerhet föregående vecka när vi konstaterade att konklusionen var given, dvs. vi trodde att rekylen på den svenska börsen var över, men att toppnivåerna runt 1255-1260 punkter kunde bjuda på visst fortsatt motstånd innan en sannolik uppgång mot 1300 -1320 punkter tog vid, vilket innebar en möjlig uppgång på runt 5-6% från den dåvarande indexnivån.

Sverige
Sverige

Vi noterade dock att det utbud som regelmässigt kom fram när vi närmade oss årets toppnoteringar var svårforcerat, men att det beteendemönster som präglat den senaste rekylfasen i kombination med den interna prisdynamiken på den svenska börsen medförde en god sannolikhet att vi denna gång bara skulle få se en högst måttlig rekyl och att börsen var på väg mot årshögsta.

Stängningskursen för OMXS30 idag (tisdag) blev 1268,22 , vilket innebär att börsen noterade årshögsta och att vidare uppgång är klart sannolik. En essentiell orsak till vår positivism och något sturska uttryckssätt i den föregående publikationen har sin grund i att börsutvecklingen globalt börjat samvariera med en positiv underton.

Olja
Olja

När vi studerade Asien inklusive Kina, Indien och Japan märktes det tydliga tendenser att regionen som helhet med vissa undantag var på väg upp från den letargi som präglat årets hittillsvarande kursutveckling. De tre länderna ovan som dessutom alla tre tillhör världens största ekonomier har varit ledare i den senaste tidens uppgång flankerade av Hongkong och Sydkorea.

När både Japan och Kina och då främst den sistnämnda överraskar med ett pärlband av glittrande konjunktursignaler är det inte märkvärdigt att hela denna region visar starka kursökningar. Det har under en längre tid funnits en uppenbar rädsla för att den kinesiska tillväxten skulle reduceras ännu mer eller stå inför en påtaglig avmattning med allvarliga konsekvenser för världsekonomin och när nu marknaderna börjar skakar av sig denna oro skapas en turboeffekt för börsutvecklingen som helhet och för konjunkturskänsliga aktier i synnerhet.

Koppar
Koppar

Positiva konjunktursignaler är dock bara en del av ekvationen bakom den raskt stigande riskaptiten utan den allt mer minskade sannolikheten för ensidig amerikansk intervention i Syrien är i högsta grad en bidragande faktor. Oljepriset (vänligen se diagram två) noterades för 12 dagar sedan i 110,85 dollar, steg därefter till 115,85 och har nu fallit tillbaka 111,17, dvs. hela ”krigspremien” har eliminerats och oljan har fallit tillbaka in i den sidledes rörelse som har varit i kraft ända sedan 2011.

Guldpriset har visat en liknande utveckling och efter ett rejält ryck uppåt till 1433 dollar så har guldet tappat med 5% och silver som rusade upp ännu mer har analogt med detta tappat över 8%. Basmetallerna och då främst koppar visar dock delvis en annorlunda bild. Efter snabb uppgång i början av augusti så har metallen tappat runt 3%, men priset har fått kämpa och arbeta sig nedåt medan uppgången gick snabbt och enkelt, vilket signalerar en positiv prisdynamik och att rekylfasen innebär ett test av det tidigvarande trendbrottet och sannolikt utgör ett bra köpläge inför vidare uppgång (vänligen se diagram tre).

Världsindex
Världsindex

Studerar vi de svenska fem- till tioårsräntorna rör sig dessa i en väl korrelerad symbios med sina amerikanska motsvarigheter, men nu när räntorna stiger av så kallad rätt orsak = förbättrad konjunktur så ser marknaden detta om visserligen inte som en fördel så dock inte heller som någon uppenbar nackdel.

Om vi återgår till den globala börsutvecklingen så har ledarskapet övergått från USA till Europa och Asien. Den breda amerikanska marknaden ligger visserligen i en positiv grundtrend, men jämfört med den styrka som de europeiska börserna uppvisar framstår USA som en relativt glanslös företeelse. Detta gäller dock inte tekniktunga Nasdaq som lever lite av sitt eget liv och med en helt annan kraft än S&P 500.

I Europa så visar nästan alla länder styrka förutom Italien där Silvio Berlusconi gör sitt absolut bästa för att förhindra ekonomisk tillväxt och gamla mäns ego, prestige och fåfänga innebär många gånger ett högt pris som får betalas av den breda allmänheten. Lokomotivet i Europa är ånyo Tyskland där börsen efter mer fyra månaders kräftgång ser ut att vara redo för en ny uppgångsperiod. En bild anses säga mer än 1000 ord och ett diagram kan vara ännu mer talande. Hela det ovanstående resonemanget kan sammanfattas i diagram fyra som visar utvecklingen för ett sammanvägt världsindex där framstår som en tidsfråga innan toppnoteringen från maj månad passeras med råge.

Vi har sedan tidigare satt ribban vid 1300-1320 indexpunkter för den svenska börsen (OMXS30), vilket skulle innebära en uppgång med upp till 4% från dagens nivå. Med hänsyn till den klart positiva bild som vi har tecknat avseende den sannolika globala börsutvecklingen och att den svenska börsen nu med kraft och volym har passerat årshögsta förfaller denna prognos snarast som återhållsam, men det vore dumdristigt att redan nu höja vår målsättning utan vi vill se att börsen visar fortsatt styrka och stabilitet. Det bör dock inte mötas med någon större förvåning och höjda ögonbryn om vi redan kommande vecka anser att det finns skäl att höja vår målnivå med ett eller kanske till och med ett par snäpp.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto