Home > Veckorapport v4: ”I väntan på börsens rapportperiod….”

Veckorapport v4: ”I väntan på börsens rapportperiod….”

Sverige
Sverige

Om vi fokuserar på ett bransch- och företagsperspektiv så visade hela börsen glädjeyra de tre första handelsdagarna med en bred uppgång i alla sektorer. Därefter så insmög sig en lätt ångestfylld stämning i verkstadssektorn som manifesterades i tydliga rekyler medan kapitalet istället roterade över till de fyra storbankerna vars markanta uppgångar motverkade verkstadsbolagens sättning. Den senaste tiden har vi sett en moturs reaktion med vinsthemtagningar i den finansiella sektorn medan fyndköparna har sökt sig tillbaka till industribolagen, vilket medfört att indexutvecklingen har fortsatt vara relativt neutral. Nya spelare på plan i form av positiv kursutveckling i de tunga indexbolagen Ericsson och H&M har dock skapat en uppåtriktad bias på börsen som bäst kan beskrivas som sidledes med en positiv underton.

Vi noterade i föregående publikation att det finns tre huvudsakliga sätt för en marknad att korrigera ett överköpt läge, dvs. rekylera, röra sig sidledes eller en kombination av dessa beteenden och börsen har som framgår ovan valt en variant av alternativ två. Om man som vi i detta analysbrev har förfäktat en positiv marknadssyn är detta goda nyheter. Årets tre initiala uppgångsdagar har följts av en ”stillastående” period om 15 dagar och vi ser som tidigare de nuvarande milda indexsvängningarna som en paus, konsolidering eller kraftsamling för vidare uppgång, men självklart kan börsen få en påfrestande rekyl om rapportsäsongen blir en besvikelse.

USA
USA

Denna vecka är det bara Nokia och SCA imorgon (torsdag) och möjligtvis Getinge på fredag som kommer påverka börshumöret utan man får tålmodigt vänta tills på tisdag (29/1) då Sandvik och sedan ytterligare 15 storbolag rapporterar under tre dagar. Marknaden har inga större förväntningar på försäljningssiffrorna, men vill se att bolagen genom kostnadsnedskärningar har lyckats bibehålla goda marginaler samtidigt som uttalanden om att nedgången i efterfrågan har bottnat ut kommer premieras högt av placerarna.

I Europa och inte minst i USA är dock rapportperioden inne i ett intensivt skeende. De amerikanska storbolagen har en stark historik av att överraska positivt och hittills är det inget som tyder på att innevarande kvartal blir ett undantag. Både Google och IBM tillhör vinnarna på dagens (onsdagens) börs i USA med uppgångar på mellan 5-6% och inte minst Google imponerade med både starka intäkter och en god kostnadskontroll.

Efter börsens stängning på ondagskvällen kommer Apple att rapportera och det finns många frågetecken som placerarna vill ha svar på. Apple har sedan 2006 bara överraskat negativt vid tre tillfällen och efter 32 procents nedgång sedan september är det svårt att hävda att förväntningarna är högt ställda.

Olja
Olja

Förutom de hittillsvarande rapporterna är det den tillfälliga höjningen av USA:s skuldtak som lyfter den amerikanska börsen till femårshögsta. En pikant detalj i uppgörelsen är att inga löner kommer att utbetalas till kongressledamöterna om ingen budgetöverenskommelse har nåtts innan den 15 april. Även om detta ”hot” spelar en högst marginell roll så regerar marknaden positivt på tidsfristen.

Amerikanska placerare har till skillnad från européer haft en relativt behaglig fyraårsperiod på börsen med undantag för ett par krävande månader hösten 2011 och det är därför inte märkligt att det så kallade VIX-indexet har fallit till femårslägsta.

VIX mäter den så kallade implicita volatiliteten för indexoptionerna på S&P 500 och visar marknadens förväntningar på börsens svängningar de kommande trettio dagarna. Vid kraftiga börsfall ökar volatiliten mycket snabbt och detta index kallas därför populärt för ”skräckindex”. Amerikanska placerare känner sig sålunda i dagsläget mycket bekväma med börsläget och uppvisar den mest positiva inställningen på 3,5 år samtidigt som 2/3 av aktieägarna planerar att utöka sina aktieinnehav de kommande sex månaderna.

Sve rta 10 år
Sve rta 10 år

Positiva extremlägen innebär en rejäl varningsflagga för en möjlig nedgång, men denna form av sinnesstämning kan hålla sig en längre tid och vi tror inte på någon närliggande negativ effekt på grund av det positiva stämningsläget, men däremot är risken uppenbar för en obehaglig och negativ kursrörelse vid en senare tidpunkt innevarande år.

Vi beklagar om vi upplevs som lite tjatiga och repetitiva, men slutsatsen i denna analys blir mycket snarlik de senaste veckornas, dvs. vi tror att kursrörelserna under den svenska rapportperioden blir slagiga och svårprognosticerade, men med en positiv underton. Börsens underliggande positiva trend är nu så pass stabil att den även tål en tydlig rekyl utan brytas och under förutsättning att rapporterna inte innebär en tydlig räcka av besvikelser ser vi som tidigare en fortsatt god sannolikhet att börsen når 1180 punkter före februari månads slut.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto