Home > Veckorapport v40: ”Svåranalyserat, men positiv trend…”

Veckorapport v40: ”Svåranalyserat, men positiv trend…”

Föregående vecka argumenterade vi inte för stigande kurser på grundval av attraktiv fundamenta, men när vi studerade ett stort antal länders börsutveckling konstaterade vi att riskaptiten var god och de underliggande trenderna klart uppåtriktade.

Sverige
Sverige

Vi noterade att börsen mycket väl kunde tappa något mer på nedsidan, men slutsatsen var att vi kände oss bekväma med att återgå till vår målnivå på 1300 -1320 punkter för börsindex (OMXS30) vilket var runt 4 % högre jämfört det aktuella börsläget.

En vecka senare med facit i hand kan vi konstatera att vi har varit lite väl positiva. Nu har det inte skett något dramatiskt, men istället för en rörelse uppåt så står börsen 0,7 % lägre. Med hänsyn till att budgetbråket i USA övergått från nedgrävda positioner till stängning av offentliga myndigheter har dock marknadsreaktionerna varit mycket lugna och modesta. Om denna händelse i kombination med förtroendeomröstningen i
det italienska parlamentet skett i annat marknadsläge kunde reaktionen blivit påtagligt mer kännbar. På torsdag kväll, efter den svenska börsens stängning, visar dock USA-börserna en tilltagande svaghet om än under klart kontrollerade former.

Asien
Asien

Stängningen av offentliga myndigheter innebär att runt 800 000 personer från vaktpersonal till tjänstemän i regeringen har permittertas utan lön, men socialförsäkringar och hälsorelaterade verksamheter omfattas dock inte av stängningen. En veckas stängning har uppskattas medföra en minskad tillväxt med par tiondels procent och är sålunda hanterbar, men en stängning som varar i mer än en vecka skulle sannolikt riskera att det lugn som hittills präglat finansmarknaderna byttes till sin motsats inte minst av psykologiska skäl, då tilltron till det politiska systemet skulle få sig en rejäl törn.

Det är emellertid inte den pågående stängningen som oroar marknaderna utan det verkliga hotet är nödvändigheten att höja USA:s skuldtak på 16 700 mdr USD. Egentligen slog ekonomin i skuldtaket redan i maj men kreativa ekonomer på det amerikanska finansdepatermentet har lyckats kringgå denna begränsning under några månaders tid, men enligt uppgift så är den 17/10 en absolut deadline. USA har tidigare råkat ut för nedstängningar av offentliga institutioner, men att USA däremot inte skulle kunna fullfölja sina finansiella åttaganden på grund av politiskt käbbel har aldrig inträffat, åtminstone inte i modern tid, och skulle allvarligt kunna skada förtroendet för landets statspapper.

Europa
Europa

Med åtskilliga miljontals räkningar som det amerikanska finansdepartementet ska betala varje månad är risken för kaos uppenbar om politikerna skulle tillåta att trätan och gläfsandet riskerade att sätta hela världsekonomin på pottkanten. Det parti som ansågs skyldig till en sådan monumental händelse skulle också i det närmaste begå politiskt självmord och redan nu följs opinionsmätningarna på mikroskopisk nivå för att se hur långt de
våga driva sina ståndpunkter. Vi tror att varken demokrater eller republikaner vågar framhärda i absurdum och det är uppenbart att detta är den gängse och logiska uppfattningen på marknaderna.

En annan faktor som har medfört ett nästan upphöjt lugn på börserna är att den amerikanska centralbanken nu kommer att dröja ytterligare med sina finansiella åtstramningar, vilket skapar en finansiell flytväst. Istället för att påbörja nedtrappningen av obligationsköpen i december lär detta nu istället förskjutas in på 2014.

USA
USA

Om vi nu lämnar politiken och makrofrågorna och studerar de globala börstrendera så framgår det tydligt av diagram tre (ett sammanvägt diagram över de europeiska börserna) att bråket i USA hittills har haft en marginell inverkan på börskurserna i Europa. Även Italien som fick en dipp, p.g.a. oro att Silvio Berlusconis gravt uppförstorade ego skulle tvinga fram en regeringskris, har klättrat upp till nya högstanivåer då även Berlusconis trogna till
slut fått nog av vederbörandes politiska pajaskonster och istället stöttade den sittande regeringen. I Asien spretar utvecklingen mer mellan de olika länderna, men helhetsbilden (vänligen se diagram två) är klart positiv med börskurser som försöker utmana de gamla toppnivåerna från 2011.

Guld brukar stiga då det antingen finns oro för det finansiella systemets kollaps eller vid oro för hög inflation, men guldpriset har inte blivit någon tillflyktsort denna gång utan visar istället en nedåtgående till sidledes tendens. Inte heller räntorna signalerar ökad oro utan även här är tendensen svagt nedåt. Det är nästan bara valutarelationen mellan euro och dollar där man kan se ett tydligt skift till eurons favör och en motsvarande svaghet för den amerikanska valutan.

Om vi studerar Sverige så har optimismen på den svenska börsen tveklöst ökat risknivån, börsen är inte billig på dagens nivåer och rapporterna för tredje kvartalet börjar ramla in i en strid takt från och med mitten på oktober. Då flera verkstadsbolag har fått kännas vid kursnedjusteringar har dock risken minskat för negativa överraskningar. Det finns en stor mängd faktorer från svenska bolagsrapporter till den internationella konjunkturutvecklingen, avtrappningen av finansiella stimulanser, en osannolik betalningsinställelse i USA och marknadens värdering att ta hänsyn till. Detta är inte en lättanalyserad cocktail och vi väljer att ta störst hänsyn till hur placerarna de facto agerar och beter sig och vår slutsats på grundval av detta är att vi trots allt tror på stigande kurser och behåller vårt kursmål enligt ovan, men vi lägger in brasklappen att stigande kurser sannolikt innebär mer sälj- än köpläge.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto