Home > Veckorapport v41:”Positiv dynamik på marknaderna..!”

Veckorapport v41:”Positiv dynamik på marknaderna..!”

Vi noterade föregående vecka att optimismen på den svenska börsen hade ökat risknivån, att börsen inte var billig på rådande nivåer och att rapporterna för tredje kvartalet börjar ramla in i en strid takt från och med mitten på kommande vecka, vilket innebar att börsläget var en svåranalyserad cocktail inte minst med tanke på en osannolik men inte omöjlig betalningsinställelse i USA.

Genom att prenumerera på våra analyser kan du välja mellan våra utskick och få analyserna direkt till din e-post.Välj ett eller flera utskick

Är du redan prenumerant på Tradingportalens tidigare nyhetsbrev kommer du få ett felmeddelande som säger att du redan är prenumerant på listan. Följ sedan instruktionerna för att ändra dina profilinställningar. Vid problem skicka ett mail till eh [at] financialmedia.se.

Sverige
Sverige

Det vi valde att ta störst hänsyn till var dock hur placerarna de facto agerade och betedde sig och vår slutsats på grundval av detta var att vi trots allt trodde på stigande kurser och behöll vårt kursmål om 1300 -1320 punkter.

Strax före stängning på börsen i onsdags märktes det hur en viss panik kom krypande och flera aktier trycktes till ordentligt på nedsidan med över minus två procent. Det är mentalt påfrestande att se hur de aktiekurser som man redan ansåg var väl hårt nedpressade utsätts för ett fortsatt säljtryck med en stigande frustration över varför man inte passade på att sälja i ett tidigare skede till högre kurser. I dessa lägen är det mycket lätt hänt att trycka på säljknappen av den enkla anledningen att stressen blir för obehaglig fastän man kanske förnuftsmässigt egentligen anser att det är mer köp- än säljläge. Vår hjärna är så konstruerad att det limbiska systemet (den ursprungliga delen av hjärnan) lätt tar överhanden över den nyare och mer förnuftsbaserade delen av hjärnan, dvs. prefrontala cortex eller med andra ord att känslan ofta segrar över förnuftet.

Europa
Europa

Det finns ingen som helst ironi i ovanstående beskrivning utan detta är bara en beskrivning av vissa grundläggande psykologiska faktorer som påverkar investerarkollektivet och som till viss del förklarar de snabba emotionella svängningarna på marknaderna. Problemet med den amerikanska politiska krisen är att risken är asymmetrisk, dvs. sannolikheten för en betalningsinställelse i USA är påtagligt låg, men den skada den skulle kunna göra på marknaden är påtagligt hög och även strikt rationellt kan man då välja att sälja till kurser som troligtvis är omotiverat låga eftersom ett ”worst case scenario” skulle kunna få oöverskådliga konsekvenser.

Om vi ser till vår prognos föregående vecka så var den lite mer rätt än fel. Kurserna sjönk från fredag till onsdag, men i samband med torsdagens positiva politiska besked från USA så blev börsrörelsen på tekniskt fackspråk ”bullish engulfing”. Rörelsen var ”omslutande”, vilket innebär att marknaden på en enda dag tog tillbaka (omslöt) de fem senaste dagarnas börsnedgång och visade därmed en stark positiv dynamik.

Spanien
Spanien

Börsen fick sålunda kämpa sig nedåt men steg med lätthet uppåt. En dags rejäl uppgång är en bra indikation, men innan vi presterar en konkret slutsats om den svenska börsen behöver vi som vanligt göra en global utblick.

Rapportsäsongen inleddes på klassiskt vis i USA av världens största aluminiumproducent Alcoa som överträffade förväntningarna med en positiv utblick för konjunkturen. I morgon fortsätter rapporterna med bl.a. bankjättarna Wells Fargo och JP Morgan med förväntningar om positiva överraskningar även här. Samtliga amerikanska börsindex har pressats nedåt de tre senaste veckorna, men den underliggande positiva trenden i S&P 500 har aldrig varit hotad utan nedgången har varit en anpassning till den underliggande trenden.

Sydkorea
Sydkorea

Nedgången från topp till botten har varit fem procent och är helt i linje med tidigare börsrekyler under året. Denna rekyl är dock större än vad som har skett i Asien där kursnivåerna med undantag för Japan har varit i det närmaste försumbara. Flera asiatiska börsen ser påtagligt intressanta ut då de efter långa sidledes rörelser (pendlingar i intervall) förefaller kraftsamla för en uppgångsfas. Hongkong, Indien och Singapore är bra exempel på detta, men vår favorit (ur ett tekniskt perspektiv) är Sydkorea som efter mer tre års tråkig börs har en hög sannolikhet att bryta detta mönster och istället börja trenda uppåt (vänligen se diagram fyra)

Samma börstendens som i Asien har vi även sett i Europa. Rekylen (förutom i Storbritannien och Norden) har helt uteblivit och dagens kraftfulla ryck uppåt innebar nytt årshögsta (diagram två). Det är emellertid inte Tyskland som har lett marknaden mot nya höjder utan Italien, Spanien och även Grekland har varit tongivande (diagram tre). Bland råvarorna är det inte mycket nytt att förtälja. Oljan fortsätter, med viss positiv underton, att pendla inom sitt fleråriga intervall. Basmetallerna är stabila, men tråkiga och guldet harvar på runt 1300 dollar men en viss negativ bias.

Något förvånade kan vi sålunda konstatera att Sverige har varit en av de sämsta börserna de senaste veckorna och att den politiska turbulens som har målats upp i mörka och målande penseldrag inte har påverkat den globala börsutvecklingen i någon större utstäckning. Med rapportperioden i mycket snart antågande kommer vi in i en notoriskt svårprognosticerad period då alla former av prognoser och antaganden kan ställas på huvudet med hänsyn till den flodvåg av ny information som kommer att skölja över marknaden.

Den svenska börsens interna dynamik ser dock lovande ut. Alla storbanker förutom SEB har varit påfallande tråkiga under flera månaders tid, men ser nu ut att förbereda sig för uppgångsfaser. Med några få undantag som t.ex. Atlas har verkstads- och råvarubolagen fått kursmässigt pisk och har därmed fått förutsättningar att överraska positivt i samband med rapporterna och tungviktarna Ericsson, H&M och Telia har alla förutsättningar för vidare uppgång.

Trots den osäkerhet som rapportperioden utgör är vi därför fortsatt positiva och upprepar ånyo vårt kursmål om 1300 -1320 punkter för index (OMXS30) vilket är runt fem högre än nuvarande indexnivå.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto