Home > Veckorapport v45: ”Villrådig marknad med positiv trend”

Veckorapport v45: ”Villrådig marknad med positiv trend”

Vår slutsats föregående vecka var att vi inte trodde på någon större nedgång och om verkstadsbolagen började visa seriösa bottentendenser, bankerna och defensiva sektorer konsoliderade i samklang med att Europa och USA stannade upp, vädrade ut sin överköpthet och rekylerade något så fanns det goda förutsättningar för en positiv avslutning på börsåret 2013. De två förstnämnda faktorerna har uppfyllts.Välj ett eller flera utskick

Använder du en gammal version av Internet Explorer, klicka här för att börja prenumerera

Är du redan prenumerant på Tradingportalens tidigare nyhetsbrev kommer du få ett felmeddelande som säger att du redan är prenumerant på listan. Följ instruktionerna och ändra dina profilinställningar. Vid problem skicka ett mail till eh [at] financialmedia.se.

Sverige
Sverige

Bankerna har gjort på stället marsch och dragit sig något nedåt medan de flesta verkstadsbolag fått känna av ett ökat köpintresse. Varken börserna i Europa eller USA har dock visat någon större rekylvilja utan den reaktionen verkar istället vara på väg att ske nu. Den svenska börsen har legat ur fas med omvärlden och den rekyl (om visserligen mild) så vi har fått erfara i Sverige har uteblivit i USA och Europa som istället har noterat nya årshögsta. En förklaring är att rapportperioden gick hårt åt verkstadsbolagen och dessa har en större indextyngd på den svenska marknaden jämfört med situationen på de flesta övriga börser.

De globala börstrenderna är i huvudsak fortsatt uppåtriktade, men det finns en villrådighet. Torsdagens räntesänkning i Europa skapade en rädsla att den underliggande svagheten i ekonomin är större än väntat samtidigt som den tydligt starkare BNP-siffran i USA skapar motsatt oro, dvs. att ekonomin i USA är så pass stark att Federal Reserve redan före årets slut ska börja minska på sina obligationsköp. Den initiala och tydligt positiva börsreaktion på ECB:s räntesänkning kom helt av sig under torsdagen och den amerikanska marknaden fick känna av den största nedrekylen sedan början av oktober, vilken dock inte var större än 1,33%..

USA
USA

Nyinkommen statistik visar att de offentliga skulderna i Eurozonen fortsatt att växa under andra kvartalet och bakom denna skuldökning ligger både stora underskott och låg tillväxt. Som tidigare är situationen värst runt Medelhavet, men även länder som Belgien, Nederländerna och Finland ökar den offentliga skulden och bara Tyskland visar en sakta minskande skuldkvot.

Inte minst skuldsituationen i Irland och Portugal bekymrar eftersom dessa länder planerar att lämna sina stödprogram under 2014 för att istället finansiera sig på finansmarknaderna. Med tanke på att Irlands skuld har ökat med runt 15% (enheter) under det sista året är detta en utmaning som heter duga. Det har sålunda funnits en press på den europeiska centralbanken, ECB att göra mer för att understödja ekonomin och i kombination med nya arbetslöshetsrekord och sjunkande inflation låg åtgärder från ECB i korten. Däremot var det högst oväntat att en räntesänkning skulle komma redan nu och ett inte uttalat skäl var säkerligen att minska Eurons förstärkning mot dollarn och förbättra Europas konkurrenskraft även om centralbankschef Mario Draghi ivrigt förnekar att så skulle vara fallet.

Europa
Europa

Vid sitt senaste möte gjorde den amerikanska centralbanken marknaden smått besviken när man inte helt ville stänga dörren för minskade obligationsköp redan i december. Torsdagens påtagligt starka amerikanska siffror för tredje kvartalet visade att BNP-tillväxten i USA hamnade på 2,8 procent jämfört med en förväntad uppgång på 2,0 procent. Detta skapade naturligtvis genast spekulationer om finansiella åtstramningar i USA med en spirande nervositet bland investerarkollektivet. Värt att notera är att differensen på 0,8% är hänförligt till lageruppbyggnad, varför siffran inte är så uppseendeväckande som första intrycket ger sken av.

Om vi studerar den svenska börsen ur ett värderingsmässigt perspektiv kan vi konstatera att rapportbesvikelserna har medfört nedjusteringar av vinstprognoserna för 2014 och 2015 med några procent, men även efter denna justering ligger förväntningarna kvar om vinstökningar på runt 12 -13% för både 2014 och 2015. Prognoserna bygger på ett väntat konjunkturlyft, vilket ännu inte infriats även om uttalanden från världens största stålbolag och de amerikanska BNP-siffrorna indikerar att ett sådant inte är omöjligt. De senaste årens börsuppgång har drivit upp värdringen i Sverige till den högsta nivån på 10 år och det går inte att hävda att den svenska börsen är billig . Samtidigt pekar det allra mesta på låga räntor under hela 2014 och en direktavkastning på nästa fyra procent ter sig då fortfarande som klart attraktiv jämfört med lågavkastande ränteplaceringar.

Asien
Asien

Att den breda amerikanska marknaden visar viss svaghet efter en snabb uppgångsfas och nya toppnoteringar är i högsta grad naturligt och man bör inte dra för långtgående slutsatser av detta då grundtrenden är klart positiv. Kortsiktigt finns det dock fortsatt rekylrisk och detta lär hämma uppgångspotentialen även på övriga börser.

Även den europeiska börsutvecklingen visar en tydligt positiv trend och är i behov av en rekyl om dock inte i samma grad som i USA. Asien har däremot delvis levt sig eget liv med en sidledes och svagt nedåtriktad tendens de senaste veckorna och den ytterligare nedgången under veckans sista handelsdag har snarast skapat en översåld situation.

Den svenska börsen har betett sig i det närmaste ”exemplariskt” under den senaste månaden. En snabb uppgång inför rapportperioden har följts av en lågmäld och mild rekyl. Trenden visar en god stabilitet med tydliga men ändå behärskade svängningar och så sent som i torsdags förmiddag
indikerade det mesta att den svenska börsen stod inför ett försök att testa årshögsta med stöd av ett tydligt ökat köpintresse för konjunkturkänsliga aktier. Nedången i USA lär dock lägga sordin på detta scenario och veckan lär i stället avslutas i svagt moll.

Vi tror att rekylerna i USA och Europa är välbehövliga och nödvändiga och att börserna trots sina höga värderingar kommer att skaka av sig den negativa stämning som plötsligt har infunnit sig och behåller därför vårt målområde om 1320 -1350 punkter (nu 1284) för den svenska börsen (OMXS30). Däremot skjuter vi det sannolika infriandet av detta framför oss, men tror fortfarande att det kan uppfyllas före årsskiftet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto