Home > Veckorapport v46: ”En nästan perfekt korrigering…”

Veckorapport v46: ”En nästan perfekt korrigering…”

Vår bedömning föregående vecka var att vi trodde att rekylerna i USA och Europa var välbehövliga och nödvändiga och att börserna trots sina höga värderingar skulle skaka av sig den negativa stämning som plötsligt hade infunnit sig och vi behöll därför vårt målområde om 1320 -1350 punkter för den svenska börsen (OMXS30). Däremot sköt vi det sannolika infriandet av detta framför oss, men såg fortfarande en god sannolikhet att det kunde uppnås före årsskiftet.Välj ett eller flera utskick

Använder du en gammal version av Internet Explorer, klicka här för att börja prenumerera

Är du redan prenumerant på Tradingportalens tidigare nyhetsbrev kommer du få ett felmeddelande som säger att du redan är prenumerant på listan. Följ instruktionerna och ändra dina profilinställningar. Vid problem skicka ett mail till eh [at] financialmedia.se.

Sverige
Sverige

Efter de senaste dagarnas utveckling är vi klart komfortabla med denna slutsats och vi kan till och med ha varit en aning återhållsamma i vår prognos. Vi föredrar dock att höja våra målsättningar gradvis och att inte navigera efter målkurser utan efter hur marknaden faktiskt utvecklar sig. Vi har vid ett flertal tillfällen berört att det är högst väsentligt att studera börsens dynamik vid bedömningar av det mest sannolika utfallet.

Två nedgångar av exakt samma omfång kan ha påtagligt olika innebörd för den kommande börsutvecklingen beroende på hur nedgångarna gestaltar sig. En snabb, plötslig och oväntad rekyl har förmågan att skaka om psykologin hos investerarkollektivet medan en lugn, mjuk och stillsam rekyl snarare bygger upp en förväntan att man bara betraktar ett tillfälligt hack i kurvan i väntan på högre höjder. Den rekyl vi har fått erfara på den svenska börsen de senaste tre veckorna är just av det sistnämnda slaget. Uppgången från 1270 till 1300 punkter tog tre dagar och skedde under stigande volym. Nedgången från 1300 till 1270 punkter tog 16 dagar, dvs. fem gånger så lång tid och skedde under avtagande volym. Detta indikerar att ”hausseflocken” har haft marknaden i ett fast grepp medan ”baisseflocken” har fått kämpa hårt för att försöka sälja ned kurserna.

Europa
Europa

Nedgången har också inneburit att börsen har gått ned och tangerat sin underliggande positiva kortsiktiga trend och därmed svängt från ett överköpt till ett översålt läge, vilket ger positiva implikationer avseende framtiden. Som vi skriver i rubriken har sålunda korrigeringen varit av en nästan perfekt karaktär under förutsättning att man ser en god sannolikhet för fortsatt stigande kurser som önskvärd. Vi återkommer till prognos och målkurs i slutsatsen längre ned i texten.

Den finansiella händelse som tilldragit sig mest uppmärksamhet under veckan i Sverige är emellertid inte börs- utan valutautvecklingen. Även om det kändes som en smärre hädelse noterade vi för ett par veckor sedan att den svenska kronan såg ut som om den skulle försvagas
mot Euron. Kursen hade envist har bitit sig fast i toppen av sitt tradingintervall mellan 8,20 till 8,80 och därmed visat ett tydligt avvikande mönster jämfört med tidigare. Detta beteende brukar indikera en kraftsamling inför en kommande och ibland kraftfull rörelse, vilken således manifesterats under veckan med pris på en Euro om 9 kronor. Vi har dock svårt att se att ”uppgången” skulle vara början på en försvagningstrend, men däremot kommer den svenska kronan nu att möta motstånd om den försöker stärka sig under 8,80 igen och detta har naturligtvis ett klart samband med tydligt fallande inflation och ökad press på Riksbanken att sänka räntan.

Japan
Japan

Om vi blickar österut så var vi lite för snabba med att haussa den japanska börsen, men natten till torsdagen passerade denna till slut de svårforcerade utbudsnivåerna som testats flera gånger sedan juli månad. Uppgången hade stöd av en valutaförsvagning mot dollarn men också av förbättrad ekonomisk statistik och vi ser nu en god möjlighet att Japan ska vidare upp och testa årshögsta som noterades i slutet av maj. Annars ger Asien med vissa undantag ett smått tråkigt intryck för närvarande. Kina fortsätter sin kräftgång och rör sig sidledes med viss negativ underton bl.a. beroende på besvikelse över att nödvändiga och essentiella reformer lyser med sin frånvaro. Indien kan dock bjuda på ett köptillfälle i samband med den pågående rekylen efter sin snabba uppgång medan Hongkong och Sydkorea fortsätter att harva sidledes. Vi är inte oroliga för utvecklingen, men tror att det är för tidigt att vara offensiv på köpsidan.

EUR/SEK
EUR/SEK

I USA är förhållandet det motsatta. Det breda indexet S&P 500 testade årshögsta för en vecka sedan och rekylerade omedelbart med över en procent för att under nästa session ta igen nedgången i sin helhet och dagen därpå notera ”all time high”. Orsaken är enkel. Ben Bernankes efterträdare som centralbankschef, Janet Yellen, fortsätter inte bara med sin företrädares expansiva finansiella stimulanspolitik utan snarast omhuldar och förstärker den. När börsen nu fått vittring på att de ”billiga pengarna” inte lär sina på ett bra tag ännu så har räntorna fortsatt att pressats nedåt med en jakt efter högre avkastning, vilket medfört ökad riskvilja bland placerarna med stigande kurser som följd. Det finns en väl utbredd medvetenhet om att aktier är högt värderade på dagens kursnivåer men bristen på attraktiva alternativ kan fortsätta att driva kurserna än högre upp.

Om marknaden fortsätter att driva börskurserna allt högre utan att konjunkturen och vinsterna börjar visa framfötterna finns det efterhand en uppenbar risk för en påtagligt kännbar rekyl i marknaden. Det är svårt att bedöma sannolikheten för ett sådant scenario, men det är inte negligerbart. Vi tror dock inte att en sådan utveckling ligger i korten för tillfället och om vi fokuserar på den svenska börsen så ser denna snarast ut att kraftsamla för att passera årshögsta med draghjälp av både bank- och verkstadssektorn. Årets toppnivå vid 1300 punkter (index nu = 1289) kan bjuda på visst motstånd, men vi tror att denna nivå kommer att passeras och vi ser en uppgång mot 1350 punkter som plausibel, vilken till och med skulle kunna överskridas före årsskiftet om det blir så att euforin och penningbegäret stiger till oanade höjder.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto