Home > Veckorapport v47: ”Ännu en nästan perfekt kursrekyl…”

Veckorapport v47: ”Ännu en nästan perfekt kursrekyl…”

Föregående vecka konstaterade vi det uppenbara, dvs. att det efterhand finns en uppenbar risk för en påtagligt kännbar rekyl om börsen fortsätter att driva kurserna allt högre upp utan att konjunkturen och vinsterna börjar visa framfötterna.

Klicka här för att motta veckorapporten direkt till din e-post

Sverige
Sverige

Psykologiskt är det dock så att nedgångsfaser sällan sker när de är förväntade och är ett allmänt samtalsämne, eftersom det då finns både en mental och finansiell beredskap för att händelsen ska inträffa, vilket de facto minskar sannolikheten för att scenariot ska bli verklighet. Istället är det så att när allt känns frid och fröjd, marknaden förefaller påtagligt stark och en nedgång verkar långt borta som psykologin är på plats för negativa överraskningar. Det oväntade har en stor förmåga att skaka om placerarkollektivet ordentligt och få människor att agera emotionellt istället för rationellt. Om den svenska börsen med kraft skulle passera årshögsta och sedan fortsätta en bra bit uppåt av bara farten skulle sålunda pusselbitarna (rent psykologiskt) var på plats för en kursmässigt obehaglig överraskning.

Asien
Asien

Goldman Sachs (en världens största investmentbanker) noterar att sannolikheten för en rekyl i USA på 10 % eller mer under 2014 har en sannolikhet på 67%. Det är svårt att invända mot detta resonemang både på tekniska och fundamentala grunder efter årets påtagligt starka uppgång . Däremot är själva prognosen inte så användbar då ett sådant uttalande håller sig inom ramarna för vad som kan anses som en vanlig och normal fluktuation under ett börsår och något som vi i Sverige med råge fått känna av både under 2012 och 2013.

På råvarusidan kan vi betrakta två intressanta men klart motsatta rörelser. Oljepriset som under en lång tid har varit som en promenad i stelnad sirap har plötsligt börja visa dynamik och ser för första gången på länge intressant ut (diagram tre). Priset har sedan slutet av augusti under relativt ordnade former pressats ned från 117 till 103 dollar för att sedan nästan explosivt studsa upp till 108 dollar, rekylera igen och är nu på väg att passera 110 dollar. Rörelsen indikerar inget långsiktigt trendbrott, men en uppgång mot toppen av pendlingsintervallet 115-117 dollar ser möjligt ut. Om oljepriset sedan skulle ha kraft att stiga vidare kan vi stå inför en långsiktig trendförändring, men det är bara en möjlighet och ingen prognos.

Olja
Olja

Guld däremot går åt motsatt håll (diagram fyra). Efter genombrottet av den kritiska prisnivån runt 1560 dollar föll guldet snabbt med nästan 25%. Därefter följde en rejäl uppstuds, en sidledes rörelse och nu senast en förnyad nedgång. Ädelmetallen har sålunda inte lyckats bryta sin nedåtgående trend utan det allra mesta talar för att denna är intakt. Med hänsyn till att uppgången började från 250 dollar för över 10 år sedan för nå sitt crescendo på 1900 dollar hösten 2011 förefaller faller det inte alls orimligt att priset under 2014 kan falla ytterligare ända ned till 1000 dollar som är en mycket tydlig efterfrågenivå.

Den svenska kronan har efter det snabba rycket ”uppåt” etablerat sig på en nivå mellan 8,90 -8,95 mot Euron. Vi har svårt att tro att den svenska kronan långsiktigt ska ligga kvar på denna nivå, men eftersom förväntningarna och pressen på Riskbanken att sänka räntan i december har ökat påtagligt blir vi inte förvånade om kronan vid en räntesänkning skulle hoppa upp ett snäpp ovanför nio kronor, vilket dock sannolikt skulle skapa ett attraktivt läge att gå emot marknaden och ta position för en för kommande förstärkning av kronan mot euron.

Guld
Guld

Japan har i god samklang med valutaförsvagning fortsatt att pinna på uppåt, men vi var lite för negativa till de asiatiska börserna som helhet och byter nu tydligt fot i vår uppfattning. Asien framstår som kursmässigt mer intressant än både Europa och USA och vitamininjektion kommer efter att den kinesiska ledningen markerat att de visar allvar med att genomföra genomgripanade reformer i landet efter att tidigare mer ha talat i allmänna och svepande ordalag. Om vi studerar diagram två (ett sammanvägt diagram över Asien ex. Japan) kan vi notera att regionen har varit en tråkig placering. Sedan hösten 2009 har marknaderna rört sig sidledes och ligger bara obetydligt högre nu än för fyra år sedan. Ju längre tid en marknad har varit tråkig ju större uppgångspotential finns det emellertid och inte minst Hongkong, Indien och Sydkorea ser lovande ut med Kina som en spännande joker i leken.

Trenden i USA är fortsatt uppåtriktad, men lutningen på denna blir allt brantare vilket riskerar att sluta med en obehaglig överraskning. I Europa visar Tyskland samma tendens medan Storbritannien släpar efter. Mest intressanta är dock medelhavsbörserna som efter en mindre rekylfas nu indikerar nya uppgångar. Vi noterade i föregående publikation att den rekyl vi har fått erfara på den svenska börsen var av nästan ”perfekt” karaktär då uppgången bara tog tre dagar i anspråk och skedde under stigande volym medan motsvarande nedgång tog hela 16 dagar och skedde under avtagande volym. En uppgång mot årshögsta (vilket skedde i början av veckan) var därmed ingen avancerad slutsats. Toppnivån 1300 punkter bjöd dock på oväntat hårt motstånd (säljintresse). Uppgångsförsöket nådde bara till 1305 punkter och under torsdagen var index nere närmare 1280. Även denna rekyl har haft en nästan perfekt karaktär. Volymen på nedgången har varit avtagande, varaktigheten bara tre dagar och en tydlig vändning uppåt skedde under torsdag eftermiddag.

Vi trivs inte med börsens höga värdering, men när vi krasst studerar marknadens beteende indikerar detta att fortsatt uppgång är det mest sannolika scenariot och om 1305 punkter passeras med kraft och volym så ligger vägen öppen för vidare uppgång till 1350 punkter eller mer före årsskiftet. I stället för bli euforisk och girig efter mera om detta inträffar framstår det som en god idé att då istället börja fundera på när det är dags att bli offensiv på säljsidan….

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto