Home > Veckorapport v48: ”Årshögsta efter fjärde försöket…”

Veckorapport v48: ”Årshögsta efter fjärde försöket…”

I de två senaste publikationerna har vi skrivit om i det närmaste (enligt vårt menande) ”perfekta” rekyler. Vid en studie av marknaden är det naturligtvis viktigt att studera pris- och volymutvecklingen, men om man ska få en djupare förståelse och insikt för börsens psykologi och beteendemönster behöver man även nogsamt studera marknadens dynamik.

Få veckorapporten direkt till din e-post

Sverige
Sverige

På vilket sätt sker upp- och nedgångarna och är det köpsidan (hausseflocken) som håller i taktpinnen eller lurar säljarna (baisseflocken) i vassen och bara väntar på rätt läge för att gå på offensiven. Både rekylen i oktober och den som inträffade föregående vecka var relativt tama och kraftlösa till sin natur och hade mer karaktären av en mild tillrättavisning än en rejäl örfil.

Det fanns sålunda ingen kraft och styrka i dessa nedgångsfaser och den sannolika slutsaten blev därför att vi kunde förvänta oss en uppgång med passage av årshögsta vid 1300 punkter. Årshögstanivåer bjuder nästan alltid på motstånd då de innebär en mental barriär att passera (ingen vill vara först med att betala högst och sedan stå där med ”Svarte Petter” i nypan). Dessutom har runda nummer som 1300 punkter på index en märklig och svårförklarlig förmåga att skapa tveksamhet bland placerare och undertecknad kan inte på rationella grunder förklara varför utan bara noterar fenomenet.

Europa
Europa

När marknaden efter två månader och fyra försök äntligen bröt över 1300 punkter så skedde detta utan pukor och trumpeter och börskurserna har i det närmaste smugit sig upp, över och förbi och slutade i torsdags på 1315 punkter. Även om passagen inte var kraftfull så var den tydlig med fyra på varandra följande uppgångsdagar, varför vi ser detta som ett bekräftat genombrott. För att denna uppgång skulle vara möjlig krävdes en samverkan mellan bank och verkstad som är de två indexmässigt tunga sektorerna. Samtliga storbanker utom Swedbank har varit påtagligt pigga kursmässigt i tydlig harmoni med de mest cykliska bolagen som Autoliv, Boliden, Sandvik, SKF, Scania, SSAB och Volvo. Därtill har även tungviktarna Ericsson och H&M presterat bra och därmed var den nödvändiga cocktailen på plats för nytt årshögsta och ökad riskaptit.

USA
USA

Konjunktursignalerna har inte varit entydiga även om det har funnits positiva inslag från Europa, Kina och USA, men inget som riktigt sticker ut med förmågan att skapa en nyväckt konjunkturoptimism. Verkstad har gjort flera tjuvstarter i år, ryckt uppåt och sedan fallit tillbaka när delårsrapporterna inte har infriat förväntningarna. Hur det går denna gång är en lurig fråga, men det är sällan så många verkstadsbolag.

Samtidigt ser sett så tekniskt (kursmässigt) intressanta ut och köpintresset förefaller vara genuint så åtminstone kortsiktigt ser vi fortsatt potential i denna sektor. På den internationella scenen tappade oljan plötsligt och mycket när spänningarna med Iran minskade men rekylen blev synnerligen kortvarig, dvs. ett par procent på några timmar och sedan tillbaka till utgångsnivån igen. Med hänsyn till vårt inledande resonemang stödjer detta beteende den prognos vi gav föregående vecka, dvs. att en uppgång mot toppen av pendlingsintervallet 115-117 dollar ser möjligt ut. Än så länge ser vi inget långsiktigt trendbrott, men om oljepriset sedan skulle ha kraft att stiga vidare kan vi stå inför en långsiktig trendförändring, men det är i nuläget bara en reflektion och ingen prognos.

Asien
Asien

Guldprisraset har stannat upp en bit ovanför årslägstanivån från i juli, men det krävs betydligt mer än så för att ädelmetallen ska lyckas bryta sin nedåtgående trend utan det mesta talar för att denna är intakt. Även om en studs uppåt är klart plausibel, vill vi därför inte ställa oss på köpsidan.

Japan har nu stigit väl mycket väl snabbt, en avkylning är på sin plats och närheten till börstoppen från juli månad borde resultera i vinsthemtagningar. Annars är vi klart bekväma med vår positiva inställning till Asien och liksom föregående vecka framstår Hongkong, Indien och Sydkorea och även Kina som mest intressanta i regionen. Efter att Europa som helhet rört sig sidledes i över en månad så har trenden fått en mer rimlig lutning och vi ser en god sannolikhet för en förnyad uppgångsfas. Tyskland leder (som alltid) karavanen, Storbritannien håller sig i bakvattnet och medelhavsländerna ser ut att ha störst kurspotential. USA ser minst intressant ut då trenden är för brant för att vara uthållig och ur en börsoptimistisk synpunkt vore det klart välgörande om USA gjorde på stället marsch och istället lät Europa och Asien bli nya flockledare i den globala börsuppgången.

Som tidigare trivs vi inte med börsens höga värdering, men när vi studerar marknadernas beteendemönster så indikerar detta fortfarande att fortsatt uppgång är det mest sannolika scenariot. Vi befinner oss nu också i den kursmässigt bästa säsongen med utdelningsperioden i sikte och med vinstprognoser som handlar om 2014, 2015 och till viss del om 2016. Om lite mer om en vecka kommer även årets PPM-insättning och totalt ca 34 miljarder kronor ska placeras i mängd olika fonder (varav ca. 6-8 mdr i svenska aktier), vilket ger ett flödesmässigt understöd.

Vår konklusion föregående vecka var att om 1305 punkter på index (OMXS30) passerades med kraft och volym så låg vägen öppen för vidare uppgång. Passagen av 1305 har (enligt ovan) inte varit kraftfull, men dock tillräckligt distinkt och med en så pass bra bredd (flera samtidigt uppåtgående branscher) att vi ser genombrottet som relevant, varför vi behåller vår prognos om att börsen kan fortsätta upp till 1350 punkter eller mer före årsskiftet. Vi påpekar dock som tidigare att om marknaden skulle rusa uppåt så är det sannolikt en god idé att bli aktiv på säljsidan i stället för att bli euforisk och girig efter mera.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto