Home > Veckorapport v48: ”En gryende optimism på börsen….”

Veckorapport v48: ”En gryende optimism på börsen….”

Sverige
Sverige

På grund av börsens långvariga sidledes rörelse hade det något märkliga läget uppkommit att både den korta och långa matematiska trendens nedåtgående riktning simultant utmanades av stigande kurser.

Det mest sannolika var att vi åtminstone kortsiktigt skulle få se fortsatt stigande kurser, men att det krävdes både positiv konjunkturstatistik och att börsen med kraft passerade den viktiga kursnivån 1080 punkter för att en mer distinkt uppgångsfas skulle framstå som möjlig.

Kina, USA och Tyskland levererade alla bättre statistik än väntat. Att de två förstnämnda hade en god möjlighet att visa framfötterna var ingen stor överraskning, men att det tyska IFO-indexet skulle visa på en förbättring av den tyska ekonomin låg definitivt inte i korten och att förgående börsvecka både började och avslutade starkt har skapat en förnyad riskaptit.

USA
USA

Indexet (OMXS30) toppade i går på något över 1075 punkter, men även om ansatsen föregående vecka hade varit tydligt positiv skulle en uppgång till över 1080 punkter i detta läge varit klart osannolik. Om man studerar diagrammet över den svenska börsen nedan framgår det nämligen explicit att börsen sedan i somras vid sex olika tillfällen har försökt bryta sin svagt negativa lutning utan att lyckas och att ”brottnivån” för närvarande ligger just vid 1080 punkter. Den utomordentligt intressanta frågan är nu om börsen ska göra ett sjunde uppåtriktat försök och om detta har möjlighet att lyckas, vilket vi ska försöka svara på längre ned i texten.

Det finns ett antal skäl till börsens gryende optimism, men dessa kommer definitivt inte från den svenska ekonomin som visar på en markant inbromsning i klass med situationen vid kraschen i början av 2000-talet eller det prekära lägget runt 1995. En fördel skapar dock det svaga svenska läget och det är att sannolikheten för en räntesänkning har ökat och tvärtemot de flesta av höstens prognoser visar nu kronan tendenser på fortsatt försvagning mot Euron istället för den nästan självklara ”sanningen” att det var en tidsfråga innan en Euro bara skulle kosta åtta kronor.

EUR/SEK
EUR/SEK

Nej, de positiva konjunkturella influenserna kommer istället från de ovan nämnda länderna där de ekonomiska signalerna utan att vara vare sig kraftfulla eller pålitliga trots allt visar en försiktig optimism eller i varje fall att takten i nedgången har avtagit. Dessutom börjar Europas politiker inse att det inte enbart går att lösa skuldkrisen via minskade kostnader utan att de också måste agera på ett sätt som skapar tillväxt och framtidstro.

Tidigare var det Europeiska politiker som genom olika uttalanden framkallade manodepressiva svängningar på börsen, men nu har denna föga smickrande roll istället övertagits av talesmän för det republikanska partiet i USA. Skattehöjningar eller inte skattehöjningar är den stora frågan och varje gång republikanerna visar oförsonlighet i denna angörande punkt så sprider sig nervositeten på börsen. Med en nyvald president som inte kan återväljas och ett republikanskt parti i behov av omprövning av sitt tidigare synnerligen hårdnackade skattehöjarmotstånd finns det reella möjligheter att lösa budgetfrågan i USA.

Zink
Zink

Om vi på önskelista även adderar en spansk ansökan om nödhjälp som öppnar för köp av landets statsobligationer och konkreta kinesiska stimulansåtgärder så skulle börsen tveklöst få det bränsle som behövs för en mer markerad uppgångsfas.

Vi befinner oss dock inte i denna angenäma situation i nuläget, men däremot visar investerarkollektivets beteende att de börjar se en sådan positiv utveckling som möjlig. En rekyl efter den senaste veckans uppgång var i det närmaste oundviklig, men det är hur börsen hanterar denna som indikerar om det finns någon verklig riskaptit bland placerarna eller om veckans uppgång bara kan hänföras till positivt brus utan innebörd. Onsdagens nedgång på runt en procent som sedan nästan återtogs i sin helhet stödjer en positiv tolkning av den kommande börsutvecklingen, men det behövs fler positiva ekonomiska nyheter och ett markerat brott av 1080 punkter för lyfta börsen mot högre höjder. Ödmjukhet är definitivt en dygd i nuvarande svårprognosticerade börsläge, men det finns det en anständig möjlighet att börsen kan överraska på uppsidan och om så sker framstår ett test av årshögsta runt 1120 punkter som fullt möjlig.

If you want to know everything about the market, go to the beach. Push and pull your hands with the waves. Some are bigger waves, some are smaller. But if you try to push the wave out when it is coming in, it will never happen. The market is always right.Ed Seykota

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto