Home > Veckorapport v49: ”Mest troligt med fortsatt uppgång..”

Veckorapport v49: ”Mest troligt med fortsatt uppgång..”

Sverige
Sverige

Börsen har denna vecka gett ett positivt besked på denna fråga. Rekylen varade knappt en dag och redan föregående torsdag bröt index (OMXS30) upp över den tidigare så synnerligen svårforcerade negativa trend som började i januari 2011. Marknaden passerade i samband med detta den signifikanta utbudsnivån runt 1080 punkter, men har sedan stannat av och gjort på stället marsch.

Ur ett kortsiktigt perspektiv har börsen sprungit iväg för snabbt och för mycket, men ur ett mer långsiktigt perspektiv öppnar den senaste veckans uppgångsfas för ett mer positivt scenario framförallt som uppgången sker samtidigt som majoriteten av svenskarna tror på en nedåtgående eller stillastående börsutveckling. I Skops senaste undersökning tror mindre än 25% av aktieägarna på stigande kurser och pessimismen förklaras med varselvågen och den negativa utvecklingen i Europa.

Europa
Europa

Den breda majoriteten har sällan rätt när det gäller att prognosticera börsens svängningar och det är vanligt att felaktigt göra likhetstecken mellan den aktuella ekonomiska situationen och börsutvecklingen. Den upplevda risken står oftast i omvänd relation till den verkliga risken, dvs. när man upplever den ekonomiska omvärlden som osäker framstår aktiemarknaden lätt som påtagligt riskfylld medan värderingen på börsen i dessa lägen istället oftast är attraktiv och marknaden fokuserad på vinstnivåerna 6 -18 månader framåt.

Som framgår ovan kommer vår börsprognos att gå i dur, men innan vi drar några konkreta slutsatser behöver vi studera vår omvärld. Inköpschefsindexet för den svenska industrin är ingen upplyftande läsning med siffror som ligger under både Spaniens och Italiens men (som tur är) över Greklands. Med ett indexvärde på 43,2 är det ett rejält avstånd till tillväxtnivån om 50. Det är naturligtvis det svenska exportberoendet som slår igenom, vilket gör Sverige sårbart men samtidigt gör positiva indikationer från USA, Kina och i viss mån Tyskland att läget snabbt kan ändras.

Asien
Asien

Dagens positiva överraskning från USA avseende både tjänstesektorn och orderingången är sålunda viktigare än nivån på vårt inhemska index, vilket är skälet till att just verkstadsbolagen varit börsvinnare de senaste veckorna. Egentligen borde börsen ha stigit mer än 0,25% idag (onsdag) med hänsyn till att Kinas nya ledare, Xi Jinping, utlovade att han ska hålla den makroekonomiska politiken stabil, öka den inhemska efterfrågan, aktivt stötta urbaniseringen, stärka kontrollen över fastighetssektorn samt stötta småföretagen, vilket sammantaget ger starka signaler om bl.a. nya stora infrastrukturprojekt.

Utan dessa positiva nyheter är det dock sannolikt att börsen hade rekylerat nedåt varför den modest positiva responsen inte ska tolkas negativt. I Asien var dock tongångarna påtagligt mer positiva och för första gången på länge visade den kinesiska börsen framfötterna, vilket gör det allt mer sannolikt att denna marknad är i färd med att etablera en bottennivå. Liksom i Sverige är de stora och viktiga Europeiska marknaderna överköpta, men det essentiella är att den tydliga säljsignal som kom i nästan samtliga större Europeiska index i mitten av november har visat sig vara falsk och att knappt två månaders segdragen nedgång med lätthet har tagits tillbaka av bara drygt två veckors uppgång.

Aluminium
Aluminium

Det är just denna tydliga positiva dynamik i kombination med brott av viktiga utbudsnivåer som gör att vi tror på en positiv avslutning på börsåret. Det stora hotet mot denna bild är självklart budgetförhandlingarna i USA. Även om tonfallet tidvis är högt och retoriken negativ är detta till stor del ett spel för galleriet och den viktiga förhandlingsperioden börjar först denna vecka. Det har inte varit en vinnande valstrategi att lyssna på de ultrakonservativa krafterna i det republikanska partiet och en majoritet av amerikanarna anser att det är republikanernas fel om en budgetuppgörelse inte blir av och Obama vill inte bli en recessionspresident. Däremot är det inte alls säkert att en uppgörelse hinner bli färdig före årsskiftet utan detta framstår istället nästan som ett önsketänkande. Skjuts förhandlingarna till 2013 under stor oenighet kan börserna reagera påtagligt negativt, men syns det en kompromissvilja behöver ett senareläggande inte bli negativt om detta innebär ett genomarbetat och långsiktigt hållbart förslag.

Det bästa för den kommande börsutvecklingen vore om börsen tog en paus, konsoliderade och samlade kraft alternativt rekylerade ett par procent ned mot 1070 punkter. Den närmaste tidens rörelser är svårprognosticerade, men så länge OMX inte faller under 1065 ser vi en klart god möjlighet att börsen före årsskiftet kommer röra sig vidare uppåt och testa årshögsta från i mars på runt 1130 punkter. Vi vill inte spänna bågen hårdare än så i nuläget, men blir inte förvånade om detta målområde efterhand kan behöva revideras uppåt.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto