Home > Veckorapport v5: ”Börserna visar bipolära tendenser…”

Veckorapport v5: ”Börserna visar bipolära tendenser…”

Rapportperioder är nästan alltid något lottobetonade med vissa tendenser av kaos och smärre bipolära (manodepressiva) drag. Den pågående perioden är definitivt inget undantag utan excellerar snarast i volatilitet och svårprognosticerade svängningar och i kombination med en global valutaoro och nervös väntan på besked från den amerikanska centralbanken fick vi en psykologiskt laddad cocktail. Som alltid kommer dock bilden efterhand att klarna, agnarna kommer skiljas från vetet och intressanta placeringsmöjligheter att utkristalliseras.

Sverige
Sverige

Vi noterade föregående vecka att beteendemönstren på börserna inte visade på lika tydligt köpintresse som i början av året och att det fanns skäl att anamma en mer försiktig inställning till marknadernas utveckling. Detta innebar dock inte att vi blev långsiktigt negativa, då börserna tål en ganska rejäl nedgång utan att de grundläggande positiva trenderna bryts, utan vi snarast konstaterade att lutningen på de rådande trenderna var överdrivet branta och att det fanns bra jordmån för en sättning. Vi valde dock att inte kvantifiera storleken på en sannolik rekyl i Sverige då denna till betydande del skulle vara avhängig rapportutfallet.

Om vi ser hur den senaste tiden har gestaltat sig så har börsen tappat 4% från årets högsta nivå, vilket får betraktas som en modest rekyl och helt i linje med de tre senaste rekylfaserna som alla utmynnade i nedgångar på mellan 4-5% . Enskilda aktier har emellertid har emellertid fått vidkännas markant större nedgångar och inte minst gäller detta mellanstora och mindre bolag. Betsson, Clas Olsson, Gunnebo, Mekonomen, New Wave, Nobia och Rejlers är bara ett axplock från listan.

USA
USA

Därmed inte sagt att börsens tungvikare gått skadeslösa. Under torsdagen rapporterade fyra av börsens absolut största bolag och Atlas, H&M och Telia tappade alla runt tre procent medan Ericsson slog ur underläge och steg i motsvarande grad.

Den logiska reflexionen är att börsen borde tappat en procent eller två under dessa omständigheter, men nedgången stannade på minus 0,37 procent då marknaden ansåg att banksektorn, Astra och Scania fått för mycket pisk och drev upp dessa kurser istället. Denna interna dynamik på börsen visar hur lurig, kaosliknande och svårprognosticerad rapportperioden kan vara och fortfarande återstår 10 -15 börspåverkande rapporter innan säsongen är över för denna gång.

Europa
Europa

Vi kan däremot konstatera att det inte råder någon panikstämning på börserna i Europa och USA utan den pågående rekylen sker under relativt ordnade former och valutaoron på ”Emerging markets” har inte fått något fäste på ovanstående marknader. Beskedet från Federal Reserve om fortsatta neddragningar av obligationsköpen var helt enligt förväntan och utlöste bara marginellt negativa reaktioner. Det som lugnar investerarkollektivet är att den internationella konjunkturutvecklingens trots vissa bakslag utvecklas positivt och allt mer stabilt. Både USA och Storbritannien har en tillväxt som trendar uppåt , Japan har äntligen fått ett visst tempo i ekonomin. Tyskland driver EMU-området framåt även om Frankrike är ett orosmoln och i Sverige börjar den konjunkturella verkligheten komma i fas vad som tidigare var förhoppningar och indikationer. Kina är tveklöst ett bekymmer, men sannolikheten för nya stimulanser ökar i skenet av landets låga inflation.

Asien
Asien

Studerar vi börstrenderna är det tydligt att USA (diagram två) har fått sig en tydlig knäck men att den grundläggande trenden (illustrerad av ett 200 dagars glidande medeltal, röd kurva) är klart uppåtriktad. Frågan är dock om rekylfasen redan är över eller om marknaden ska fortsätta glida nedåt mot den långsiktiga trenden. För att trenden ska korrigeras behövs dock ingen fortsatt rekyl utan den amerikanska börsen kan istället börja röra sig sidledes och på så vis få en mer rimlig lutning och värdering. Situationen är likartad i Europa (diagram tre) även om uppgången här inte har varit lika stark som i USA. Asien (diagram fyra) har som synes ingen klar trend utan pendlar i ett intervall med en för närvarande negativ underton. Om vi går österut till Ryssland så har vår förhoppning om ett trendbrott kommit på skam och den ryska börsen fortsätter sin tröstlösa vandring över tundran. Kina har en likartad tendens medan Indien har en betydligt bättre trend även om vi svårt att se någon positiv utveckling i närtid.

Vad gäller USA, Europa och Sverige har vi en fortsatt positiv grundsyn, men vi tror inte att den korrektionsfas som börserna är inne i är över ännu. Detta är dock inte samma sak som att kurserna behöver fortsätta nedåt och USA vänder t.ex. tydligt uppåt under torsdagskvällen med hänsyn till positiv BNP-utveckling under fjärde kvartalet. Som vi utförligt har beskrivit ovan är nuvarande läge svårbedömt, men vårt mest sannolika scenario är snarare en sidledes än en negativ utveckling där valet av enskilda aktier kommer fälla avgörandet för värdeutvecklingen i portföljen. När (om) sedan konjunkturutvecklingen visar ännu mer styrka och stabilitet tror vi att börsutvecklingen ånyo kan ta fart uppåt. Vår målkurs för index (OMXS30) ligger sedan tidigare på 1400 punkter (nu 1303) och vi behåller denna ribba, men tror att det kan dröja framåt vårkanten innan prognosen blir verklighet.

Taggar:
SMI
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto