Home > Veckorapport v5: ”En lugnare börs är mest sannolikt….”

Veckorapport v5: ”En lugnare börs är mest sannolikt….”

Sverige
Sverige

Det är sannolikt att börsen har etablerat en långsiktigt positiv trend, men det är osannolikt att de senaste månadernas uppgångstakt är hållbar. Efter att både Sverige och de allra flesta börser har levt i ett kursmässigt glädjerus en period finns det skäl att anta att trendens lutning framöver kommer att vara av en mer modest och återhållsam karaktär. Detta är ingen negativ utsaga utan mer ett konstaterande av matematisk och sannolikhetsmässig karaktär.

Efter dagens starka bankrapporter med åtföljande explosiva kursuppgångar är det svårt att se denna sektor ska fortsätta att driva index uppåt och verkstadsbolagen har ännu inte det stöd av konjunkturen som behövs för att nära riskbenägenheten. Utan dagens (onsdagens) uppgång för storbankerna hade index slutat med ett minustecken, vilket innebär att bredden i dagens uppgång var påtagligt svag. Börsen befinner sig således i det något märkliga läget att bankaktierna är överköpta (även om de kan fortsätta ytterligare lite upp av bara farten) samtidigt som verkstadssektorn har överraskat negativt. I normalfallet hade de svaga siffrorna från Sandvik och SKF utlöst kännbara sättningar, men i rådande börsklimat har positivismen tolkningsföreträde.

USD/SEK
USD/SEK

På torsdag kommer bilden klarna ytterligare med tunga rapporter från fem olika branscher, dvs. Atlas och Autoliv, Ericsson, SEB, Astra och Telia vilket gör det lättare att få grepp om den kommande utvecklingen. Innan vi låter ovanstående resonemang mynna ut i en slutsats är det ovanligt angeläget att betrakta beteendemönstren på övriga finansiella marknader.

Den svenska tioåriga långräntan har legat i en nedåtgående trend ända sedan april 1997, dvs. i snart 16 år och annorlunda uttryckt har obligationsplacerare fått uppleva en extremt lång ”bullmarket” med kontinuerligt ökade obligationspriser. På sedvanligt manér avslutades avlutades denna mångåriga rörelse med eufori eller mer korrekt fraserat köppanik när jakten på säkra placeringar drev ned räntenivån i svenska statspapper till ohållbart låga nivåer.

Koppar
Koppar

När man talar om räntor får man hålla tungan rätt i munnen avseende procenten. Sedan slutet av december har tioårsräntan stigit från 1,4% till 2%, dvs. 0,6 procentenheter, vilket procentuellt uttryckt är en uppgång med nästan 43% och den som köpte på nivån 1,4% har nu en rejäl latent förlust på sitt innehav. Kortsiktigt har räntan stigit lite väl snabbt, men vi blir inte alls förvånade om det vi ser bara är början på en långvarig trendmässig rörelse. Redan nu är räntenivån tillbaka på samma nivå som hösten 2011 och här bör det komma fram lite nya köpare. En av de viktigaste underliggande faktorerna för en fortsatt börsuppgång är vad som kallas för ”den stora rotationen”, dvs. att det finns betydande räntebärande innehav som successivt lär säljas av, pressa upp räntan ändå mer och ge ett inflöde (rotation) till aktiemarknaden.

Nästa märkeshändelse är den svaga utvecklingen för dollarkursen och den parallellt starka utvecklingen för euron. Det är nästan 1,5 år sedan vi i Sverige kunde notera en dollarkurs på under 6,35 och det lär dessutom finnas lite mer att ge på nedsidan. Börsmässigt bör detta ge en negativ effekt även om valutautvecklingens betydelse har minskat påtagligt för kursutvecklingen de senaste tio åren. Däremot får dollarsvagheten ett direkt genomslag på råvarupriserna då dessa nästan uteslutande prissätts i dollar. En sjunkande dollarkurs medför ett omedelbart kompensationsbehov via ett högre råvarupris och detta är en viktig, men inte allenarådande orsak till varför olja, basmetallerna (förutom aluminium) och ädelmetallerna rör sig samfällt uppåt.

Sverige RTA 10 år
Sverige RTA 10 år

Den fortsatta lågräntepolitiken från den amerikanska riksbanken med åtföljande inflationsoro i kombination med ökad riskaptit medför att oljepriset nu trendar uppåt med riktningen inställd på 120 dollar samtidigt som kopparpriset idag bryter sin nedåtgående trend, zink bryter upp från sitt tradingintervall och platina, palladium plus guld och silver i symbios rör sig norrut. Det är förvånande att inte de svenska råvarubolagen reagerar mer positivt på dessa rörelser, men sannolikt är det bara en tidsfråga innan investerarkollektivet börja rotera in frigjorda vinstmedel till denna kursmässigt nedtryckta sektor.

Vi har en fortsatt positiv grundsyn på börsen, men tror nu på en lugnare utveckling medan placerarna väntar in konjunkturmässigt positiva bekräftelser på att inte bara efterfrågan har slutat vika utan även börjar visa positiva tendenser. Vi tror att vi får se sådana bekräftelser lite senare under året och detta kan då mycket väl ge ordentligt bränsle till fortsatt börsuppgång. Vår bästa prognos just, med hänsyn till att ett stort antal delårsrapporter kvarstår, är en sidledes marknad med en positiv underton, som även om den innebär en avtagande uppgångstakt kan fungera utmärkt att agera på för en aktiv placerare. Vi avvaktar med att sätta en ny indexmässig målkurs till kommande publikation, då vi har fått betydligt fler rapporter som underlag för en adekvat bedömning.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto