Home > Veckorapport v50: ”2013 kan bli ett angenämt börsår…”

Veckorapport v50: ”2013 kan bli ett angenämt börsår…”

Sverige
Sverige

Utfallet blev inte riktigt som vi tänkt oss utan med hjälp av inflödet från PPM-pengarna var börsen starkare än vad vi förutsåg. Rekylen uteblev och marknaden fortsatte sin envisa vandring uppåt ända till 1110 punkter, dvs. till toppnivåerna från mitten av mars respektive mitten av september. Vän av ordning kan nu invända att index de facto toppade på 1127 punkter i mars och på 1119 punkter i september. De exakta nivåerna är relativt ointressanta utan det viktiga är börsens underliggande dynamik, dvs. att höstens nedgång varade något mer än två månader, men att den efterföljande uppgången – som helt eliminerade den förutvarande svagheten – bara tog tre veckor. Det är sålunda köparna som dominerar och detta på ett ovanligt tydligt och bestämt sätt.

Hur vi ser på den kommande kursutvecklingen återkommer vi som vanligt till längre ned i texten.

Europa
Europa

Om vi studerar hur övriga börser runt om i världen beter sig finns det som väntat även där tydliga styrketecken. De tre största börserna i Europa, dvs. Tyskland, Storbritannien och Frankrike signalerar alla positivt medan marknaderna i södra Europa rör sig sidledes till svagt negativt. Tyskland som under en lång tid nästan ensamt befunnit sig i vinnarspåret har nu fått välkommet sällskap, vilket skapar större trovärdighet och stabilitet i uppgången. Medan Tyskland har passerat högstanivån från 2011 och närmar sig historiska toppnivåer så behöver dock den franska börsen dubblas för att nå upp till motsvarande kurser. Det essentiella är emellertid att riktningen pekar åt samma håll även om förutsättningarna divigerar.

Sydostasien fortsätter att gå från klarhet till klarhet, Indien visar framfötterna och Kina verkar äntligen komma i symbios med grannländers börsutveckling samtidigt som Ryssland har vaknat till liv och indikerar ett positivt trendbrott.

Ryssland
Ryssland

På råvarusidan är oljepriset nästan tråkigt stabilt medan basmetallerna har stigit så pass mycket att de, liksom de flesta börser, är i behov av en rekyl/paus, men den underliggande styrkan indikerar att det efterhand sannolikt finns förnyade uppgångar att vänta.

Den amerikanska centralbanken gör inte marknaden besviken utan i enlighet med förhandstipsen så kommer Federal Reserve från årsskiftet att köpa stats- och bostadsobligationer för sammanlagt 85 miljarder dollar per månad. Summorna är svåra att greppa och innebär att Fed:s innehav kommer dra sig upp mot 5 000 miljarder dollar under 2015 och att centralbanken efterhand kommer äga runt 30 procent av den amerikanska statsskulden.

Zink
Zink

Däremot var det överraskande att FED uttryckligen konstaterar att den synnerligen låga räntenivån kommer att vara lämplig åtminstone så länge arbetslösheten är över 6,5 procent och inflationen på ett till två års sikt inte antas överstiga det långsiktiga målet på 2 procent med mer än 0,5 procentenheter.

Flödet av kapital till finansmarknaderna fortsätter sålunda och de nedpressade räntorna driver placerarna till aktiemarknaden för att erhålla en vettig avkastning. Om vi till detta adderar att de svenska hushållens syn på omvärldsekonomin endast har varit mer pessimistisk vid ett fåtal tillfällen under de senaste två decennierna, men att börsbolagen visar en förbluffande bra förmåga att behålla höga marginaler i den rådande lågkonjunkturen så finns det goda anledningar att inta en positiv grundsyn till börsutvecklingen.

Med hänsyn till den positiva undertonen i konjunkturstatistiken utanför Sverige skulle det inte förvåna om vinstnivån på börsen under 2013 blir högre än rådande consensus och om så bli fallet kan 2013 bli ett angenämt börsår. I innevarande stund nöjer vi oss med att konstatera att den nedåtgående tendensen från 2011 har brutits, men att det finns ett visst utbud runt nuvarande kursnivå, som sannolikt behöver assimileras innan börsen är mogen för vidare uppgång.

Föregående veckas prognos att börsindex (OMXS30) bör kunna testa årshögsta runt 1130 punkter före årsskiftet framstår dock som väl försiktig (onsdagens stängningskurs = 1103). Att sätta en ny målkurs på ovansidan blir till stor del en gissningslek utan det viktiga är att ha rätt om riktningen och agera i enlighet med marknadens underliggande dynamik, men ska vi specificera en siffra så tror vi att toppnivån från januari 2011 runt 1180 punkter kan nås innan vintern har tagit slut.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto