Home > Veckorapport v50: ”Vi ser gärna lite mer på nedsidan…”

Veckorapport v50: ”Vi ser gärna lite mer på nedsidan…”

I början av föregående vecka förändrades psykologin och stämningsläget på börsen. Efter att index (OMXS30) nått upp till årshögsta på 1316 punkter började marknaden att rekylera försiktigt, vilket var en fullt normal reaktion. Rekylen tilltog dock i styrka med tydligt ökad volym och elminerade med lätthet den tidigare veckans uppgång samt förändrade stämningsläget från optimism till påtaglig oro.

Sverige
Sverige

Det som inträffade var en så kallad falsk köpsignal, dvs. börsen signalerade för sannolik uppgång, lockade in köparna och tvärvände sedan nedåt. En stor mängd placerare hade ivrigt vänta på att marknaden skulle visa styrka manifesterat i form av en ny toppnotering, optimismen stod i zenit och fortsatt uppgång ansågs i flera fall närmast som en självklarhet.

I dessa lägen är den mentala beredskapen för ett oväntat, dvs. motsatt händelseförlopp påtagligt lågt, varför den rörelse som beskrivs ovan har en förmåga att på ett bryskt sätt skaka om placerarkollektivet och skapa oro och nervositet. Beteendet var likartat över hela Europa, vilket naturligtvis förstärkte obehagskänslan medan USA (sina vana trogen) knappast visade någon negativ reaktion alls. Denna signifikanta form av rörelse/beteende på börsen är ovanligt eftersom det bara inträffar i samband med ett misslyckat försök att nå en ny högstnotering och har just därför en god sannolikhet att resultera i en förändrad psykologi med ett negativt stämningsläge som följd.

Europa
Europa

Som vi noterade förgående vecka är emellertid de långsiktigt positiva börstrenderna intakta, varför man inte ska överdriva konsekvenserna av ovanstående misslyckade uppgångsförsök, men reaktionen på marknaden var dock av den karaktären att det fanns skäl för ökad försiktighet. Vi ändrade därför vår positiva börssyn, räknade i bästa fall med en sidledes marknad, men ansåg en nedgång till 1260 -1250 punkter på index (OMXS30) som mest sannolikt. Stängningskursen på torsdagens börs blev 1255 punkter och därmed är prognosen uppnådd. Huruvida det nu finns skäl att justera den förväntade vändningsnivån nedåt eller inte återkommer vi till längre ned i texten, men först behöver vi studera läget i vår omvärld.

Den sammankomst som till stor del har orsakat den senaste tidens svaghet på börserna är det amerikanska centralbanksmötet den 17- 18 december. Den budgetuppgörelse, som rymmer ynkligt modesta besparingar, men där både demokrater och republikaner med lite god vilja och väloljat munläder kan framställa sig som vinnare är den pusselbit, som den amerikanska centralbanken behöver för att redan kommande vecka våga minska sina obligationsköp med upp till 10 miljarder dollar i månaden. Om vi därtill lägger en tydligt minskade arbetslöshet och allt fler indikationer på en starkare amerikansk ekonomi så framstår sannolikheten för en begränsad ”tapering” som hög vid ovanstående möte.

Zink
Zink

När likviditetsflödet av billigt kapital naggas i kanten och de amerikanska långräntorna har stigit från 2,47% till 2,87% på bara några veckors tid så finns det skäl att justera upp riskpremien och därmed justera ned börskurserna ett par snäpp. Egentligen är minskande obligationsköp i USA en både väntad och odramatisk åtgärd, men den lär nu komma lite tidigare än väntat, vilket har skapat en unison obehagskänsla och viss oro på världens börser. Den nedgång som vi har bevittnat den senaste tiden framstår därmed mer som en anpassning till nya spelregler än som ett begynnande trendbrott.

Både den svenska och de europeiska börserna har fått en rekyl på runt 5 %, vilket onekligen är en ganska blygsam korrigering. Även Asien som helhet har glidit nedåt medan USA bara har fått känna av en krusning på ytan, vilket vi inte känner oss helt bekväma med då denna marknad är den som mest har behov av en kursmässig nedjustering.

USA
USA

Ser vi på råvarusidan kan vi konstatera att vi var lite väl positiva till oljepriset då detta bara nådde upp till 113 och inte 115 dollar. De tydliga tillbakagången därefter gör att vi tar ett steg tillbaka och tror på fortsatt intervallpendling istället för ett möjligt trendbrott på uppsidan. Guldet gjorde ett försök att studsa upp, vilket dock var kraftlöst och det behövs betydligt mer styrka än så om ädelmetallens långsiktigt negativa trend ska brytas. Basmetallerna ser däremot allt mer intressanta ut både tekniskt och fundamentalt. Nästan samtliga metaller har fått erfara falska säljsignaler, dvs. de tryckes till rejält på nedsidan från redan låga nivåer, men effekten blev kortvarig och priserna steg snabbt igen. Med zink i spetsen framstår det nu istället som om basmetallerna bildar bottenfaser för kommande uppgångar under vårkanten.

Om vi ska sammanfatta ovanstående synpunkter kan rekylen på den svenska börsen redan vara över, men vi har i dagsläget varken några tydliga tekniska eller fundamentala skäl för att med eftertryck hävda denna ståndpunkt. För att vi ska känna oss bekväma med att ställa oss på köpsidan vill vi helst se ytterligare nedgång mot 1240 -1230 punkter och sedan en motrörelse som tydligt visar att köpsidan gett sin i in leken. Vi befinner oss därför just nu ”ingenmansland” där det framstår som för sent att sälja, men som för tidigt att köpa och vi hoppas sålunda på lite ytterligare tryck på nedsidan, vilket skulle fullborda den pågående rekylfasen och skapa attraktiva köplägen.

Aktiemarknadens psykologi – En ”klassiker”

Aktiemarknadens psykologiUndertecknad av veckorapporten, C-G Gyllenram, har skrivit en riktig klassiker som väckte stort intresse inte bara i Sverige. Hösten 2000 utkom en amerikansk upplaga på ansedda Wiley. 2002 gavs den även ut i Kina och 2004 i Sydkorea.

Boken presenterar med psykologisk och humoristisk klarsyn ett antal fallbeskrivningar, som klargör den stora roll psykologin spelar för aktiemarknadens beteende. I boken visar författaren också hur kunskap om aktiemarknadens psykologi kan användas för att göra bättre aktieaffärer.

Köp boken på Tradingportalen.com

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto