Home > Veckorapport v51: ”Stark avslutning på börsåret 2012…”

Veckorapport v51: ”Stark avslutning på börsåret 2012…”

Sverige
Sverige

Som alltid är det viktigt att studera den underliggande dynamiken vid dessa tillfällen, dvs. är det köparna eller säljarna som är mest dominanta. Efter nästan tre veckors oavbruten uppgång så rekylerade börsen med mindre än två procent under två dagar och är ånyo tillbaka vid sin senaste toppnivå, vilket tydligt visar att efterfrågesidan har övertaget.

Det kan synas märkligt att börsen visar påtaglig styrka när majoriteten av svenska aktieägare samtidigt har uttryckt en påtagligt pessimistisk syn på börsen, men ur ett psykologiskt perspektiv är detta fullt logiskt. Den breda majoriteten har sällan rätt om den kommande börsutvecklingen förutom kanske i det korta perspektivet. Som vi har noterat tidigare är istället ett uttalat negativt stämningsläge något som understödjer en positiv börssyn, då negativismen nästan undantagslöst uppstår när börsen upplevs som osäker och farlig, dvs. när börsläget är nedpressat. Den upplevda risken står sålunda oftast i omvänd proportion till den verkliga risken för när kursläget är nedtryckt brukar detsamma gälla för värderingarna. Detta innebär att aktiemarknaden var attraktivt prissatt och att den upplevda risken var baserad på en emotionell stämning istället för på en rationell analys.

SE 10 årsränta
SE 10 årsränta

Studerar vi börsutvecklingen i ett internationellt perspektiv är det svårt att hitta någon börs med en negativ tendens. Kina har under lång tid synnerligen envist rört sig motvalls, men om man vill hitta ett utmärkt exempel på positiv dynamik är den kinesiska börsen rätt plats. Tjugo veckors nedgång har återhämtas på bara drygt veckor, vilket ger en tidsmässig faktor om 10 mot 1. Det är inte ovanligt att man får uppleva motsatsen vid t.ex. en börskrasch där en flerårig uppgång kan raderas ut på några få månader, men på uppsidan är det mer sällsynt och kan just ske i kraftigt och långvarigt nedpressade marknader.

Uppgången säkerställer inte en fortsatt positiv utveckling, men däremot är sannolikheten påtagligt hög att Kina har satt en långsiktig botten och att rekyler skapar intressanta köplägen. Japan har också visat framfötterna efter segern för LDP-ledaren Shinzo Abe i det japanska parlamentsvalet, vilket innebär att det under 2103 bör vara dags för omfattande finansiella stimulanser med syfte att tydligt försvaga yenen och underlätta för exportindustrin. Även marknaderna i Sydostasien och Indien ser fortsatt positiva ut och i Europa är uppgången ovanligt bred med Tyskland som vanligt i spetsen, men där både Nord- och Sydeuropa nu (kursmässigt) agerar i positiv harmoni.

Kina
Kina

Med överraskande konstruktiva budgetförhandlingar har även USA fått förnyad energi och börjar närma sig sina årshögsta noteringar. Även om stämningen på världens börser för närvarande är ovanligt positiv är det naturligtvis vinstutvecklingen som kommer avgöra om vi kan få en uppgång av mer bestående karaktär. Prognosen för den sammanlagda vinstutvecklingen på börsen i år ligger på minus 13%, som 2013 förväntas vända till en vinstuppgång med 19% och visa ytterligare på plus 13% 2014. Värderingen ligger därmed på runt 15 årsvinster (p/etal) för innevarande år, men sjunker sedan (om prognoserna är korrekta) till 13 respektive 11 årsvinster för de kommande två åren.

Förväntningarna är klart lägst på banksektorn med ett p/e-tal på under 10 för 2013 och med en direktavkastning på runt 4,5% är branschens värdering försiktig, vilket man inte riktigt kan säga om börsens största intjäningssegment. Verkstadsindustrins vinster uppgår till nästan 40% av börstotalen och här är värderingen tydligt högre, dvs. runt 15 årsvinster 2013 respektive 12 för 2014. Med hänsyn till det synnerligen låga ränteläget är detta fortfarande en attraktiv värdering, men även om vi uttrycker en positiv slutsats om börsutvecklingen innebär detta inte samma sak som att bekvämt luta sig tillbaka och invänta nya kurstoppar.

Spanien
Spanien

Vi tror att nuvarande starka börsmomentum kommer att hålla i sig ytterligare en tid och det är fullt möjligt att börsen har etablerat en mer stabil positiv trend. Marknaden har dock en uppenbar tendens att överdriva rörelserna både nedåt och uppåt, varför en fortsatt stark uppgång bör rendera funderingar på vinsthemtagningar. Vi lär få återkomma till detta under vecka två 2013, men i innevarande börsläge glider vi med uppåt och siktar som tidigare på fortsatt uppgång till 1180 punkter under de första månaderna 2013.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto