Home > Veckorapport v52: ”Lite paus och sedan vidare uppåt…!?”

Veckorapport v52: ”Lite paus och sedan vidare uppåt…!?”

Vi önskar alla våra läsare en riktigt God Jul i detta årets sista veckobrev (kortformat) och skickar med en julklapp i form av en positiv börsprognos. Nästa utgåva kommer att publiceras vecka två, 2014. Vår bedömning föregående vecka var att rekylen på den svenska börsen redan kunde vara över, men vi ville inte med eftertryck hävda denna ståndpunkt.

För att vi skulle känna oss bekväma med att ställa oss på köpsidan ville vi helst se ytterligare nedgång med någon procent, en test av 1240 -1230 punkter och sedan en motrörelse som tydligt visade att köpsidan gett sin i in leken. Vi ansåg därför att det var för sent att sälja, men för tidigt att köpa och hoppades på lite ytterligare tryck på nedsidan, vilket skulle fullborda den pågående rekylfasen och skapa riktigt attraktiva köplägen.

Marknaden gjorde ett försök till på nedsidan, men detta kom (tyvärr) inte längre än till 1252 punkter och i måndags kom en motrörelse på uppsidan av sådan dignitet att det fanns goda skäl att anta att nedrekylen de facto kunde vara över. Uppgången i måndags var framförallt tydlig på de europeiska börserna, men då den svenska börsen till stor del är ett derivat av den tyska marknaden fanns det skäl att börja revidera vår tidigare uppfattning.

Under tisdagen kom en förväntad motrekyl, vilken dock med lätthet och under stigande volym neutraliserades av onsdagens stigande börs. Det blev nu uppenbart att det var köparna som dominerade marknaden och när resultatet av det amerikanska centralbanksmötet överträffade förväntningarna blev detta en katalysator för en i det närmaste explosiv uppgång i framförallt i USA och Europa medan reaktionen i Asien blev mer återhållsam.

Kombinationen av fortsatt expansiva stimulansåtgärder samt positiva konjunktursignaler både i USA och Europa har medfört att S&P 500 nu tangerar all time high och både Europa (Tyskland) och den svenska börsen närmar sig årshögsta. Kortsiktigt kan börserna möta ett visst utbud, behöva ta en paus och konsolidera den senaste tidens uppgång. Vi konstaterar dock att marknaden bekräftat att de underliggande trenderna är fortsatt uppåtriktade och återgår därför till vår tidigare positiva syn på börsutvecklingen med en första målkurs om 1350 punkter för OMXS30 (nu 1303).

Svenska börsen
Svenska börsen
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto