Home > Veckorapport v6: ”En sidledes marknad är mest trolig..”

Veckorapport v6: ”En sidledes marknad är mest trolig..”

Sverige
Sverige

Vill man som placerare slå index måste man sålunda sticka ut nacken och ta ”bets” eller mer korrekt ”jaga alfa” eller lättförståeligare uttryckt försöka nå överavkastning (gå bättre än index) genom att öka risken. Fokuserar vi enbart på indexutvecklingen under innevarande år så framstår det som om årets börs har varit en lugn, behaglig och positiv upplevelse. Detta är de facto sant om man är indexplacerare, men många enskilda aktieägare har inte alls samma upplevelse av marknaden. Årets hittillsvarande vinnare är de med ett stort ägande av banker och Ericsson. Har man däremot haft fokus på verkstadsbolag och teleoperatörer kan man utan vidare ligga minus trots årets uppgång på över 5%.

När vi försöker prognosticera börsutvecklingen studerar vi den underliggande dynamiken noggrant. För att det ska bli en stabil och uthållig uppgång är det viktigt med vad som kallas bredd, dvs. att det inte bara är enstaka sektorer som agerar draglok. Den svenska börsen visar i innevarande läge en disparat bild.

USA
USA

Bankaktierna korrigerar sitt överköpta läge och försöker hitta balans mellan utbud och efterfrågan samtidigt som grundtrenden är positiv. Ericsson – som fortfarande ligger 92% under sin toppkurs från mars år 2000 och som har tillbringat de senaste tio år i en börsmässig törnrosasömn (mycket långvarig sidledes rörelse) – är den stjärna som lyser klarast på börsen och där de djärva riktkurser som har publicerats faktiskt inte ser omöjliga ut att kunna uppnås ur ett tekniskt perspektiv. En kurs på 100 kronor innebär samma nivå som i februari 2004, men självklart och i det närmaste onödigt att påpeka kommer en sådan eventuell uppgång inte att vara linjär utan snarare ha karaktären av en hinderbana där riktningen kan vara tydlig, men vägen kantad av hinder.

Guld
Guld

Att verkstadsbolagen rekylerat är inte det minsta konstigt då siffrorna i flera fall överraskat negativt och framtidsutsikterna, åtminstone i det kortsiktiga perspektivet, varit ganska ljumma.

Hade inte det underliggande börshumöret varit så positivt hade sannolikt nedgångarna blivit värre och att Volvo blev gårdagens vinnare på en ”katastrofrapport” visar att den underliggande köplusten är stark.

Med bankaktier som rekylerar och verkstadsaktier som försöker mejsla ut bottennivåer är det logiskt och naturligt att börsen befinner sig i pausläge med en viss negativ underton. Som vi noterade föregående vecka är det sannolikt att börsen har etablerat en långsiktigt positiv trend, men det är osannolikt att de senaste månadernas uppgångstakt är hållbar och det finns skäl att anta att trendens lutning framöver kommer att vara av en mer modest och återhållsam karaktär.

Italien
Italien

Många av världens börser och inte minst i Europa med fokus på den södra delen inklusive Frankrike har erhållit tydliga rekyler. Skuldkrisen är absolut inte åtgärdad och det var bara en tidsfråga innan en viss oro skulle stiga till ytan igen. Den är den spanske korruptionsmisstänkte premiärminsistern Rajoy och det konservativa partiet Partido Popular PP i symbios med Italiens dramadrottning Silvio Berlusconi som tävlar om att göra marknaden nervös. Även om man gärna vill skämta om Berlusconi så har osäkerheten kring resultatet av det val som Italien ska hålla den 24-25 februari ökat och en ny regering med deltagande av den förre premiärministern Mario Montis mittenkoalition är tyvärr inte längre lika självklar.

Det underliggande fundamentet för västvärldens ekonomi är inte stabilt och ur en strikt makroekonomisk synvinkel står stora delar av västvärlden paralyserat. Den tydliga divergensen mellan bolagsstyrda glädjeämnen och makroekonomiska problem kommer förr eller senare kommer att börja stängas igen och det är viktigt att vara medveten om att det även i en positiv trend kan förekomma smärtsamma nedgångsfaser.

Även i Asien har många börser rekylerat, men Japan och Kina lever just nu sina egna liv och ligger kvar på årshögsta. Samma beteende visar även USA där marknaden envetet biter sig fast på höga nivåer trots att uppgången varit snabb och brant. Oljepriset börjar närma sig vår målkurs om 120 dollar, basmetallerna ser fortsatt intressanta ut, men mest lovande är guldet som indikerar att en ny uppgångsfas är sannolik.

Summerar vi ovanstående så har vi fortfarande en positiv grundsyn på den svenska börsen och ser ännu inga oroande svaghetstecken i trenden. Vi tror dock på en lugnare (sidledes) utveckling som ger trenden en mer rimlig lutning medan placerarna väntar in konjunkturmässigt positiva bekräftelser som kan lyfta de cykliska bolagen samtidigt som bankaktierna får visa om de har toppat eller bara konsoliderar för nya lyft. Tills bilden har utkristalliserats avvaktar vi med att sätta en ny målkurs och agerar med ett mer kortsiktigt perspektiv i marknaden.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto