Home > Veckorapport v6: ”Är rekylfasen på börsen över nu?!”

Veckorapport v6: ”Är rekylfasen på börsen över nu?!”

Vi konstaterade föregående vecka att börsen visade bipolära (manodepressiva) tendenser. Det var dock ingen särskilt svår eller avancerad slutsats då detta nästan är ett normaltillstånd för marknaden. Börsen söker ständigt efter balans och korrekta jämnviktspriser, men har ack så svårt att uppnå detta i det närmaste utopiska tillstånd.

Sverige
Sverige

Med ett ständigt flöde av information och med människor som köper och människor som säljer kommer det emotionella och irrationella inslaget på marknaden med tillhörande svängningar att vara ett evigt förekommande tema. Vi människor vill gärna tro att vi agerar sakligt, objektivt och rationellt men ett närmare studium av vår beslutsprocess visar med all önskvärd tydlighet att vi påtagligt ofta istället fattar beslut på grundval av omedvetna tankeprocesser.

När vi befinner oss mitt uppe i en rapportsäsong där de publicerade siffrorna dessutom har haft ovanligt stor tendens att avvika från de förväntade får detta beteende extra stort genomslag då de snabba kursrörelserna lämnar minimalt med tid för analys och eftertanke. Överdrivna rörelser både uppåt och nedåt blir därför legio, vilket är krävande och frustererande för placerare, men samtidigt skapas det utrymme att kapitalisera på ”felprissättningar” som uppstår.

Bland de större bolagen återstår nu bara crescendot av rapportperioden med Assa Abloy, Eniro, Industrivärden, Skanska, SSAB och Tele 2 som rapporterar idag, fredag. Kommande vecka kommer ”eftersläntrarna” Securitas, MTG, ABB, Holmen och Trelleborg och sedan är rapportfesten över för denna gång och marknaden kan återgå till mer normala svängningar och fluktuationer.

Europa
Europa

Det är fortfarande något tidigt att dra definitiva slutsatser av boksluten, men Alfa, Volvo, SEB och SHB har visat att de inledande och nästan bedrövliga rapporterna inte var liktydiga med en negativ trend. Istället har marknaden allt mer börjat ta fasta på att orderingång, efterfrågan och konjunkturutsikter utstrålar en viss optimism vilket skapar tro på en mer definitiv vändning uppåt under vårkanten. Vi var föregående vecka tydliga med att vi ansåg att den pågående korrektionsfasen på börsen sannolikt inte var över, men även om resonmanget var korrekt så blev dock rörelsen med nedåtriktad än sidledes, vilket innebär att vi var snäppet för positiva i vår marknadsanalys. En marknad kan korrigeras genom en rekyl nedåt, eller en sidledes rörelse eller genom en kombination av ovanstående och marknaden valde denna gång alternativ ett.

USA
USA

Om vi ser hur den senaste tiden har gestaltat sig så har den svenska börsen tappat 6,2% från årets högsta nivå, vilket får betraktas som en sedvanlig rekyl och i linje med de tre senaste rekylfaserna som alla utmynnade i nedgångar på mellan 4-5%. Rekylen i USA uppgår till 6,1% medan Tyskland var värst i klassen med en nedgång på 7,4%. Korrelationen mellan börserna i Västvärlden har varit uppenbar medan Asien, Emerging Markets och Östeuropa har levt sitt eget (negativa) liv. När Kina i januari publicerade ett sämre inköpschefsindex än väntat skapade det oro för en skarp inbromsning av tillväxten samtidigt som rädslan för en kollaps av det så kallade ”skuggbankssystemet” tilltog. När Argentina och Turkiet därpå drabbades av svårartad valutaoro och politiskt krisläge började det dras paralleller med Asienkrisen 1997 som startade som en regional kris, men som sedan fick en svårartad spridning.

BRIC
BRIC

Insikten om att den nuvarande ekonomiska motståndskraften är betydligt starkare nu än då framförallt beroende på flytande växelkurser och mindre hopkopplade ekonomier infann sig dock innan oron hann övergå till någon form av panik. Cocktailen av uppdrivna börskurser, Kina, valutaoro och en dålig inledning på rapportperioden gav en bördig jordmån för en sättning som sannolikt kan klassificeras som en hälsosam rekyl i en positiv grundtrend. Det är dock väl tidigt att ropa faran över ännu med tanke att den hittillsvarande uppgången bara har varit i två dagar. Det krävs mer och långvarigare stryka än så, men sannolikheten för att korrektionen är slut för denna gång har ökat betydligt. Rekylfasen har varit klart återhållsam med tanke på förutsättningarna, någon åtstramning av den europeiska penningpolitiken kan inte ens skymtas vid horisontsen utan istället kan det komma ytterligare lättnader från den Europeiska Centralbanken. Däremot har investerarkollektivet inte hur mycket tålamod som helst med positiva framtidsutsikter från företagen utan dessa måste vid nästa rapportsäsong har kommit till tydligare utryck längst ned i resultaträkningarna.

Om vi fokuserar på den svenska börsen kan vi konstatera att rekylen stannade vid en nivå som gör att den positiva trenden tveklöst är intakt. Frågan är nu hur mycket styrka marknaden kommer att visa och när och om årshögsta från den 22/1 kommer att utmanas. Korsiktigt blir vi inte alls förvånade om marknaden stannar upp och tar en paus. Det viktiga är att börsen inte ”rullar över” dvs. att rörelsen uppåt bara visar sig vara av en tillfällig karaktär och att index faller tillbaka ned mot tisdagens bottenkurser runt 1280 punkter (OMXS30). Med hänsyn till det påtagligt positiva volymsambandet med återhållsamma säljare på negativa börsdagar men offensiva köpare på uppgångsdagar i kombination med att rekylen på den svenska börsen gick ända ned till en kritisk nivå tror vi inte att så blir fallet. Däremot tror att vi börsen kommer få kämpa sig upp i en icke linjär uppgång och att ett nytt årshögsta nås först under vårkanten. Vår målkurs för index (OMXS30) ligger sedan tidigare på 1400 punkter (nu 1308) och vi behåller denna med brasklappen att det lär krävas ett visst tålamod innan vi får se den förverkligas.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto