Home > Veckorapport v7: ”Snart dags för test av årshögsta…”

Veckorapport v7: ”Snart dags för test av årshögsta…”

Igår (torsdag) kan vi med gott fog hävda att rapportsäsongen är över då ABB, Holmen, Nibe, Peab, SAAB och Trelleborg lämnade sina siffror. Visserligen återstår ett par storbolag som Kinnevik och Swedish Match, men deras resultat kommer inte ha någon inverkan på det allmänna börsläget. Detta bör, allt annat lika, medföra att kursfluktuationerna bland enskilda aktier minskar.

Sverige (Källa: Infront)
Sverige

Torsdagens fall i Trelleborg med över 8% och Nibes uppgång med över 12% är onekligen extremer åt bägge hållen. Att Nibe (där likviditeten i aktien är påtagligt tunn) kan tjurrusa uppåt på ett väsentligt bättre resultat än väntat är inte orimligt. Att Trelleborg rasar är något mer märkligt, men när volymen i aktien (enligt vad vi kan erfara) är den högsta någonsin, i varje fall sett över de senaste sjutton åren, är det sannolikt någon eller några stora aktörer som säljer synnerligen aggressivt.

Nå väl, nu dröjer det till framåt påsk innan det är dags för nästa sifferomgång och tills dess får marknaden nöja sig med beräkningar, förväntningar och utdelningar innan vi får mer klarhet om de positiva indikationerna rörande konjunkturutvecklingen gett något konkret avtryck i resultaträkningarna.

USA (Källa: Infront)
USA

Vi argumenterade föregående vecka för att rekylen på börsen sannolikt var över, men att vi vill se lite mer styrka innan vi kände oss helt bekväma med denna slutsats. Om uppgångsfasen bara blev någon procent med svag volym var risken uppenbar att vi bara sett första delen av en större nedgångsfas.

Vi fick dock åse den önskade utveckling med fem uppåtdagar i rad med anständig volym, vilket eliminerade risken för att marknaden skulle ”rulla över” på nedsidan. Att marknaden sedan vände måttligt nedåt under onsdagen samt under större delen av torsdagen var bara sunt och välbehövligt. Här uppstod ett naturligt säljtryck från de som köpt nära rekylbotten och från de som ville passa på att sälja när kurserna kom i närheten av årshögsta. Vår slutsats om den kommande börsutvecklingen återfinns som vanligt längst ned i texten, men först en global utblick….

Guld (Källa: Infront)
Guld

Den marknad som oroade oss mest var varken Brasilien, Ryssland, Indien eller Kina utan USA för USA är ledarhunden medan nästan alla andra börser (kanske Tyskland undantaget) får anses hamna någonstans längre fram eller bak på svansen. USA var i behov av en sättning värderingsmässigt, tekniskt och psykologiskt och det är påtagligt svårt att prognosticera hur en sådan sättning kommer gestalta sig.

Den började som en klassiker, dvs. kraften i uppgången ebbade ut i slutet av 2013 och övergick i en sidledes rörelse under knappt en månads tid. I slut på januari bröts detta snäva tradingintervall på nedsidan. Därefter låg kursen stilla i en vecka, ”rullade sedan över” och föll lika mycket till och närmade sig den matematiskt långsiktigt positiva grundtrenden. Efter två misslyckade försök för index att nå ännu djupare nedåt vände den amerikanska börsen helt om, steg explosivt i tre dagar och tog tillbaka nästa hela nedgången.

Koppar (Källa: Infront)
Koppar

Ingen särskilt sannolik utveckling, men börsen är den plats där det osannolika har ovanligt hög sannolikhet att inträffa, vilket inte minst exemplifieras av Nibe och Trelleborg ovan. Europa och Sverige var självklart snabba att hänga på och de flesta index i Europa är i det närmaste spegelbilder av hur S&P 500 rört sig. Storbritannien är som vanligt lite på efterkälken och visar inte samma fart som på kontinenten. Tyskland har som (alltid) ledartröjan på sig och Belgien, Frankrike, Italien, Portugal och även Grekland visar liknande positiva tendenser.

Längre österut är Ryssland fortsatt kallt och tråkigt och Ungern rör sig nedåt tvärtemot övriga Europa medan Polen har en positiv tendens. Om vi fortsätter vidare så svänger Indien oregelbundet med stora slag och det är onekligen svårt att bli särkskilt upphetsad över Kina som fortsätter att traggla runt sina bottennivåer. Efter ett kort besök på nya höga nivåer har Japan fått en kännbar rekyl, bröt sin positiva trend och lär nu liksom Indien röra sig oregelbundet utan tydlig riktning. Det är de facto svårt att hitta någon större börs i Asien som inger köplust och det lär dröja en bit in på våren innan läget har stabiliserats och riskaptiten återvänder.

På råvarusidan blir det däremot allt tydligare att köparna har återvänt till guldet. Den negativa trenden lär brytas redan innevarande månad och när 1300 dollar väl har passerats med kraft så ligger vägen öppen för en möjlig uppgång till 1400 dollar. Lillebror silver visar en annorlunda, men inte mindre intressant bild och kan mycket väl kraftsamla för ett substantiellt ryck på uppsidan. Basmetallerna är inte lika spännande, men vi blir inte alls förvånande om kopparpriset om någon månad har fullbordat sin bottenformation och överraskar på uppsidan.

Värderingsmässigt kan vi inte med eftertryck hävda att börsen är attraktivt prissatt, men det har fungerat väl att navigera i enlighet med marknadens beteendemönster och inte minst den radikala vändingen uppåt som skedde på världens största börs (USA) visar att köpintresset fortfarande är intakt. Efter den minirekyl som vi nu har sett i Sverige under två dagar tror vi att börsen snart är mogen att på allvar utmana årshögsta och sannolikt kommer denna nivå både vara tangerad och passerad innan februari månad är över. Vi är sålunda bekväma med vår målkurs om 1400 punkter (nu 1330) för index (OMXS30) och tror börsen kan utvecklas väl inför den stundande utdelningsfesten under våren.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto