Home > Veckorapport v8: ”Rekyl eller nedgångsfas på börsen?”

Veckorapport v8: ”Rekyl eller nedgångsfas på börsen?”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

På grund av den påföljande svaga stängningen i USA, fallande kurser i Asien och en tydlig sättning i Europa idag (torsdag) så har det dock kommit grus i maskineriet. När rädsla för minskade centralbanksstimulanser i USA och Kina kombineras med negativ konjunkturdata och detta inträffar efter en period med stigande kurser så blir konsekvensen sjunkande aktiekurser. Den viktiga frågan är naturligtvis om detta bara är en tillfällig och fullt naturlig rekyl eller om vi måhända bevittnar första steget i en nedgångsfas?

De sista veckorna har placerarna fokuserat på de enskilda bolagens delårsrapporter, men nu svänger fokus istället över på makro och politiska händelser och det vi med säkerhet kan utlova är att det blir en händelserik vår avseende bägge dessa faktorer.

Först ut är helgens val i Italien där marknaden räknar med en allians mellan mitt-vänster-koalitionen ledd av Pierluigi Bersani och den nuvarande premiärminister Mario Montis koalition. Att den italienska börsen är nervös över ett annat utfall framgår tydligt efter dagens nedgång på 3 procent, vilket ger en sammanlagd nedgång på över 10 procent sedan slutet av januari. Om utfallet blir som ovan kan fortsatta reformer och åtstramningsåtgärder säkras, vilket skulle lugna börsen, men den oväntat snabba uppgången för Berlusconis koalition skapar osäkerhet och risk för ett eventuellt nyval.

USA
USA (Öppna i TP Trader)

I USA så finns det tre viktiga politiska datum under våren. Det första är den 1/3 då automatiska nedskärningar på 110 miljarder dollar träder i kraft om inte deadline ånyo flyttas framåt. Den 27/3 ska man fatta beslut om budgeten för 2013 och den 19/5 behöver det ske en höjning av det så kallade skuldtaket.

Hittills har man bara skjutit på problem, men nu kommer det vara dags att fatta beslut. Fördelen med fördröjningen är dock att förhandlingar har kunnat ske i ordnade former istället för som akuta nattmanglingar. Tonläget lär säkerligen gå upp flera oktaver inom kort, men med stor sannolikhet kommer republikaner och demokrater att hitta en kompromisslösning.

Till detta kan även läggas parlamentsvalen i Storbritannien den 7 maj där den heta frågan om landets medlemskap i EU och den pågående marschen mot ett Europas Förenta Stater kommer i blickfånget och därefter kommer anrättningen att kryddas med valet till EU-parlamentet.

Europa
Europa (Öppna i TP Trader)

Ovanstående är naturligtvis inga nyheter för marknaden, men under en period har placerarna förträngt det besvärliga politiska läget i Europa och nu kommer dessa spänningar upp till ytan. Det är emellertid inte politisk oro som framförallt ligger bakom den just nu pågående rekylen utan denna har sin grund i hur centralbankerna i Storbritannien, Europa, USA, Japan och Kina kommer agera framöver. Att Japan kommer att fortsätta att öka sin statsskuld är en självklarhet, Storbritannien och ECB kommer också vara fortsatt finansiellt expansiva, Kina behöver tygla sin fastighetsbubbla, men framförallt beror börsrekylen på att flera ledamöter, enligt protokollet från den amerikanska centralbankens senaste möte, har uttalat att de är obekväma med de nuvarande mycket omfattande kvantitativa lättnaderna.

De facto så pågår det i världen ett gigantiskt ekonomiskt experiment som innebär att ett sammanlagt belopp om runt 11000 miljarder dollar har pumpats ut i det finansiella systemet för att pressa ned räntorna, undvika statskonkurser och stimulera tillväxten. Detta har skapat en ekonomisk drivhuseffekt där lågförräntande pengar söker avkastning, vilket skapar flöden till aktiemarknaden med stigande kurser som följd.

Hong Kong
Hong Kong (Öppna i TP Trader)

Skulle centralbankerna börja dra bort dessa stimulanser innan konjunkturen har fått bättre fart och de politiska problemen minskat i omfång så försvinner skyddsnätet under börskurserna och det är denna oro som idag slog ut i full blom och som drabbade framförallt börserna i Sydeuropa samt råvarumarknaderna.

Makrofaktorer i kombination med politik är en ovanligt svåröverskådlig materia där det onekligen går att skissa på scenarios som framstår som klart obehagliga om de skulle förverkligas. Vi tror dock att den pågående oron är av tillfällig karaktär då ekonomiska data än så länge är för svaga och tillväxten för trög för att de finansiella stimulanserna ska minskas på något avgörande sätt.

Europa som helhet har backat runt 7 procent sedan januaritoppen och i Asien har Kina och Hong Kong tappat 4 till 6 procent. Tyskland och Storbritannien är dock tydligt stabilare än sina sydliga grannar och i USA och Sverige nåddes årshögsta som sent som innevarande vecka. Vi bedömer att grundtrenderna är fortsatt positiva i Asien, Europa och USA, men de pågående rekylerna ser dock inte ut att vara fullbordade ännu och viss ytterligare nedgång är trolig.

Om vi studerar Sverige så är vi bekväma med vår målkurs på 1220 punkter så länge som börsindex inte faller under 1170 punkter i samband med stigande försäljningsvolymer. Vi tycker emellertid att det finns skäl att bli mer observant på marknadens utveckling och att bli medveten om att politiska utspel kan få börskurserna att reagera på nedsidan.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto