Home > Veckorapport v9: ”Den positiva börstrenden är intakt…”

Veckorapport v9: ”Den positiva börstrenden är intakt…”

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Centralbankschefen Ben Bernanke gjorde dock effektivt slut på allt tal om åtstramningar med sitt tal för representanthusets finansutskott där han konstaterade att det inte kommer vara någon brådska att avsluta de finansiella stimulanserna. Därmed försvann den osäkerhet som utlöste rekylen och den ekonomiska drivhuseffekt där lågförräntande pengar söker avkastning, vilket skapar flöden till aktiemarknaden kan sålunda fortsätta som tidigare.

På konjunktursidan finns det en viss slagighet, men merparten av signalerna från USA har positiva förtecken. Inte minst gäller detta de data som kommer från husmarknaden med försäljning av nya bostäder som steg med 15 procent i januari samtidigt som priserna på bostäder steg med 6,8 procent under det senaste året. Torsdagens inköpschefsindex från Chicago gav fortsatt stöd för en positiv konjunktursyn medan de nedreviderade BNP-siffrorna för det fjärde kvartalet inte hade någon negativ inverkan då de kunde förklaras med lageravveckling och minskade försvarsutgifter.

USA
USA (Öppna i TP Trader)

Bernanke och makrodatan har medfört att den rekyl som påbörjades på USA-börsen föregående vecka redan förefaller vara över och det ser mest ut som en tidsfråga innan börsen ånyo noterar årshögsta. De tre senaste uppgångsdagarna har dock skapat ett kortsiktigt överköpt läge, varför vi inte tror att det amerikanska indexet ska rusa vidare uppåt utan avbrott. Däremot har börsen bekräftat att den underliggande positiva trenden är intakt och att det vi bevittnat bara är en sedvanlig rekyl i en positiv trend och inte början på en nedgångsfas.

Som vi nämnde i inledningen bidrog även helgens val i Italien till att skapa marknadsoro i början av veckan. Vänsterkoalitionen ledd av Bersani får majoritet i underhuset, men senaten kommer att domineras av Berlusconi, vilket innebär att den kommande regeringen kommer få mycket svårt att genomdriva sin politik. Man brukar säga att det som utmärker en stark marknad är dess förmåga att skaka av sig dåliga nyheter och hade denna valutgång inträffat för ett halvår sedan hade kursreaktionerna blivit smärtsamma.

Tyskland
Tyskland (Öppna i TP Trader)

Nu knäade börserna till i 24 timmar, skakade sedan av sig olusten och fokuserade istället på de positiva utsikterna från USA. Börstrenden i USA är sålunda fortsatt stark, men bilden är inte lika entydig i Europa. De tidigare så pigga sydeuropeiska marknaderna har trots allt fått sig en knäck. Frankrike harvar sidledes även om grundtrenden är uppåt och även Tyskland har ett liknande mönster även om denna börs uppvisar en betydligt positivare underliggande dynamik. Storbritannien fortsätter att axla ledarrollen och kommer sannolikt vara den marknad som efterhand drar med sig resten av Europa uppåt.

I Asien spretar börserna åt olika håll. Den japanska valutan har tappat 20% i värde mot dollarn sedan i höstas och denna devalveringseffekt fortsätter att driva börsen uppåt. Kina däremot har (tillfälligtvis) stannat upp och Indien befinner sig i en nedgångsfas. Rekylen i Hong Kong förefaller däremot att vara över, men ska vi peka ut någon favorit så blir det Korea som förefaller ha goda möjligheter att bryta upp från det intervall som varit i kraft ända sedan hösten 2010. Som helhet ser Asien ut att sträva uppåt och bör inom kort försöka passera toppnivåerna från början av 2011.

Asien
Asien (Öppna i TP Trader)

Råvarumarknaderna ser dock trista ut och varken oljan, bas- eller ädelmetaller ser ut att ha en snar vändning i sikte. Till viss del beror detta naturligtvis på dollars styrka mot euron, men det internationella kapitalet föredrar i varje fall för tillfället att allokera resurserna mot aktiemarknaderna istället.

Med fortsatta centralbanksstimulanser på plats och det italienska valet passerat krävs det nu fortsatt positiva konjunktursignaler för att börserna verkligen ska orka lyfta till nya höjder och redan imorgon (fredag) så publiceras inköpschefsindex från Kina, USA och EMUområdet. Kinas siffror behöver vara högre än förra månadens 50,4. Värdet från USA bör vara starkare än den föregående siffran på 53,1 och EMU ska inte underskrida det preliminära värdet på 47,8 och till sist vill vi för Sveriges del gärna att indexet närmar sig den viktiga 50-nivån.

Vår slutsats föregående vecka var att den pågående oron sannolikt var av tillfällig karaktär och vi var bekväma med vår målkurs på 1220 punkter så länge som börsindex inte föll under 1170 punkter. Index (OMXS30) vände på 1179 punkter och torsdagens stängning hamnade på 1199. Nivån runt 1200 punkter är psykologiskt svårforcerad och vi skulle gärna se att marknaden får kämpa ytterligare ett antal dagar innan börsen på allvar sätter fart uppåt igen, då en trend som får en alltför brant lutning försämrar möjligheten att vara uthållig. Om inte torsdagsnattens och fredagens siffror resulterar i besvikelser tror vi dock på fortsatt uppgång efterhand och med denna reservation höjer vi ribban till 1250 punkter.

Good trading is a peculiar balance between the conviction to follow your ideas and the flexibility to recognize when you hav made a misstake. You need to believe in something, but at the same time, you are going to be wrong a considerable number of times. The balance between confidence and humility is best learned through extensive experience and misstakes.”  Michael Steinhardt Investerarcitat.se

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto