Home > Veckorapport v.47: ”Ett mycket intressant börsläge….”

Veckorapport v.47: ”Ett mycket intressant börsläge….”

Sverige
Sverige

När vi i skrivande stund ser på börsindex förefaller det som om de senaste fjorton dagarna har varit händelselösa då börsen står på nästan identisk samma nivå som den 8/11, men så är inte fallet. Marknaden tappade 2-3 % på grund av oro för budgetproblematiken i USA, men tog tillbaka hela nedgången på en enda dag efter att både demokrater och republikaner uttryckt sig förhoppningsfullt om att hitta en kompromisslösning.

Volatiliteten på den svenska börsen har minskat tydligt och trenden visar tydliga utplaningstendenser. Detta är ett beteendemönster som brukar indikera en kommande kursrörelse av lite mer signifikant karaktär och frågan är naturligtvis om sannolikheten ligger på upp- eller nedsidan. Vi återkommer till detta längre ned, men först vill vi som vanligt göra en global utblick.

Världsindex
Världsindex

Det är fortfarande förenat med tydliga svårigheter att få en entydig och klar överblick och bilden framstår snarast som motsägelsefull med vissa förvirrande inslag. Om vi börjar med världsindex (diagram två) så har detta index bildat en triangelliknande formation där index nyligen gjort ett misslyckat försök att bryta den övre trendlinjen. Genomsnittet av de globala börserna strävar sålunda både uppåt och nedåt samtidigt eller annorlunda uttryckt så rör sig flertalet av börserna sidledes under påtagligt stora svängningar i en ständig iver att försöka hitta en långsiktig balans, vilket i psykologiska termer låter som en inte oäven beskrivning av manodepressivitet.

Går vi vidare och studerar Asien exklusive Japan så får vi en nästan likartad bild, men med en tydligare positiv underton anförd av framförallt den indiska börsen och Hongkong. Något förvånande och förvirrande är det dock att Kina är nere och tangerar årslägsta, men lutningen på den negativa trenden börjar avta alltmer och vi blir inte förvånade om den pågående utvecklingen är de första trevande stegen i en bottenfas.

Spanien
Spanien

Den asiatiska marknad som tydligast visar framfötterna är dock Japan som efter snart fyra års pendlade äntligen uppvisar en viss stabilitet i förhoppning om ett nytt politiskt ledarskap och betydande finansiella stimulanser. I Europa är bilden som tidigare disparat där lokomotivet Tyskland nyligen varit upp i trakterna av ”alltime high” medan de södra regionerna börjat kravla sig upp från diket. Trots all negativ statistik och strejker så indikerar den spanska börsen, efter ett fall på över 60% sedan 2008, att botten sannolikt har passerats och marknaden visar  klart ökad stabilitet även om vi ännu inte tror att den är mogen för ett positivt trendbrott.

På råvarusidan har i princip samtliga basmetaller med framgång spjärnat emot på nedsidan och börjar nu indikera positiva tendenser medan oljepriset rör sig relativt stabilt runt 110 dollar. Nedgångsrisken på global basis ser istället ut att finnas på de två marknader som är ledande indikatorer för den globala börsutvecklingen, dvs. USA och Tyskland. Placerarna på bägge dessa marknader har inte märkt särskilt mycket av den börsnedgång som plågat resten av världen och den svåra frågan är naturligtvis om den senaste tidens nedgång på dessa marknader är att betrakta som en temporär rekyl eller som första steget i en större nedgångsfas. Vi lutar åt det förstnämnda alternativet, men det vore oprofessionellt att inte ha beredskap för en mer negativ tolkning.

Koppar
Kopper

I denna utgåva väljer vi att fokusera på de tekniska och psykologiska aspekterna av marknadsutvecklingen. I morgon (torsdag) och på fredag kommer det en smärre flodvåg av makrosiffror och i kommande veckas publikation ska vi nogsamt studera effekten av dessa. Redan i natt publicerar den internationella storbanken HSBC sitt inköpschefsindex för industrin i Kina och senare under dagen kommer preliminära inköpschefsindex för både industri- och tjänstesektorn iEMU-området. Till detta kan läggas de fortsatta diskussionerna om EU:s långtidsbudget och på fredag presenteras det tyska IFO-indexet som visar vilken sinnesstämning som präglar det tyska näringslivet tillsammans med tyska BNP-siffror för tredje kvartalet

Återgår vi nu till den svenska börsen befinner sig denna i ett mycket intressant läge som lämnar fältet öppet för en vid variation av prognoser på grund av det svårtolkade läget. Eftersom börsen sedan i somras rört sig sidledes så har den ovanliga situationen uppkommit att både den korta och den långa matematiska trenden samtidigt utmanas av de sista dagarnas uppgång i kombination med att indexnivån runt 1055 punkter utgör en relativt svårforcerad utbudsbarriär.

Det är sålunda inte märkligt att börsen gjort på stället halt under tisdagen och onsdagen. Med hänsyn till de positiva indikationer vi kan se globalt och den positiva dynamik som ett flertal indextunga aktier uppvisar ser vi det som mest sannolikt att börsen kan fortsätta sin kortsiktiga rörelse uppåt. För att vi långsiktigt ska våga bli mer positiva vill vi dock både se mer positiv konjunkturstatistik och att marknaden med kraft och volym passar den signifikanta kursnivån 1080 punkter som effektivt har hindrat flera upp tidigare uppgångsförsök i år.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto