Home > Veckorappport v.10: ”Hausseflocken har kommandot…”

Veckorappport v.10: ”Hausseflocken har kommandot…”

Börsen var uppe och passerade vår tidigare målkurs på 1220 med en punkt tillgodo, men har sedan ramlat tillbaka och ligger ånyo och fluktuerar runt 1200 punkter. Vi ser inte detta som något negativt utan snarare som ett sundhetstecken då den underliggande dynamiken är intakt.

När man studerar den rådande trendens riktning brukar man jämföra denna med ett glidande medelvärde av önskad längd där ett medelvärde om 20 dagar brukar representera den kortsiktiga börstrenden och 200 dagar den långsiktiga trenden. Sedan börsen på allvar vände upp i mitten av november så har den slaviskt följt den korta matematiska trenden (20 dgr).

Även en marknad som trendar tydligt uppåt brukar dock tillbringa huvudelen av sin tid med att röra sig sidledes avlöst av korta nästan explosiva rörelser på uppsidan och den pågående upptrenden är ett utmärkt exempel på detta beteende. Efter varje ryck uppåt där index börjat avvika för mycket från medelvärdet så har det följt en konsolideringsfas, dvs. en anpassning till den underliggande trenden på runt två till tre veckor. Utbud och efterfrågan har hittat en tillfällig balans innan ”hausseflocken” ånyo tagit taktpinnen och skapt en fortsatt uppgående rörelse.

Sverige
Sverige (Öppna i TP Trader)

Börsens beteende visar på ett starkt underliggande köpintresse och riskaptit, men långsiktigt är det naturligvis ohållbart att ha en lutning på trenden som indikerar en årsvis uppgång på 50-60% och förr eller senare kommer index att anpassa sig till den långsiktigt matematiska trenden. Detta kan ske hårdhänt och brutalt genom en kraftig rekyl eller mjukt och behagligt genom att börsen rör sig sidledes under ett antal månader eller genom en kombination av dessa två faser.

Ovanstående beskrivning är ingen prognos utan bara ett logiskt och krasst konstaterande av marknadens normala och historiska beteendemönster, vilket bör finnas i bakhuvudet när vidlyftiga prognoser börjar florera efter en behaglig och oavbruten resa uppåt.

EUR/SEK
EUR/SEK (Öppna i TP Trader)

Vi kan sålunda konstatera att den svenska börstrenden för närvarande har ett exemplariskt positivt beteende, men Sverige är bara en liten medlem i flocken. Vi avgör inte vilken riktning som ska gälla utan hänger bara lydigt efter på den stig som ledarhundarna trampar upp.

Flockledaren utan konkurrens är USA följt av Tyskland och Storbritannien flankerat av ett valutadopat Japan. Dessa länder utgör en betydande del av världsindex och detta index visar en klart positiv bias om än inte samma kortsiktiga perfektion som i Sverige. Studerar man världsindex (diagram tre) och Sverige (diagram ett) kan man dock konstatera att dessa index i ett lite längre perspektiv är till förvillelse likartade, vilket visar på den svenska börsens utpräglade ”följa John beteende”.

Världsindex
Världsindex (Öppna i TP Trader)

Bakgrunden till investerarkollektivets köpintresse är först och främst billiga pengar som för närvarande uppgår till runt 11.000 miljarder dollar som flyter runt i det finansiella systemet och den expansiva penningpolitiken visar inga tecken på att avta. Den amerikanska centralbanken avser att fortsätta med sina obligationsköp så länge som arbetslösheten inte minskar markant. Den japanska centralbanken agerar aggressivt och har lyckats utomordentligt väl med att sänka sin valuta och i England väljer man att bortse från inflationsrisken för att kunna fortsätta med sina stimulanser.

Även den Europeiska Centralbanken fortsätter med sin ”ackommoderande policyhållning” och räknar med att en gradvis återhämtning bör starta under andra halvåret när exporttillväxten stöds av starkare global efterfrågan, vilket märks av bättre konjunkturdata från ovan nämnda länder och regioner även om de framåtblickande indikatorerna än så länge har haft problem att göra några tydliga avtryck i den reala ekonomin.

Guld
Guld (Öppna i TP Trader)

Billiga pengar, positiv makrodata och rädslan för det italienska valet och budgetnedskärningarna i USA under kontroll skapar grogrunden för nuvarande positiva börsklimat. Som vanligt tar dock börsen ut en positiv vinstutveckling i förskott och i samband med Q1 rapporterna i april kan mycket väl nervositeten infinna sig igen när det blir dags för marknaden att skaka hand med den ekonomiska verkligheten även om utdelningar på 140 miljarder eller 3,8% av börsvärdet bör bidra till att hålla humöret uppe.

Studerar vi de olika sektorerna på den svenska börsen märks nu en tydlig rotation in i cykliska bolag när besvikelserna efter bokslutsrapporterna
börjat släppa och fokus istället skiftat mot de förväntade vinstlyften 2013 och 2014. Bankerna ligger kvar i sina positiva trender, men denna bransch lär knappast vara flockledare utan styrkan måste komma från verkstadsaktierna med understöd av indextunga Ericsson och H&M. Vi tror att detta är fullt möjligt och är bekväma med den höjning av målkursen till 1250 punkter som vi gjorde föregående vecka. En medvetenhet om att nuvarande branta trend är långsiktigt ohållbar bör dock prägla agerandet så att man inte överväldigas av ohämmad optimism om marknaden fortsätter att stiga vidare uppåt under våren.

Fear and hope remains the same; therfore the study of the psychology of speculators is as valueble as it ever was.” Jesse Livermore (1923) investerarcitat.se

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto