Home > Viktiga överväganden för finansiella marknader för kommande år

Viktiga överväganden för finansiella marknader för kommande år

Hittills under 2020 har årtiondet inneburit en pandemi som har förändrat livet så som vi känner till det. Resten av året markeras av viktig ekonomiska och politiska händelser som kommer påverka hur investerare fördelar sina medel.

Lågkonjunktur eller depression?

Den stora frågan är ifall den utvecklade världen går in i en djup ekonomisk kris under de kommande åren. Affärscykelteorin (Business Cycle Theory) säger att efter en topp följer alltid en sammandragning, och efter det lågkonjunktursartade villkor.

Bibehållen lågkonjunktur leder till depression med långvariga effekter på den möjliga återhämtningen när cykeln vänder igen. Genom ekonomisk historia har många lågkonjunkturer följts av ekonomisk expansion, och depressioner är inte lika vanliga.

GDP-prognosen för 2020 i utvecklade länder visar på lågkonjunktursartade villkor under de kommande månaderna. En ny studie av Deutshe Bank visar att världens GDP kommer gå ned med -2,6%. Prognosen för den amerikanska ekonomin ligger på -5,7% medan Kina ser ut att växa med 1%.

En skarp vändning till positiva siffror förväntas år 2021. Om så blir fallet lär världen undvika en världsomspännande depression då en V-formad återhämtning istället kommer äga rum.

Detta är viktigt för företag och investerare eftersom det påverkar budgetering och kapitalfördelning. Under en V-formad återhämtning är investerare villiga att flytta medel från säkra tillgångar eftersom de söker efter risk, och företag kan skjuta upp investeringar tills cykeln vänder – men ändå vara optimistiska.

Monetära myndigheter kommer fortsätta med sina lättnadsåtgärder. I vissa delar av världen (exempelvis Nya Zeeland) har centralbankerna utannonserat att de vill gå bortom klassiska obligationsköp. RBA i Australien har även dem testat på lättnadsåtgärder medan Bank of England utannonserade att de överväger negativ ränta. Som en fotnot var gårdagen den första gången någonsin där Storbritannien har sålt obligationer med negativ avkastning.

Världens regeringar möter nu högre spendering och lånenivåer för att kunna handskas med hög arbetslöshet, vilket leder till att den ekonomiska policyn lider då det blir svårt att samla in skatt, och skattelättnader ges nu mer lättvindigt.

Den största osäkerheten just nu ligger hos privatpersoner (det vill säga konsumenter) – hög arbetslöshet, låg konsumtion och hög sparränta är bara ett par av de bekymmer som privatpersoner står inför under resten av året.

Sen har vi företagen. Vilda skiften på fixerade och variabla kostnader kommer troligtvis på ett negativt sätt påverka kassaflöden och göra det svårt att skapa prognoser.

Slutligen beror allt ovanstående på hur länge coronavirus-pandemin pågår. Goda nyheter kommer med stor sannolikhet påverka den globala ekonomin och finansiella marknader på ett positivt sätt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto