Home > Viktiga riktmärken för råoljepriser fördubblades sedan april – Vad händer nu?

Viktiga riktmärken för råoljepriser fördubblades sedan april – Vad händer nu?

Det värsta verkar ligga bakom oss när det kommer till oljemarknadens priser – viktiga riktmärken fördubblades från sina låga nivåer i april. Dessutom går förbättringen bortom priset på terminer och syns även på fysiska marknader. Kommer det mer, och kommer vi se en V-formad återhämtning, eller är detta bara början på en ombalansering som gäller för hela industrin?

Medan detta inte har fått så mycket fokus i traditionell media nådde amerikanska oljeinventarier rekordhöga nivåer häromdagen. Detta antyder en svagare än förväntad efterfrågan från den största ekonomin och tyder på att det finns stora utmaningar innan vi når en hållbar återhämtning.

Utmaningar för oljeindustrin för 2020 och framåt

Vägen mot årsslutet är fullt av utmaningar för oljeindustrin. Till att börja med förväntas marknaden skifta från överskott till underskott under årets andra hälft. Detta antyder att priset på olja under återhämtningen inte kommer ske i en rak linje. Istället är det en osäker process som är fylld med vilda svängningar.

Den senaste vändningen satte press på raffinörernas marginaler. Raffinörer måste ändra hela sin verksamhet då coronavirus-pandemin uppdagade svagheterna på marknaderna för gasolin och nafta.

Dessutom spelar den kinesiska återhämtningen stor roll på den globala efterfrågan på olja. Då detta var det första landet som drabbades av viruset är det även det första som öppnade upp sin ekonomi.

Oljeproduktionen i Mellanöstern innebär ett bra riktmärke när det kommer till hur det går med den ekonomiska återhämtningen i Kina. Cirka 80% av Omans fysiska laster har Kina som sin destination, så investerare som är villiga att spekulera kring kinesisk ekonomisk återhämtning har ett riktmärke där.

Sen har vi även OPEC. Den riktning de tar räcker för att få oljemarknaden att svänga åt det ena eller andra hållet.

När en industri har problem börjar ofta nya uppstå. Spelare på marknaden, både stora och små, hittar nya sätt, vilket leder till ytterligare problem för de som har svårt att anpassa sig. Exempelvis ökade Iraks export av råolja till Kina under de senaste tre månaderna – om denna trend fortsätter under resten av året kommer det innebära ännu fler incitament för de som argumenterar för denna växande asiatiska prissättningskraft (framförallt den kinesiska).

Detta är till syvende och sist en industri som domineras av tillgång och efterfrågan. Genom historien har vi sett priskrig mellan oljeproducenter, men kontexten har alltid varit en stadig efterfrågan.

Fram tills det att efterfrågan stabiliseras kommer priset på olja antagligen fortsätta att gå fram och tillbaka – processer för ombalansering lär därför bli fyllda med överraskningar.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto