Home > Volatiliteten visar oss vägen

Volatiliteten visar oss vägen

I samma sekund kontraktet börjar omsättas i enlighet med handlarnas marknadstro ändras naturligtvis priset och därefter även volatiliteten – som då kallas den implicita volatiliteten. Denna procentuella siffra visar hur mycket marknaden förväntar sig att den underliggande aktien eller indexet ska röra på sig fram till förfall, vilket i sin tur i viss mån kan översättas till vilken risk marknaden förväntar sig under kommande investeringsperiod. Ju större rörelse och därmed högre volatilitet, desto dyrare premie.

Volatilitetsfaktorn visar sig som sagt i en procentuell siffra, som i sig rent teoretiskt visar hur mycket optionens premie sannolikt kommer förändras upp- eller ner i värde under ett års tid, med en standardavvikelses säkerhet (68%). Detta i sig är en ointressant fakta i den dagliga handeln då de allra flesta standardiserade derivatkontrakt handlas under betydligt kortare löptid som t.ex. en månad eller tre månader. Det intressanta är istället hur mycket den implicita volatiliteten (där det handlas just nu) skiljer sig från den historiska. Därefter kan en handlare på dagsbasis hålla koll på hur marknaden värderar index- eller enskilda aktieoptioner eller, för all del, tolkar risken i marknaden.

På den svenska marknaden har de aktiva handlarna och market makers den implicita volatiliteten på OMXS30’s indexoptioner som det egna riktvärdet. Ett vanligt värde på optionspremien här kan ligga på ca 20% implicit volatilitet, ungefär där det handlas just nu. Det indikerar en vilja att ta risk i marknaden och ingen hybris föreligger för att ex. köpa skydd mot en nedgång via optioner. Som exempel och jämförelse kan vi titta på tiden för den s.k. Asien-krisen 1998 då jag själv handlade som market maker och trader och den implicita volatiliteten på OMXS30-index stegrade till 60% – 70%, i vissa enskilda aktier mycket mer än så. Väldigt dyr premie med andra ord och i reda marknadstermer – panik!

För att få en referens vad storebror i USA tycker (som vi ändå alltid följer) har vi det utmärkta VIX-Index att titta på. Det sammanställer alla handlares tro på risk i marknaden via den implicita volatiliteten på S&P 500 indexoptioner och kallas även ofta för ’fear index’. Här anser man i grova drag att en volatilitet kring 20% indikerar harmoni, låg risk för större nedgångar och en stor vilja att ta risk. Nivån kring 30% indikerar tilltagen oro och en mer riskavert marknad och vid ett index på 40% är rädslan ett faktum. Allt över denna nivå får anses vara en panikslagen marknad. Endast vid de mer klassiska nedgångarna de senaste decennierna har detta index hamnat över 40% men aldrig har indexet skjutit så i höjden som under finanskrisen 2008, då faktiskt hela kapitalmarknaden som vi känner den hotade att kollapsa. Se grafen nedan för referens.

Vad säger detta om dagens läge? Igår steg VIX-index kraftigt (16%) till nivån 21.32. Detta är ett trendbrott och bör för alla aktiva investerare bevakas inför kommande dagar. Anledningen till den tilltagande oron och höjda risknivån i amerikanska indexoptioner är Greklands urusla ekonomiska situation som blir allt mer prekär. Dock bör även andra faktorer beaktas in i bilden, som ex. Japans konsekvenser efter tsunamin, kriget i Libyen och inte minst – USAs enorma skuldberg.

Man bör fråga sig själv bland alla fakta; Tror jag på en uppgång och en god avkastning det närmaste halvåret? Svaret hos den stora massan kan visas i en enkel graf på börsens utveckling sedan nyår då ingen klar riktning tagit fart, osäkerheten är som allra högst just nu och rädslan tilltar.

För alla som handlar med derivat gäller två huvudregler; Har man ingen klar uppfattning om 1) marknadens kommande riktning i kombination med 2) den implicita volatiliteten bör man ta ett steg tillbaka och avvakta, åtminstone med de större affärerna.

Tags:
Usa

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.