Home > Volvo krossar förväntningarna

Volvo krossar förväntningarna

STOCKHOLM (Direkt) Volvo höjer sin prognos för lastvagnsmarknaden i Europa och räknar nu med att den uppgår till 230.000 lastbilar i det tunga segmentet.

Den tidigare prognosen var att den skulle uppvisa en viss minskning till en nivå på ungefär 220.000 fordon, jämfört med 242.400 under 2011.

”Efter en nedgång i efterfrågan på lastbilar i Europa under det fjärde kvartalet återhämtade sig marknaden igen mot slutet av det första kvartalet”, skriver Volvochefen Olof Persson i Volvos delårsrapport och fortsätter:

”Baserat på den nuvarande takten i orderingången och förväntningar om att en del kunder kommer att börja föryngra sina lastbilsflottor mot slutet av året höjer vi prognosen över marknaden för tunga lastbilar i Europa till cirka 230.000 fordon under 2012. Med den fortsatt stora osäkerhet som råder inte minst om den makroekonomiska utvecklingen, håller vi en fortsatt hög beredskap för att snabbt kunna reagera på förändringar i efterfrågan”.

Bolaget upprepar samtidigt bedömningen att den nordamerikanska marknaden växer med cirka 20 procent 2012 till 250.000 lastbilar, från 216.100 fordon 2011.

I Brasilien väntas marknaden, liksom tidigare, visa en mindre nedgång till en nivå på cirka 105.000 fordon för helåret.

Prognosen upprepas även om att den japanska marknaden för tunga lastbilar väntas växa med cirka 20 procent till cirka 30.000 i år, från en nivå på 24.800 fordon.

Inom området anläggningsmaskiner, CE, sänker Volvo sin prognos för Kinamarknaden. Den spås nu minska med 15-25 procent jämfört med 2011, mot tidigare prognos om en oförändrad marknad.

Även prognosen för Asien, exklusive Kina, sänks. Den spås nu visa en tillväxt på 0-10 procent, jämfört med tidigare bedömning om en tillväxt på 10-20 procent.

I Europa väntas anläggningsmarknaden, liksom tidigare, växa med 10-20 procent.

För Nordamerika upprepas bedömning om en tillväxt på 15-25 procent. Volvo står också fast vid prognosen att Sydamerika växer 0-10 procent.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto