Home > Volvo: sämre rakt igenom, sänker prognos CE-marknad

Volvo: sämre rakt igenom, sänker prognos CE-marknad

Volvo redovisar ett rörelseresultat på 2.927 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2012 (5.774).

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 4.309 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen blev 4,2 procent för kvartalet (7,9). Väntat var en marginal på 6,0 procent.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2.329 miljoner kronor (5.443). Här låg förväntningarna på 3.834 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Försäljningen uppgick till 69,1 miljarder kronor för perioden (73,3). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 71,9 miljarder kronor.

Volvo sänker sina prognoser för marknaderna för anläggningsmaskiner, CE, i Europa och Kina 2012.

Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet.

Nu väntas Europamarknaden minska med 0-10 procent i år. Tidigare prognos var ofrändrad.

Kinamarknaden för anläggningsmaskiner spås nu minska med 25-35 procent. Tidigare bedömning var en minskning med 15- 25 procent 2012 jämfört med 2011.

För Nordamerika upprepas bedömning om en tillväxt på 15-25 procent. Volvo står också fast vid prognosen att Sydamerika växer 0-10 procent.

Prognosen upprepas om att marknaden i Asien, exklusive Kina, växer med 0-10 procent.

För 2013 spår Volvo att marknaden för anläggningsmaskiner i Europa minskar 5-15 procent. CE-marknaderna i Nordamerika, Sydamerika och Kina väntas visa en utveckling på -5 till +5 procent. I Asien, exklusive Kina, väntas marknaden vara oförändrad eller minska med upp till 10 procent. På övriga marknader väntas utvecklingen bli +/-5 procent.

Volvo upprepar sin prognos om att lastvagnsmarknaden i Europa uppgår till 230.000 lastbilar i det tunga segmentet 2012, jämfört med en marknad på 242.400 under 2011.

Bolaget upprepar samtidigt bedömningen att den nordamerikanska marknaden uppgår till cirka 250.000 lastbilar 2012, jämfört med en marknad på 216.100 fordon 2011.

Lastvagnsmarknaden i Brasilien väntas liksom tidigare uppgå till 90.000 lastbilar.

Prognosen upprepas också om att den japanska marknaden för tunga lastbilar väntas växa med cirka 20 procent till cirka 30.000 i år, från en nivå på 24.800 fordon förra året.

Efterfrågan för Volvos division Anläggningsmaskiner, VCE, har mattats betydligt de senaste månaderna.

”Detta gäller särskilt i gruvsegmentet som en konsekvens av sjunkande råvarupriser och för stora lager i den branschen”, skriver Volvo om VCE.

Utvecklingen har tvingat VCE till ytterligare produktionsneddragningar under kvartalet.

”Som en konsekvens av den kraftigt minskade produktionen var underabsorptionen av kostnader i industrisystemet betydande. I kombination med ökad prispress och en negativ utveckling i produktmixen till följd av lägre efterfrågan i gruvsegmentet har detta inneburit att rörelsemarginalen kommit under allt hårdare press”, skriver Volvo om anläggningsmaskinsdivisionen.

Rörelsemarginalen i VCE uppgick till 4,9 procent, ned nedgång från 9,9 procent motsvarande period i fjol. Väntat var 9,6 procent, enligt SME Direkt. Rörelseresultat landade på 650 miljoner kronor, att ställa mot analytikernas snittförväntning om 1.442 miljoner kronor.

Utöver att resultatet påverkades negativt av lägre aktivitet i den globala gruvindustrin hade underabsorptionen i produktionen en negativ effekt på i storleksordningen 400 miljoner kronor.

Volvo har under tredje kvartalet justerat ned produktionstakterna i många delar av företaget och ytterligare sänkningar är att vänta.

Volvos vd Olof Persson konstaterar att bolaget för närvarande har för höga lager av lastbilar och anläggningsmaskiner på vissa marknader i ett läge där orderingången försvagats och priskonkurrensen ökat.

”Vi kommer därför att sänka produktionstakterna ytterligare och vi har en hög beredskap för att genomföra fler neddragningar om efterfrågan fortsätter att försvagas. Det kommer att innebära en underabsorption av fasta kostnader i vårt tillverkningssystem, men det är viktigt för oss att få ned lagren till rätt nivåer när vi går in i 2013 och att förbättra vårt kassaflöde”, skriver Olof Persson i rapporten.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto