Home > Wells Fargos resultat från Q4 2020 – en blandad rapport

Wells Fargos resultat från Q4 2020 – en blandad rapport

Wells Fargo är en av de största investmentbankerna i USA, och i fredags rapporterade de sina intäkter från det fjärde kvartalet 2020. Företaget rapporterade en utspädd EPS på $0,64 (intäkter per aktie) på nettointäkter på 3 miljarder dollar. Medan grundläggande EPS slog förväntningarna missade företaget intäktsuppskattningarna med cirka 100 miljoner dollar. Till följd av det sjönk aktierna på fredagen, men har återhämtat sig med cirka 6% sedan starten på det nya året.

Innan vi tittar på fler detaljer från fredagens rapport är det värt att nämna vad skillnaden är mellan grundläggande och utspädd EPS och hur det påverkar tolkningen av nettointäkter. Nettointäkter kallas även ”resultat” och används för att räkna ut både grundläggande och utspädd EPS. Om företaget har utspädd skuld, exempelvis om de har omvandlat skulder till aktier, då kommer den utspädda siffran visa hur mycket företaget hade tjänat om den utspädda räntan var helt omvandlad. Till följd av det är utspädd EPS alltid lägre än grundläggande EPS, med undantaget anti-utspädda värdepapper.

Totala intäkterna minskade i december 2020 jämfört med december 2019

Wells Fargo rapporterade intäkter på 17,92 miljarder dollar för ett år sedan. Det är inte förvånande att avsättningen för kreditförluster påverkade slutresultatet när pandemin anlände till USA.

En annan intressant tolkning av fredagens rapport är MD&A (Management Discussion & Analysis). Utöver de finansiella utlåtanden som krävs av SEC (Security and Exchange Commission) måste även offentliga företag utfärda vägledning, och MD&A är en av de viktigaste delarna av finansiell rapportering och är ofta en del av noterna och fotnoterna som följer finansiella rapporter. I detta fall utannonserade ledningen att de är redo att köpa tillbaka 500 miljoner aktier för en total siffra på 667 miljoner aktier.

Varför vill ett företag köpa tillbaka listade aktier? Det finns flera anledningar till det, och en av de vanligaste är att företaget upplever sina aktier som undervärderade. Med andra ord ligger priset på aktierna under aktiernas inneboende värde, vilket leder till att företaget köper dem. Detta är ett annat sätt att betala ut avkastning till aktieägare.

Wells Fargo har sjunkit med 33% under de senaste tolv månaderna då banksektorn har drabbats hårt av pandemin. Låga räntor och lättnader har gjort det svårt banksektorn att prestera. Till följd av det kan företagets beslut att köpa tillbaka aktier ses som en stark signal att aktierna ligger långt under sin potential.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto