Home > WTI-råoljepriset fortsätter att stiga och handlas över $122/fat

WTI-råoljepriset fortsätter att stiga och handlas över $122/fat

Kriget i Ukraina gav världen en energikris. WTI-råoljepriset blåste bort motståndet på runt $100/fat och fortsätter att stiga.

En av bieffekterna av konflikten i Ukraina är det stigande priset på råvaror. Olja, till exempel, handlas nu över $122/fat, eftersom fantastisk utveckling i makrovärlden ledde till en massiv kortpress.

Sanningen att säga var råvaror på en hausseartad trend långt före konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Covid-19-pandemin utlöste en kraftig ökning av råvaror när flaskhalsar i leveranskedjan förlamade ekonomier över hela världen.

Men det här är något annat.

En sådan förändring av oljepriset kommer att pressa inflationen ännu högre. För att sätta saker i perspektiv, låg inflationen på en fyra decenniers högsta i USA innan kriget i Östeuropa startade. Oljan handlades för $70/fat eller så, och ändå fortsatte priserna på varor och tjänster att stiga. Nu när oljan är nära det dubbla i pris, hur kommer inflationen att se ut om, säg, två eller tre månader?

Dessutom säger en studie av Goldman Sachs att en uthållig ökning på 20 dollar/fat i oljepriset kommer att sänka den reala BNP med 0,6% i Europa och med 0,3% i USA. Stigande oljepriser utgör därför en risk att allvarligt påverka den ekonomiska tillväxten.

Mer styrka väntar medan över $100/fat

Den fundamentala bilden fortsätter att pressa upp oljepriset, men den tekniska bilden ser också hausse ut. Marknaden bildade en sammandragande triangel under den centrala $100-nivån och konsoliderades ett tag innan den bröt högre.

En daglig stängning över $100 var signalen att priset skulle fortsätta att stiga. Slutligen ses en vimpel på $110, och nu handlas marknaden för $122.

Även om priset på WTI-råolja är över $100/fat är priset hausse. Endast ett dagligt fall före den pivotala nivån skulle signalera en förändring i den stigande trenden.

För finansmarknaderna och inte bara, tyder sådana förhöjda nivåer på oljepriset på att inflationen kommer att pressa hushållens reala inkomster ytterligare. Med Fed på väg att leverera en räntehöjning för att stoppa inflationen, kan stabila oljepriser utlösa ytterligare åtgärder från världens största centralbank.