Home > XACT Bear har fått en köpsignal

XACT Bear har fått en köpsignal

Då OMXS30 nu fått en stark säljsignal har föga överraskande XACT Bear fått en motsvarande köpsignal. Vi rekommenderar köp på XACT Bear särskilt om det kan göras på rekyler.

XACT Bear är ett poulärt instrument för att handla OMXS30 för nedgång. XACT Bear är en börshandlad fond som har hävstången 1,5 gentemot OMXS30-indexets utveckling. Omallokering av fonden sker dagligen vilket får effekten att om indexet har en oregelbunden utveckling så faller värdet av fonden trots att indexet står stilla.

Denna omallokeringseffekt blir särskilt märkbar för de börshandlade fonder som har hävstång större än 2. För dessa fonder kan värdeutvecklingen i en volatil marknad bli en stor negativ överraskning för placerare som håller fonden över en längre period.

För XACT Bear som bara har en hävstång på 1,5 är den effekten inte så märkbar även om den finns där. I en trendande marknad kan snarare denna omallokering fungera till placerarens fördel. Samma hävstång används nämligen då på ett allt större och större kapital.

Ett alternativ till den börhandlade fonden är givetvis den vanliga indexterminen. Då slipper man förvaltningsavgiften på 0,6% och tar också lägre motpartsrisk. Detta ska vägas mot att man måste rulla positionen till nya kontrakt när terminen löper ut.

Många placerare har också restriktioner som gör att de inte får handla terminer och derivat. Till exempel de flesta kapitalförsäkrings depåer får inte göra detta. Rent pedagogiskt så kan också en börshandlad fond kännas mer likt en aktieplacering, som man är van att handla, jämfört med de för många lite mer exotiska terminerna.

Så de börshandlade fonderna som exempelvis XACT Bear kan vara ett bra och enkelt alternativ om man bedömmer att marknaden ska komma in i en ordentlig trend.

Den långa trenden för XACT Bear, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan är nedåtriktad. Detta att jämför med den långa trenden för OMXS30 som också är nedåtriktad. Man kan tycka att de borde gå åt var sitt håll.

Detta åskådliggör dock det faktum att XACT Bear missgynnas av sin omallokeringen när börsen slår fram och tillbaka. Den korta trenden, definierat som lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har dock börjat vända uppåt för XACT Bear i och med gårdagens starka utveckling.

XACT Bear fick igår också en köpsignal när fonden gick över motståndet vid 21,8 kr. Fonden hade dessförinnan dessutom brutit ur en viktig nedåtgående trendlinje. XACT Bear handlas i skrivande stund i 22,35 kr.

Stochastic-indikatorn ser lovande ut och har fått något som kan liknas vid en klassisk köpsignal. MacD-indikatorn har också fått en köpsignal och har dessutom de senaste månaderna haft en positiv divergens gentemot kursutvecklingen. Allt detta förstärker köpsignalen som XACT Bear nu fått i kursdiagrammet.

XACT Bear har motståndsnivåer vid ca 24, ca 25, ca 28 och ca 30,6 kr. Stödnivåer finns vid ca 21,8 kr och ca 21 kr. Alla dessa nivåer är givetvis beroende av OMXS30. Så man kan alternativt lika gärna använda en analys av indexet för beslutsfattande gällande XACT Bear.

Vårt strategi förslag gällande XACT Bear är att köpa fonden på rekyler. Kan XACT Bear komma i närheten av 21,8 stödet kan det innebära ett bra köptillfälle. Sikta på en uppgång till minst 24-25 kr. Stop loss om fonden stänger under 20,9 kr. Flytta upp stop lossen allteftersom positionen visar vinst.

Då börsen nu kan bli väldigt volatil så kan vinsthemtagningar vara att rekommendera vid lämpliga nivåer, förslagsvis vid motståndsnivåerna ovan. Sedan kan man gå in igen på rekyler.

XACT Bear (Dagsdiagram)
XACT Bear (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.