Home > Yellen-tal, BOE-rapport och Riksbanksbesked i veckan

Yellen-tal, BOE-rapport och Riksbanksbesked i veckan

Den makroekonomiska agendan är relativt välfylld under den kommande veckan. Stort intresse riktas mot ett tal av nya Fed-chefen Janet Yellen i USA:s representanthus, liksom för BOE:s inflationsrapport och för euroområdet BNP-statistik samt USA:s detaljhandelförsäljning. Hemma i Sverige levererar Riksbanken räntebesked och SCB publicerar arbetslöshetsdata.

Måndagens agenda är förhållandevis tunn i jämförelse med hur det ser ut i slutet av veckan. I våra grannländer Danmark och Norge redovisas KPI för januari.

Förra månaden överraskade KPI i Norge rejält efter att ha noterat en inflation på 2,0 procent, medan förväntningarna låg på en ökning om 2,3 procent. Samma utfall och förväntningar gällde för kärn-PMI. Inför månadens data, som publiceras klockan 10.00, räknar analytiker i Bloomberg News enkät med en kärninflation på 2,1 procent.

Hemma i Sverige redovisar SCB statistik över tjänstepriserna för det fjärde kvartalet.

Tisdagen är något mer händelserik. På hemmaplan publicerar Arbetsförmedlingen sin arbetslöshetsrapport för december. I december uppgick den öppna arbetslösheten till 4,6 procent, vilket då var en uppgång från 4,4 procent i november. Den totala arbetslösheten var samtidigt 8,7 procent.

Tisdagens huvudnummer på de globala ränte- och valutamarknaderna väntas dock bli den nya Fed-chefen Janet Yellens anförande inför representanthusets finansutskott, där hon ska utfrågas om penningpolitiken.

”Framtoningen i hennes anförande kommer sannolikt vara duvaktiga, men vi räknar med att hon kommer att lämna intrycket att takten i tapering av QE3 ligger kvar på samma spår om 10 miljarder dollar per möte, så länge som vi inte ser en längre svit av besvikelser och större marknadsturbulens”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

På temat Fed ska också Charles Plosser, regional Fed-chef för Chicago, hålla anförande om de ekonomiska utsikterna.

På onsdag kommer EMU med industriproduktionsstatistik för december, som väntas ha dämpats rejält jämfört med förra månaden. Produktionen spås ha sjunkit 0,3 procent jämfört med december och stigit med 1,8 procent jämfört med samma månad i fjol.

Vidare ska den brittiska centralbanken, BOE, publicera sin inflationsrapport efter förra veckans räntebesked där räntan i linje med förväntningarna lämnades oförändrad, likaså tillgångsköpen.

Centralbanken har sedan sex månader satt upp en tröskel för arbetslösheten, på 7 procent, där penningpolitiken kan komma att ändras från den nuvarande expansiva policyn. Men en snabb nedgång i arbetslösheten den senaste tiden har gjort att BOE vacklat kring sin guidning, och frågan är om den kommer att kunna hålla fast vid tröskeln.

”De senaste kommentarerna från (Mark) Carney (centralbankschef) tyder på att ett stort antal variabler kommer att användas för att besluta om timingen kring den första räntehöjningen, vilket skulle kunna indikera att ingen ny arbetslöshetströskel är bestämd. Det skulle innebära slutet för den framåtblickande guidningen redan sex månader efter den infördes”, skriver Nordea i ett marknadsbrev och noterar att marknaden för närvarande prisar in en första räntehöjning under våren 2015.

Torsdagen är händelserik för de svenska marknaderna. Klockan 9.30 redovisar Riksbanken sitt räntebesked med penningpolitisk rapport, samtidigt som SCB publicerar arbetslöshetsdata (AKU) för januari.

Analytikerna i SME Direkts prognosenkät är eniga om att Riksbanken kommer att låta räntan ligga stilla på 0,75 procent, efter sänkningen om 25 punkter i december.

”Även om vi tror att det finns en betydande risk för att KPIF-inflationen under 2014 kommer att hamna långt under Riksbankens prognos och därmed sätta press att leverera ytterligare en sänkning, så finns det inget som tyder på att det skulle finnas en sådan press inför det penningpolitiska mötet nästa vecka”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev.

Ny information inför februarimötet har kanske inte kommit in helt och hållet i linje med Riksbankens prognoser, men överlag tycks ändå bilden av en fortsatt återhämtning i ekonomin ha bekräftats, och även om inflationen i december var fortsatt låg var den ändå något högre än vad Riksbanken hade räkna med.

”Den samlade makro- och inflationsskörden sedan mitten av december ger Riksbanken ett andrum från den överraskande inflationsnedgången i höstas”, skriver Knut Hallberg och Jörgen Kennemar, analytiker på Swedbank, i ett kundbrev.

Jobbrapporten från SCB väntas enligt SME Direkts analytikerenkät visa att arbetslösheten, ej säsongsrensat, steg till 8,4 procent i januari, från 7,5 procent i december. Säsongsrensat spås arbetslösheten dock ha sjunkit till 7,9 procent från 8,0 procent.

Olle Holmgren på SEB säger till Nyhetsbyrån Direkt att det finns positiva tecken på arbetsmarknaden och pekar bland annat på att Arbetsförmedlingens statistik har börjat gå lägre, om än lite.

”Vi ser även att framåtblickande indikatorer som anställningsplanerna i KI:s barometer börjar förbättras, och nyanmälda platser börjar öka samtidigt som varslen börjar se något ljusare ut”, säger han.

Han räknar med att sysselsättningen gradvis kommer att accelerera under 2014, och påpekar att arbetslösheten hålls för närvarande uppe på grund av ett stort inflöde av arbetskraft. Det tror SEB kommer att avta framöver och det talar för en lägre arbetslöshet.

Torsdagen bjuder också på betydelsefull USA-data i form av detaljhandelsförsäljning för januari. Enligt konsensusprognosen i Bloomberg News analytikerenkät kommer försäljningen ha varit oförändrad i januari. Exklusive bilar spås försäljningen ha ökat med 0,2 procent. Det skulle innebära en inbromsning från i december, då motsvarande tal var ökningar på 0,2 respektive 0,7 procent.

”Detaljhandelsförsäljningen i januari bör bromsa in. Bilförsäljningen minskade i januari och det kalla vädret uppges ha dämpat försäljningen av bilar och vid butikskedjor. Vi misstänker att försäljningen vid restauranger och heminredningsbutiker också kan ha påverkats av det kalla vädret”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Annan data i USA inkluderar nyanmälda arbetslösa i USA samt lager osålda varor december.

Fredagens agenda innehåller preliminär BNP-statistik för en mängd europeiska länder, liksom för euroområdet som helhet. I Tyskland väntas BNP-tillväxten ha uppgått till 0,3 procent under det fjärde kvartalet, medan den väntas ha varit +1,3 procent jämfört med samma kvartal 2012.

För euroområdet som helhet väntas BNP ha ökat 0,2 procent under kvartalet, medan den spås ha stigit 0,4 procent i årstakt.

”Sentimentindikatorer indikerar för närvarande att den underliggande tillväxten åtminstone inte bromsade in under första kvartalet. Om ECB vill göra mer för att stötta ekonomin, kommer den att hitta stöd i den låga inflationen”, skriver Nordea.

För USA kommer statistik över industriproduktionen, med förväntningar om en uppgång om 0,3 procent i januari. Vidare redovisas preliminärt Michigan index som spås ha sjunkit till 80,5 från 81,2.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto