Home > Ytterligare 2,5 miljoner amerikaner förväntas ansöka om arbetslöshetsersättning

Ytterligare 2,5 miljoner amerikaner förväntas ansöka om arbetslöshetsersättning

Tidigt idag visade prognosen för föregående veckas arbetslöshetsanmälningar att ytterligare 2,5 miljoner amerikaner har ansökt om arbetslöshetsersättning. Detta tillsammans med data från april och statistik från föregående veckas NFP visar en dyster bild av hur det går för den största ekonomin i världen.

Sedan februari har 40 miljoner amerikaner upplevt bristande arbetstillfällen, men endast hälften av dessa är de vi ser inom arbetslösheten. Med andra ord har vi det värsta framför oss.

Leta efter elefanten i rummet på diagrammet ovan – antalet arbetslösa till följd av temporära uppsägningar ökade dramatiskt i april. Maj bör se ännu en ökning, framförallt med tanke på att vissa stater fortfarande är nedstängda, och vissa av dem har meddelat att det antagligen kommer förbli nedstängda till och med juli.

Detta är inte bara ”siffror”, menar många – detta är människor som stannar hemma i hopp om att ha ett jobb att komma tillbaka till. En sak både ekonomer och politiker är ense om är att ju längre pandemin fortsätter, desto mindre sannolikt är det att företag klarar av att fortsätta erbjuda dessa jobb till sina anställda.

Vi har ett finansiellt dilemma framför oss

Med tanke på att vi inte vet hur länge COVID-19-krisen kommer pågår har hela världens regeringar blivit tvungna att ställas inför ett pest eller kolera-scenario.

Ett scenario är att de ”trycker” sig ur krisen, med andra ord att de erbjuder oändligt mycket hjälp till företag och familjer under krisen, något som skulle innebära stora skulder för länderna med risk för inflation i framtiden. Ett annat scenario är att vänta och se.

I det första scenariot är ett argument för att vi inte har någon inflation just nu, vilket innebär att finansiella myndigheter enkelt kan ge ut pengar via olika stimulanspaket (exempelvis pengar till folket i USA). Kritiker är dock oense om ifall skadan för framtida generationer kan vara oåterkallelig om krisen kvarstå i flera månader.

Om man väljer att vänta och se kommer det antagligen leda till att företag går i konkurs. När allt detta ligger bakom oss är det inte sannolikt att dessa företag kan börja om igen och nå samma nivå som nu. Därför kommer många av de som just nu är temporärt arbetslösa inte ha något jobb att komma tillbaka till. Istället kommer de vända sig till myndigheterna för stöd, vilket orsakar samma effekt som i det första scenariot.

Kapitalismen kanske aldrig kommer vara densamma igen. Ekonomiska principer fortsätter att utmanas, och världen måste fortsätta kämpa för att ta sig ur denna kris.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto