Home > Ytterligare förbättringar i PMI-data från Euro-området

Ytterligare förbättringar i PMI-data från Euro-området

PMI, ett inköpsindex, för juni 2020 följdes noga av både investerare och ekonomer idag. Det förväntades att visa ytterligare förbättringar vad gäller ekonomisk aktivitet. Och det var inte en besvikelse.

Om man tittar på detaljerna ska man dock inte luras av återhämtningen. Även om, och när, PMI:erna når expansiva nivåer (över 50) innebär inte det att ekonomin har upplevt en V-formad återhämtning. Det visar endast på tillväxt, men från lägre nivåer. För att förstå det bättre kan man tänka på datan i form av procentandelar – en dipp på 10% följt av en stigning på 10% visar fortfarande på en nedgång.

Det positiva och negativa från dagens PMI:er för Euro-området

Den data som släpptes idag handlar om PMI Composite, Services PMI Activity Index, Manufacturing PMI Output Index samt PMI för övergripande tillverkning- och tjänstebransch. Samtliga visar en högsta notering på 4 månader. Medan detta ses som ett positivt tecken är det en investerares jobb att titta på detaljerna och plocka fram relevant information som, tillsammans med andra ekonomiska rapporter, hjälper till att skapa en helhetsbild.

Marknaden tog till sig datan med optimism. Euron steg och EURUSD-paret nådde 1,13 efter att ha stängt under 1,12 förra fredagen, och EURGBP köps och säljs stadigt på över 0,90.

Angående Euro-områdets ekonomiska produktion har tjänste- och tillverkningssektorns kombinerade index visat på en svagt nedåtgående aktivitet, där tjänster fortsätter att falla, men dock i en långsammare takt. Medan produktionen för tillverkningssektorn ligger relativt stabil föll nya beställningar för den 21:a månaden i rad, vilket pekar på en sammandragning för nya affärer.

Obetalda arbeten minskade också, både för tjänster och tillverkning. En oroande sak är antalet outförda arbeten är nere i tillverkningssektorn, vilket återspeglar att obetalda arbeten även det ligger nere.

Antalet uppsägningar ligger fortsatt högt, för båda sektorerna. När det kommer till input och output steg det förstnämnda medan det sistnämnda sjönk (för tillverkningssektor ligger försäljningspriserna nere för den 12:e månaden i rad).

Allt sammantaget finns det inte mycket att fira. Sysselsättningen är låg, priserna fortsätter att falla och produktionen sjunker för det mesta. Om man översätter detta till centralbankernas hökaktiga/duvaktiga perspektiv sätter de fortsatta prisfallen press på inflationen, och viktigast av allt, inflationsförväntningarna. För en centralbank som ECB, som har ett inflationsriktat ramverk, är detta det viktigaste för dem att granska och tolka.

Hittills har PMI:erna fortsatt att visa på långsam ekonomisk återhämtning, och ECB kommer antagligen fortsätta med sitt duvaktiga budskap.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto