Home > ZEW-index ger på tisdagen en indikation om stämningsläget

ZEW-index ger på tisdagen en indikation om stämningsläget

Klockan 9.30 publicerar SCB svensk KPI-statistik för oktober. Enligt SME Direkts enkät väntas inflationen växla upp svagt till 0,5 procent från 0,4 procent i september.

KPIF, KPI exklusive boräntor, väntas ha ökat med 1,1 procent jämfört med oktober 2011, en uppgång från 0,9 procent i september.

Handelsbankens Anders Brunstedt skrev i ett marknadsbrev att KPIF-inflationen endast temporärt väntas stiga i oktober innan den åter sjunker under 1 procent i november. Handelsbankens räknar sedan med att KPIF-inflationen kommer att pendla mellan 0,5 och 1,0 procent under större delen av 2013.

Klockan 10.00 presenterar LO-ekonomerna en ny konjunkturprognos. I den förra prognosen, i maj, räknade LO-ekonomerna med nolltillväxt i den svenska ekonomin, för 2013 så LO-ekonomerna då en BNP-tillväxt på 2,5 procent.

LO-ekonomerna skriver i en debattartikel i Dagens Industri att de räknar med att arbetslösheten stiger till runt 8,5 procent 2013 och 2014, och de efterlyser en rejäl sänkning av Riksbankens räntebana och manar samtidigt regeringen att vidta åtgärder.

Det väntas också KPI-statistik för oktober från Spanien (definitiv), klockan 9.00, och från Storbritannien, klockan 10.30.

Klockan 11.00 publiceras det tyska ZEW-indexet för november, och enligt Bloomberg News prognosenkät väntas det ekonomiska sentimentet bland finansmarknadsaktörer ha stigit till -10,00, från -11,5 i oktober. ZEW-index föll kraftigt under våren/sommaren till en bottennotering på -25,5, men har därefter stigit till -11,5 i oktober. Förbättringen kan till stor del kopplas samman med den förstärkta beredskapen från ECB att med det så kallade OMT-programmet förhindra en okontrollerad utveckling på obligationsmarknaderna i det ”perifera” Europa.

Samtidigt som ZEW:s index för det ekonomiska sentimentet har stigit under hösten har indextalet för den nuvarande läget i Tyskland försvagats. Efter en topp på 44,1 i maj har index gradvis sjunkit till 10,0 i oktober, och analytiker räknar nu med en nedgång till 8,0 i november.

Strax efter klockan 11.00 väntas resultat av statsskuldväxelemissioner från Italien och Grekland, Italien ska sälja tre- och tolvmånadersväxlar och Grekland ska sälja en- och tremånadersväxlar.

Grekland måste klara dagens emission för att kunna refinansiera ett skuldförfall den 16 november. EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn försäkrade i samband med eurogruppens möte på måndagskvällen att det blir ”inga problem” att ”rulla över” skulden.

EU:s finansministrar ska på tisdagen försöka mjuka upp några av knäckfrågorna kring bankunionen inför slutspurten av arbetet om det ska bli klart till årsskiftet.

Vid ekofinmötet ska kommissionen också presentera riktlinjerna för förslaget att en mindre grupp EU-länder ska införa en finansiell transaktionsskatt.

Men något konkret förslag kommer kommissionen inte att lägga fram och något beslut kan följaktligen inte fattas. Flera EU-länder vill veta hur transaktionsskatten kommer att utformas innan de vill godkänna att en mindre grupp länder får tillåtelse till ett sådant skattesamarbete.

I USA inleder kongressen sitt arbete, där marknaden med stort intresse kommer att följa förhandlingarna om en uppgörelse för att undvika det fiskala stupet. På den amerikanska statistikagendan märks NFIB:s sentimentsindex för de mindre företagen i oktober, klockan 13.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas index ha stigit till 93,0, från 92,8 månaden före.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto