Home > Överbelastning – Hur ska man handskas med information på börsen?

Överbelastning – Hur ska man handskas med information på börsen?

Det är  väldigt lätt i teorin men väldigt svårt att göra i praktiken: Ta bara in den information du är bekant med och vet är sann, och ska du ta in ny information måste du göra det på ärliga grunder utan fördomsfullhet. Du måste ta reda på om den bit av ny information du tar till dig är sant helt själv, och inte låta dig påverkas av vad andra säger, må det vara experter, vänner eller bekanta. Detta är ungefär vad man gör om man följer ett tradingsystem: Man tar bara de signaler som systemet ger och bryr sig inte om resten. Ska man till exempel lägga till en ny signal får man testa och bedöma den på samma grunder som de övriga: Ifall den ger resultat eller ej.

Det är bland annat därför som den ökände spekulanten Bernard Baruch alltid bad folk som visste något om de aktier han ägde att hålla tyst. Skulle han börja lyssna på vad sina kollegor hade att säga var han rädd för att hans undermedvetna skulle ge deras åsikter lika värde som de signaler han handlade på, vilket skulle kunna bli potentiellt bedrövligt för hans handel.

Detta är dock inte vad de flesta brukar göra. Många låter sitt ego eller sina känslor komma emellan. Varför göra allt hårt jobb själv om man redan har bestämt sig för att någonting fungerar eller är sant? Då finns ju inga skäl till att testa det längre. Vad mycket skönare är det inte att göra som alla andra och låta majoriteten bestämma vad som är sant så att man slipper ta ansvar. Visst fungerar detta förfarande, åtminstone ett tag, att lura sig själv med, men problemet är att på börsen så måste du ta fullt ansvar för vad du gör och använder du dig av felaktig information eller gör beslut grundat på en felaktig världsbild så kommer det märkas på sista raden, direkt.

Detta är oavsett om du har gjort som alla andra eller inte, det är ingen ursäkt. På börsen är detta dock mycket vanligt. Det är så lätt att dras med i euforin när till exempel en aktie stiger kraftigt på en mycket bra rapport. Allt verkar så bra, just då. Tio minuter senare är det det omvända. Aktien har tvärvänt och från att ha varit upp 5% är den nu ner 5%, och den där rapporten är plötsligt mycket dålig. I stunder som dessa är det absolut nödvändigt att veta vad man gör och inte bli påverkad av fel omständigheter, även om det är lockande att göra som alla andra. I den verkligen världen är det likadant: Fiskar som simmar i stim känner sig mer skyddade än om de skulle simma var för sig men är inte nödvändigtvis säkrare för det.

På 70-talet blev den amerikanska säkerhetstjänsten varse om att  ryssarna på något vis kom över alla deras hemlighetsstämplade dokument. Rapporter kom in om att ryssarna använde sig av klärvoajanta spioner för detta. Alla skrattade gott åt detta, tills nån påminde dem om att de faktiskt kom över all deras information, så amerikanerna blev tvungna att starta ett eget liknande program. För inte kunde de väl vara sämre än ryssarna?

Det topphemliga programmet gick under många namn, bland annat ”Project Stargate” och varade så vitt man vet i över 25 år under olika skepnader hos både armén,  CIA och NSA  tills det efter kalla kriget lades ner 1995. De egentliga orsakerna till detta får vi nog aldrig veta men intressant att notera är att flera framstående personer som jobbade på projektet valde att tala ut i media samtidigt under denna tid. Som svar på detta  medgav säkerhetstjänsten att de faktiskt hade haft ett sådant program och valde att publicera åtskilliga tidigare hemliga dokument som styrkte detta innan locket lades på. Om det fungerade eller om det bara var ett gigantiskt slöseri med skattebetalarnas pengar får vi nog aldrig veta men detta är ett talande exempel på att ingen går säker från att påverkas av sin omgivning.

Ha det i åtanke när Dow Jones nu gör nya högstanoteringar. En topp eller korrektion kan vara närmare än man kan tro.