Home > Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

 1. Introduktion

Detta är Investoo Groups (”Investoo”) dataskyddspolicy.

Investoo respekterar din integritet och är engagerade i att skydda din personliga information. Denna sekretesspolicy kommer informera dig om hur vi ser efter din personliga data när du besöker någon av våra hemsidor (oavsett vart du besöker dem ifrån) samt informera dig om dina rättigheter och hur lagen skyddar dig.

 1. Viktig information: vilka vi är

Syftet med denna policy

Denna sekretesspolicy syftar till att ge dig information om hur Investoo samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av denna webbplats, inklusive all information du kan tillhandahålla via denna webbplats när du anger dina personuppgifter eller samtycker till att få ytterligare material från oss, vår verksamhet eller partner.

Kontroller

Investoo är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter (kallas även ”vi”, ”oss” eller ”vår” i denna sekretesspolicy).

Investoo Group kan, ibland, bestå av olika juridiska personer. Denna sekretesspolicy utfärdas på uppdrag av varje Investoo Group-företag, så när vi nämner Investoo, ”vi”, ”oss” eller ”vårt” i denna sekretesspolicy, hänvisar vi till det relevanta företaget i gruppen som ansvarar för driften av denna webbplats och för behandling av dina uppgifter.

Vi har utsett en dataskyddsansvarig (”DPM”) som är ansvarig för att övervaka frågor i samband med denna integritetspolicy. Om du har några frågor om denna policy, inklusive eventuella förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta DPM med hjälp av informationen nedan.

Kontaktinformation

Om du har några frågor rörande denna sekretesspolicy eller hur vi arbetar med datasäkerhet, vänligen kontakta vår DPM på något av följande sätt

Fullständigt namn på juridisk enhet: Investoo Ltd.
E-postadress: [email protected]
Telefonnummer: (+44) (0) 20 3488 2091

Du har rätt att när som helst göra ett klagomål till Information Commissioner’s Office (”ICO”), den brittiska tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor (www.ico.org.uk). Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du kontaktar ICO, så kontakta oss i första hand.

Länkar från tredje part

Denna webbplats innehåller länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

 1. Datan vi samlar in om dig

Personlig data eller personlig information betyder all information om en individ som på något sätt kan göra så att denna person kan identifieras. Det inkluderar inte data där identitet har tagits bort (anonym data)

Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat på följande sätt:

 • Identitetsdata inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter inkluderar faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Ekonomisk information inkluderar bankkonto- och betalkortsuppgifter.
 • Transaktionsdata innehåller information om betalningar till och från dig och annan information om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska data inkluderar internetprotokoll (“IP”) -adress, dina inloggningsdata, webbläsartyp och version, tidszoninställning och plats, webbläsartilläggstyper och versioner, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för gå till den här webbplatsen.
 • Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller beställningar gjorda av dig, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 • Användningsdata innehåller information om hur du använder webbplatser, produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata inkluderar dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och tredje part och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar också in, använder och delar aggregerade data såsom statistisk eller demografisk information. Samlade data kan härledas från dina personuppgifter men anses inte som personuppgifter enligt lag eftersom dessa uppgifter inte direkt eller indirekt avslöjar din identitet.

 1. Hur samlas ditt personliga data in?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, inklusive genom:

 • Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär eller genom att svara med oss ​​per post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar personuppgifter som du lämnar när du:

# ansöker eller registrerar produkter eller tjänster;

# skapar ett konto på vår webbplats;

# prenumererar på vår tjänst eller publikationer;

# begär att marknadsföringsmaterial skickas till dig;

# deltar i en tävling, kampanj eller undersökning; eller

# ger oss feedback eller kontakta oss.

 • Automatiserad teknik eller interaktion. När du interagerar med vår webbplats samlar vi automatiskt in tekniska data om din utrustning, surfåtgärder och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter med hjälp av cookies, serverloggar och andra liknande tekniker. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. För mer information om de cookies vi använder, se ”Cookies” nedan.

 

 • Tredje part eller offentligt tillgängliga källor. Vi kan få personuppgifter om dig från olika tredje parter enligt nedan:

 

# Tekniska data från följande parter:

 • medlemmar i vårt affiliate-nätverk;
 • våra affärspartners;
 • tredje parts datautbyte (t.ex. Lotames datautbyte);
 • analysleverantörer (t.ex. Google);
 • reklamnätverk; och
 • leverantörer av sökinformation.

# Kontakt-, finans- och transaktionsdata från leverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster.

# Identitets- och kontaktuppgifter från datamäklare eller samlare.

# Identitets- och kontaktuppgifter från offentligt tillgängliga källor som ”Companies House” och valregistret inom EU.

 1. Hur vi använder personlig data

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter oss det. Oftast använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Där vi behöver utföra ett kontrakt ska vi har ingått eller ska ingå med dig.
 • Där det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller för tredje part) och dina intressen och grundläggande rättigheter åsidosätter inte dessa intressen.
 • Där vi måste följa en laglig skyldighet

Marknadsföring

Vi strävar efter att ge dig val när det gäller vissa personuppgifter, särskilt när det gäller marknadsföring och reklam.

Vi kan använda din identitets-, kontakt-, tekniska, användnings- och profildata för att bilda en syn på vad vi tror att du kanske vill eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. Så här bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring).

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss och / eller vissa externa tredje parter om du har begärt information och inte har valt att inte ta emot den marknadsföringen.

Marknadsföring från tredje part

Vi kommer att be om ditt uttryckliga ”opt-in” -samtycke innan vi delar dina personuppgifter med någon tredje part för marknadsföringsändamål.

Att välja bort

Du kan be oss eller tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden när som helst genom att följa borttagningslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden som skickas till dig eller genom att kontakta oss när som helst.

Cookies

Cookies är små bitar av information som lagras av din webbläsare på din dators hårddisk. Vi använder cookies för att låta oss förstå vem som har sett vilka sidor och annonser, för att bedöma hur ofta vissa sidor besöks, för att bedöma de mest populära områdena på en webbplats och i allmänhet för att övervaka användningen av en webbplats. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du behöver inte göra det. Vi kontrollerar inte tredjepartsanvändning av cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar alla eller vissa cookies, eller varnar dig när webbplatser ställer in eller får åtkomst till cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies, observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungerar korrekt.

För mer information om cookies och hur du inaktiverar dem, kan du läsa informationen från Interactive Advertising Bureau på www.allaboutcookies.org.

 1. Utlämnande av personlig information

Vi kan dela dina personuppgifter med parterna som anges nedan för de ändamål som anges i tabellen ovan.

 • Företag inom Investoogruppen.
 • Externa tredje parter (definierade i ordlistan nedan).
 • Tredje parter till vilka vi kan välja att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en förändring händer i vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i denna sekretesspolicy.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte våra tredjepartsleverantörer att använda dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem bara att behandla dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

 1. Internationell transfer

Vi kan överföra dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

När vi överför dina personuppgifter från EES, ser vi till att det ges samma skydd genom att se till att minst en av följande skyddsåtgärder genomförs:

 • Vi överför endast dina personuppgifter till länder som har ansetts ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter av Europeiska kommissionen.
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi använda specifika avtal som godkänts av Europeiska kommissionen som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europa.
 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de är en del av Privacy Shield som kräver att de ger liknande skydd till personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

Kontakta oss om du vill ha mer information om den specifika mekanism som används när vi överför dina personuppgifter från EES.

 1. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter av misstag går förlorade, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att veta. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av sekretess.

Vi har infört rutiner för att hantera alla misstänkta personuppgiftsöverträdelser och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter om överträdelser där vi enligt lag är skyldiga att göra det.

 1. Datalagring

Hur länge kommer ni att använda mina personuppgifter?

Vi kommer bara att lagra dina personuppgifter så länge som det är rimligt nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlat in dem för, inklusive i syfte att uppfylla lagkrav, lagstiftning, skatt, bokföring eller rapportering. Vi kan behålla dina personuppgifter under en längre period i händelse av ett klagomål eller om vi rimligen tror att det finns en möjlighet till tvister om vårt förhållande till dig.

Med undantag för kontaktuppgifter (som kommer att sparas under en period av tre år från dagen för vår senaste kontakt eller om du har kontakt med dig) kommer vi att behålla dina uppgifter under en period av två år från dagen för vår senaste kontakt eller hantering av dem. I slutet av tillämplig lagringsperiod kommer dina data att raderas från våra system.

Under vissa omständigheter kan du be oss ta bort dina uppgifter före lagringsperiodens slut – se ”dina juridiska rättigheter” nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kommer vi att anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan kopplas till dig) för forskning eller statistiska ändamål, i vilket fall vi kan använda denna information på obestämd tid utan att ytterligare meddela dig.

 1. Din lagliga rätt

Under vissa omständigheter har du rättigheter i enligt med lagar om dataskydd i förhållande till dina personuppgifter.

 • Begär åtkomst till dina personuppgifter (allmänt känd som en ”begäran om åtkomst till den registrerade”).
 • Begär korrigering av de personuppgifter som vi har om dig. Detta gör att du få ta del av alla ofullständiga eller felaktiga uppgifter som vi har
 • Begär radering av dina personuppgifter.
 • Invända dig mot behandling av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det finns något med din speciella situation som gör att du vill motsätta dig behandling på grund av detta eftersom du känner att det påverkar din grundläggande rättigheter och friheter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Detta gör att du kan be oss att avbryta behandlingen av dina personuppgifter i följande scenarier:

# Om du vill att vi ska fastställa att data är korrekt.

# Om vår användning av uppgifterna är olovlig men du inte vill att vi ska radera den.

# Där du behöver att vi lagrar uppgifterna även om vi inte längre behöver det eftersom du behöver det för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

# Du har invänt mot vår användning av dina uppgifter men vi måste verifiera om vi har tvingande legitima skäl att använda den.

# Begär överföring av dina personuppgifter till dig eller till en tredje part.

# Återkalla samtycke när som helst där vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer dock inte att påverka lagenligheten av någon behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kanske vi inte kan tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig.

Kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan.

Vad vi kan behöva från dig

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också kontakta dig för att be dig om ytterligare information om din begäran om att påskynda vårt svar.