Home > RSI – en klassisk momentumindikator som är ett ”måste” i swingtrading

RSI – en klassisk momentumindikator som är ett ”måste” i swingtrading

RSI (Relative Strength Index) tillhör precis som tidigare beskrivna indikatorerna en av de mest kända inom den tekniska analysen. Förutom de ursprungliga tankarna kring RSI från upphovsmannen Wilder, kommer vi i denna artikel gå igenom andra tolkning och våra egna synpunkter för att få en yterliggare dimension på indikatorn.

Teknisk Analysskola:

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA
Forex-par
Inga avgifter
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Credit Card, Debit Card, Elektronisk överföring, PayPal
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
0.1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA, FSC
Forex-par
14+
Inga avgifter
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
Bank Wire, Mastercard, PayPal, Visa, neteller, skrill
Fullständig regellista:
CySEC, FCA, FSC
CFDS är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelns konton förlorar pengar vid handel med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFDS fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vi beskriver nedan utförligt i tre steg hur metoden är uppbyggd, kan tolkas och hur de praktiskt kan tillämpas vid placeringar på den svenska börsen.

  1. Förklaring av RSI
  2. Tolkning av RSI
  3. Praktisk tillämpning med exempel från den svenska börsen

Förklaring: Vad är RSI?

RSI är utvecklad av J. Welles Wilder Jr och är introducerad i boken ”New Concepts in Technical Trading Systems” från 1978. Indikatorn är en vanligt förekommande momentum oscillator. Generellt för momentumindikatorer kan sägas att de används för att mäta hastigheten i trenden och ger därmed ett tillskott i analysarsenalen.

Namnet RSI kan tyckas vara lite missvisande eftersom indikatorn inte jämför styrkan i något index med aktien och inte med någon annan aktie heller. Ett bättre namn kunde vara Internal Strength Index. RSI jämför nämligen storleken av en akties upp- och nedgångar och omvandlar den informationen till ett tal mellan 0 och 100. Den tar bara en parameter: antalet tidsperioder som ska användas vid uträkningen. Vanligast är 14 tidsperioder.

RSI visas vanligtvis nedanför prisgrafen med en övre linje och en nedre linje på 70 respektive 30, samt en linje i mitten vid 50. I likhet med de flesta andra oscillatorer bör RSI tolkas i trendens riktning. Således bör man leta köpsignaler i RSI när trenden är uppåt och säljsignaler när trenden är nedåt.

Wilder rekommenderade att använda perioden 14 som är standard i de flesta analysprogramen, men vi kan rekommendera att testa sig fram vilken period som passar en bäst. Generellt används värden mellan 5 och 14 dagar, men för den riktigt kortsiktige kan även perioden 2 användas. Aktier har unika karaktärsdrag och den inställning som passar för en aktie passar inte alls för nästa.

Beräkningen av RSI:

RSI beräkning
RSI beräkning

Tolkning av RSI

Wilders grundtankar kring RSI är nödvändiga för att förstå indikatorn. Nedan kommer vi även visa tolkningar som publicerats av Constance Brows, Andrew Cardwell och Larry Connors för att ge indikatorn en ytterligare dimension.

”Överköpt och översålt” av J. Welles Wilder Jr

Den generella grundtolkningen enligt Wilder är att när priset sprungit iväg snabbt under en kort tid betraktas aktien som överköpt och på motsvarande sätt när aktien fallit raskt under en kort period så antar man att aktien är översålt. I båda fallen anser Wilder att en vändning tillbaka är antågande.

En notering ovanför 70 anses vara överköpt territorium och en notering nedanför 30 anses vara översålt territorium.

”Divergenser” av J. Welles Wilder Jr

Vidare menade Wilder att divergenser mellan RSI och prisgraf var en stark indikation på att en vändning var nära förestående. En positiv divergens innebär att aktien notererar lägre botten medan RSI noteras på allt högre nivåer. På motsvarande sätt innebär negativ divergens att aktien noterar högre topp medan RSI noteras allt lägre botten, vilket indikerar att en topp i aktien kan var i faggorna.

”Divergenser” av J. Welles Wilder Jr

 

Brown: Trend identifikation

I Technical Analysis for the Trading Professional,skriven av Constance Brow menade författaren att oscillatorer inte pendlar melllan 0 och 100. Brown definierar därmed intervaller för en bull market (uppgångsfas) och en bear market (nedgångsfas).

I bull market tenderar RSI att fluktuera mellan 40 och 90 och 40 till 50 agerar stöd. På motsvarande sätt brukar en bear market pendla mellan 10 och 60 med 50 till 60 som agerar motstånd.

Stöd i upptrend

 

I bear market menade Constance Brow att RSI tenderar att pendla mellan 10 och 60 med 50 till 60 som agerar motstånd.
RSI: Motstånd i nertrend

 

Larry Connors: RSI-2

RSI-2 utvecklad av Larry Connors är en jämviktspendlande strategi. Tolkningen är enkel. Connors menade att man skulle leta köptillfällen när RSI-2 rört sig under 10, vilket betraktas som starkt översålt (hårt spänd gummisnodd) På motsvarande sett ska man leta efter säljtillfällen när RSI-2 stigit genom 90. Metoden är en aggressiv kortsiktig strategi för att delta i en rådande trendrörelse och ska inte användas för att leta efter större rörelser.

Larry Connors: RSI-2

Praktisk tillämpning av RSI

Tolkningarna ovanför ger oss ett flertal tillvägagångssätt att använda RSI oavsett vilken tidshorisont man använder som trader eller investerare.rnrnI de två första exemplen på svenska storbolag använder vi oss av dagsdiagram (varje stapel motsvarar en dag) som lämpar sig väl för swingtrading där vi avser att behålla positionen i dagar upp till veckor. I det sista exemplet applicerar vi en mer kortsiktig strategi.

Exempel 1: Autoliv köpvärd på rekyl i stigande trend

I vårt första praktiska exempel kommer vi med hjälp av RSI med lätthet kunna konstatera att aktiekursen har fallit så pass mycket att nedgången väcker ett köpintresse.

1) Autoliv befinner sig i en fallande trend under våren men den negativa trenden bryts i början på augusti, vilket indikerar en fortsatt uppgång.

2) Med en tydlig enfasrekyl har RSI kommit ner på en historisk vändningsnivå och signalerar köp. Vi ser dessutom att dynamiken är positiv, vilket förstärker signalvärdet.

3) Ytterligare en enfasrekyl ner till den positiva trenden har gett lågt RSI värde där aktien tidigare vänt. Trenden är fortsatt stigande och dynamiken positiv. Ett nytt tillfälle ges att köpa aktien.

4) Autoliv faller genom det glidande medelvärdet på 50 dagar som agerat stöd och ger oss signal om att det kan vara dags att kliva ur aktien.

Förutsättningarna att hitta köptillfälle när RSI noteras under 30 är att aktien befinner sig i en stigande grundtrend och att även dynamiken är positiv, dvs. snabb och kraftfull uppgång medan nedgången får kämpa sig ned.

Autoliv köpvärd på rekyl i stigande trend

 

Exempel 2: MTG brottas med motståndsnivå vid högt RSI

I nästa exempel kommer vi se hur aktiekursen stigit till nivåer där sannolikheten är hög att vinsthemtagningar sker.

1) Under hösten 2011 faller MTG-aktien kraftigt medan RSI-indikatorn vänder upp och bildar allt högre bottnar, vilket J. Welles Wilder Jr benämnde som en positiv divergens. Den positiva divergensen flaggar för en trendvändning.

2) Aktien återhämtade sig och nu noteras RSI-indikatorn i överköpt territorium efter den snabba uppgången. Dessutom noteras aktien vid motståndet 370 kr som tidigare agerat vändningspunkt.

3) Det överköpta skakas av att genom att aktien rekylerar tillbaka.

4) Aktien bildar högre och högre bottnar och arbetar sig vidare mot 370 kr efter rekylen.

5) Återigen slår RSI i taket och betraktas som överköpt vid den historiska vändningsnivån kring 370 kr. Vi kan därför vänta oss att aktien ska få det tufft att forcera nivån.

Exemplet visar hur vi i praktiken kan använda RSI för få en fingervisning om en trendvändning efter en lång nedgångsfas genom att identifiera en positiv divergens. Vi kan även studera RSI och tydligt se när aktien sprungit iväg för snabbt under en kort period och blir överköpt. Att aktien är överköpt är i sig ingen säljsignal men när vi har ett tekniskt motstånd ökar sannolikheten för vinsthemtagningar.

Exempel 2: RSI flaggar för en trendvändning efter en lång nedgångsfas genom att visa positiv divergens. Vi kan även studera RSI och tydligt se när aktien sprungit iväg för snabbt under en kort period och blir överköpt.
Exempel 2: MTG brottas med motståndsnivå vid högt RSI

 

Exempel 3: Skanska faller mot den positiva grundtrenden

I vårt sista exempel kommer vi utgå från Larry Connors aggressiva RSI-2 och handla enligt en enkel tradingstrategi. Vi använder dock inte RSI-2 utan RSI-6.

När RSI är lägre än 10, RSI pekar upp, och den längre trenden är stigande (MA-200 positiv) kommer strategin ge oss en köpsignal.

1) I augusti noteras RSI nedanför 10 och gers en köpsignal i Skanska.

2) I strategin väljer vi att sälja när aktiekursen stängt ovanför det glidande medelvärdet på 10 dagar, vilket är 4 dagar senare

3) Ny köpsignal ges i oktober när RSI noteras nedanför 30. Vi har även en positiv kursstapel (hammer) som styrker signalvärdet.

4) Positionen avyttras 3 dagar senare när aktiekursen stängt ovanför det glidande medelvärdet på 10 dagar.

Detta är ett exempel på kortsiktig strategi där tanken är att köpa aktier som tillfälligt fallit mot den positiva grundtrenden.

Exempel 3: Detta är ett exempel på kortsiktig strategi där tanken är att köpa aktier som tillfälligt fallit mot den positiva grundtrenden.
Exempel 3: Skanska faller mot den positiva grundtrenden

Summering av RSI som teknisk analys

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att RSI är en utmärkt klassisk momentumindikator som är ett ”måste” i swingtrading. Dock ska aldrig köp enbart göras på RSI utan detta är bara en bekräftande indikatorn som stöder vad ögat ser i prisgrafen.

Förutsättningarna för att hitta köptillfälle när RSI noteras under 30 är att aktien befinner sig i en stigande grundtrend och att även kursdynamiken är positiv, dvs. snabb och kraftfull uppgång medan nedgången får kämpa sig ned.

Vidare kan vi med stöd- och motståndsnivåer eliminera felsignaler och tillsammans med hjälp av candlestick-diagram finna staplar och formationer som ger en vägledning om den kommande utvecklingen.

1
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
10
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA
Forex-par
Inga avgifter
Börja handla
För:
Gå med i Social Trading revolution. Få kontakt med andra aktörer, diskutera handelsstrategier, och använda vår patenterade CopyTrader
eToro är världens ledande sociala handelsplattform, som erbjuder ett brett utbud av verktyg för att investera i kapitalmarknaderna
Störst antal valutapar handels
Betalningsmetoder
Bank Transfer, Credit Card, Debit Card, Elektronisk överföring, PayPal
Fullständig regellista:
CySEC, FCA
2
Min. Insättning
$10
Kampanj
Användarbetyg
9.3
Hävstång
30:1
New accounts
Spreads
0.1
Punkter
Förordningar
CySEC, FCA, FSC
Forex-par
14+
Inga avgifter
Börja handla
För:
Världsklass kundsupport på 18 språk
Account öppning är snabb och helt digital
Ultimate öppenhet med en betrodd varumärke
Betalningsmetoder
Bank Wire, Mastercard, PayPal, Visa, neteller, skrill
Fullständig regellista:
CySEC, FCA, FSC
CFDS är komplexa instrument och har en hög risk att förlora pengar snabbt på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelns konton förlorar pengar vid handel med CFD med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFDS fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.