Home > Del 3: Ta eller tappa kontrollen

Del 3: Ta eller tappa kontrollen

I föregående artikel gick vi igenom vem som egentligen dominerar i ett candlestick och fick lära oss att det inte behöver vara köparna bara för att kursstapeln är grön. Detta är tredje delen i artikelserien och nu skall vi lära oss hur vi kan se vem som tar, eller tappar kontrollen i kursstapeln. Är vi på väg in i en rekyl, eller gyttjepöl som jag föredrar att kalla det.

Del 1: Grunderna i Candlesticks
Del 2: Vem dominerar i ett candlestick?
Del 3: Ta eller tappa kontrollen
Del 4: Vanliga formationer och psykologin bakom
Del 5: Nackdelar med candlestick

Du köper – Din ”fiende” säljer

Ingen tid är så farlig på börsen som när man tycker att allt är lugnt, ingen fara tänker du – ”jag har koll på läget”. Det är bra att lite då och då tänka på vilka dina ”fiender” är på börsen, vem slåss du mot? Det kan vara bra att veta att den absolut största delen av handeln på börsen görs av proffs. Proffsen sitter ofta med facit, vilket kan vara en order på flera miljoner aktier och vet vad som kommer att hända med kursen de närmaste dagarna. Varje gång du köper en aktie är det någon som säljer den till dig för att bli av med innehavet och tycker följaktligen att potentialen i aktien inte längre är intressant. Vem är då säljaren? Jo, det är din ”fiende”, inte som många tror ”marknaden”. Säljaren/”din fiende” är förmodligen ett proffs, som har mångårig erfarenhet av det du håller på att lära dig. Samma sak gäller sedan när du skall sälja dina aktier, då är det någon som köper dem av dig. Hur kan du vara så säker på att du har rätt och gör den bästa affären av er?

I kapitel ett fick vi lära oss att när kursstapeln fylls med grön färg är det köparna som dominerar, vilket innebär att de till varje pris vill köpa aktien och därför accepterar det pris som säljarna erbjuder. Om stapeln istället färgas röd är det säljarna som vill bli av med aktien och accepterar det lägre pris som köparna erbjuder.

Ju mer färg köparna har producerat i den aktuella stapeln, ju högre upp från öppningskursen avsluten sker desto kraftfullare trend. I de fall köparna har kontrollen, skall du vara med bland dem och om säljarna dominerar, skall du vara en säljare. Detta gör det hela mycket enkelt.

Börsen handlar precis som de flesta andra företeelser om psykologi och logik. De finns mängder av exempel på naturliga fenomen som vi inte tänker på, men som fungerar precis som börsen. Vädret är ett exempel, genom att förutspå att vädret imorgon kommer att bli som idag, kommer vi få rätt i mer än hälften av fallen. Redan Isaac Newton visste att det som sätts i rörelse eftersträvar att förbli i rörelse. Samma sak är det på börsen. Efter en uppåtgående stapel i en positiv trend är sannolikheten mer än 50 procent att nästa stapel skall få samma färg. När trenden är positiv innebär en stor body att det är betydligt mer än 50 procent chans att nästa stapel får samma färg.

Det finns i princip bara 13 olika utseende på candlestick. 5 gröna, 5 röda och 3 ofärgade. Om vi börjar med de 5 gröna (se bilden med de fem gröna candlesticken).

1.Green Marubozu no 1 är den stapel som visar den starkaste uppåtgående trenden. Efter öppningskursen har köparna dominerat varje affär till stängningen. När denna kursstapel uppträder i en uppåtgående trend är sannolikheten uppemot 70 procent att nästa kursstapel skall få samma färg! Vilken suverän tradingmetod, eller hur!

2. Hammer / Haningman: Efter öppningskursen tog säljarna över och producerade en lång röd kursstapel där köparna till en början inte släpptes in. Innan kursstapeln stängde kom dock köparna tillbaks och pressade undan all röd färg som säljarna producerat. Inte nog med det, de vände stapeln till grön och stängningen skedde på högstanivån. En styrkedemonstration av köparna och sannolikheten när denna vändning sker vid ett stöd i en uppåtgående trend är mycket stor för att nästa kursstapel skall bli grön.

3. Long Green Candlestick: Efter öppningen var denna kursstapel till en början röd, men med väldigt liten body. Därefter kom köparna tillbaks och skapade en lång grön kursstapel med total dominans. Säljarna försökte sig på några halvhjärtade försök att ta över, men dessa resulterade bara i en liten svans på ovansidan. När ingen av svansarna, varken på ovan- eller undersidan är mer än 10 procent av en lång grön kursstapels totala längd är det bra förutsättningar vid en positiv trend för att nästa kursstapel skall bli grön.

4. Spinning Top: Det spelar ingen roll om denna kursstapel är röd eller grön. Inledningsvis har säljarna eller köparna dominerat och tappat kontrollen. När öppnings- och stängningskursen är nära varandra med en liten body och ungefär lika stora svansar både upp- och nedtill kan vi inte säga vem som har kontrollen. Att kursstapeln kom att se ut som den gör beror enbart på att kursstapeln upphörde precis i nivå med öppningskursen. Hade kursstapeln varat längre, kanske den hade blivit röd. Efter en Spinning Top måste vi vänta på mer information i form av en ny grön kursstapel som stänger ovanför högstanivån på denna kursstapel.

5. Inverted Hammer / Shooting Star: Efter öppningen var det ett rally som köparna dominerade helt och till en början såg denna kursstapel ut precis som nummer 1. Därefter tog säljarna tag i situationen mer och mer och pressade undan mer är 50 procent av den gröna färgen, vilket innebär att de tog över kontrollen, men de nöjde sig inte med det utan fortsatte och lyckades så när pressa undan all köparnas gröna färg. Hade inte ”klockan ringt” och kursstapeln upphört hade förmodligen säljarna eliminerat även den sista delen grön färg och vänt kursstapeln till röd. Chansen är störst att nästa stapel blir röd.

6. Red Marubozu no 6 är den stapel som visar den starkaste nedåtgående trenden. Efter öppningskursen har säljarna dominerat varje affär till stängningen. När denna kursstapel uppträder i en nedåtgående trend är sannolikheten uppemot 70 procent att nästa kursstapel skall få samma färg! Vilken suverän tradingmetod, eller hur!

7. Inverted Hammer Shooting Star: Efter öppningskursen tog köparna över och producerade en lång grön kursstapel där säljarna till en början inte släpptes in. Kurstapeln var till en början som stapel nummer 1. Innan kursstapeln stängde kom dock säljarna tillbaks och pressade undan all grön färg som köparna producerat. Inte nog med det, de vände stapeln till röd och stängningen skedde på lägstanivån. En styrkedemonstration av säljarna och sannolikheten när denna vändning sker vid ett motstånd i en uppåtgående trend är mycket stor för att nästa kursstapel skall bli röd.

8. Long Red Candlestick: Efter öppningen var denna kursstapel till en början grön, men med väldigt liten body. Därefter kom säljarna tillbaks och skapade en lång röd kursstapel med total dominans. Köparna försökte sig på några halvhjärtade försök att ta över, men dessa resulterade bara i en liten svans på nedsidan. När ingen av svansarna, varken på ovan- eller undersidan är mer än 10 procent av en lång röd kursstapels totala längd är förutsättningarna vid en negatv trend stora för att nästa kursstapel skall bli röd.

9. Spinning Top: Det spelar ingen roll om denna kursstapel är röd eller grön. Inledningsvis har säljarna eller köparna dominerat och tappat kontrollen. När öppnings- och stängningskursen är nära varandra med en liten body och ungefär lika stora svansar både upp- och nedtill kan vi inte säga vem som har kontrollen. Att kursstapeln kom att se ut som den gör beror enbart på att kursstapeln upphörde precis i nivå med öppningskursen. Hade kursstapeln varat längre, kanske den hade blivit grön. Efter en Spinning Top måste vi vänta på mer information i form av en ny röd kursstapel som stänger stänger under lägstanivån på denna kursstapel för att den negativa trenden skall bekräftas.

10. Hammer / Hanging Man: Efter öppningen var det ett kraftfullt nedställ som säljarna dominerade helt och till en början såg denna kursstapel ut precis som nummer 6. Därefter tog köparna tag i situationen mer och mer och pressade undan mer är 50 procent av den röda färgen, vilket innebär att de tog över kontrollen, men nöjde sig inte med det utan fortsatte och lyckades så när pressa undan all säljarnas röda färg. Hade inte ”klockan ringt” och kursstapeln upphört hade förmodligen köparna eliminerat även den sista delen röd färg och vänt kursstapeln till grön. Chansen är störst att nästa stapel blir grön.

11. Gravestone Doji: Efter öppningskursen tog köparna över och producerade en lång grön kursstapel där säljarna till en början inte släpptes in. Kursstapeln var identisk med kursstapel nummer 1. Innan kursstapeln stängde kom dock säljarna tillbaks och pressade undan all grön färg som köparna producerat. Hade inte kursstapeln upphört precis när den gjorde hade den vänt till röd. En riktig styrkedemonstration av säljarna och sannolikheten är stor att nästa kursstapel kommer att bli röd.

12. Dragonfly Doji: Efter öppningskursen tog säljarna över och producerade en lång röd kursstapel där köparna till en början inte släpptes in. Kursstapeln var identisk med kursstapel nummer 6. Innan kursstapeln stängde kom dock köparna tillbaks och pressade undan all röd färg som säljarna producerat. Hade inte kursstapeln upphört precis när den gjorde hade den vänt till grön. En riktig styrkedemonstration av köparna och sannolikheten är stor att nästa kursstapel kommer att bli grön.

13. Doji Longlegged Doji: Inledningsvis har säljarna eller köparna dominerat och tappat kontrollen. När öppnings- och stängningskursen ligger på samma nivå med lika stora svansar både upp- och nedtill kan vi inte säga vem som har kontrollen, kursstapeln är neutral. Att kursstapeln inte fick någon body/färg beror enbart på att kursstapeln upphörde precis när det gjorde. Hade inte ”klockan ringt”/kursstapeln varat längre, kanske den hade fått en body. Efter en Doji eller en Long Legged Doji måste vi vänta på mer information i form av en ny röd eller grön kursstapel som stänger stänger under lägstanivån eller över högstanivån på denna kursstapel för att ge information om fortsättningen.

Tappa eller ta kontroll över kursstapeln

De procentsatser som anges i diagrammet är inte statistiskt säkerställda utan bygger på mina högst personliga erfarenheter. När jag anger en procentsats för uppgång förutsätter det att den något längre trenden är positiv och för nedgång att trenden är negativ. Endast i undantagsfall bör man trada emot trenden.

candlestick-tappa-kontrollen1-300x132

Den streckade svarta linjen i diagrammet är en 50%-linje och markerar halva kursstapeln höjd, inklusive svansar.

1. Den första stapeln som är en Green Marubozu No 1 är den starkaste trenden och när denna uppträder i en upptrend är det uppemot 80 procent chans att nästa kursstapel kommer vara grön.

2. I denna kursstapel har inte köparna haft full kontroll in i mål, istället har säljarna tillåtits att ta över en del. Om svansen är mindre än 10 procent av kursstapeln totala längd är det fortfarande uppemot 70 procent chans att nästa kursstapel blir grön.

3. När svansen på ovansidan har blivit 25 procent eller mer börjar det bli skakigt och det stärker säljarnas självförtroende att se en allt längre svans på ovansidan, som ett bevis på att köparna vacklar. Så länge den gröna färgen inte faller under 50%-linjen är det trots allt fortfarande större chans för att nästa stapel blir grön.

4. Om säljarna pressar undan ungefär hälften eller upp till 55% av den gröna färgen är det 50/50 att nästa stapel skall bli grön eller röd. När mer än 55% av den övre delen blir svans är chansen större att nästa kursstapel blir röd.

5. Denna kursstapel börjar likna en Inverted Hammer eller Shooting Star. Skillnaden är att en Shooting Star efter en längre tids upptrend innebär som vi ser att kursen öppnar långt ner på kursstapeln och till en början dominerar köparna, men efterhand kommer säljarna tillbaks och eliminerar betydligt mer än hälften av den gröna färgen. Självförtroendet är nu lågt hos köparna och sannolikheten betydligt större för att nästa stapel skall bli röd. När denna kursstapel uppträder efter en längre tids nedtrend kallas den för Inverted Hammer.

Den långa svansen visar att köparna försökt vända kursen uppåt, men säljarn upptäckte vad köparna höll på med och bestämde sig för att visa vem som fortfarande bestämmer. I och med att säljarna inte lyckas få bort alla köparna finns en god chans att säljarna tagit musten ur sig efter den längre tid av nedgång och denna kraftansträngning, köparna får då lätt att åter ta kommandot. Det finns helt enkelt bara köpare kvar.

6. I denna kursstapel, som till en början var en Green Marubozu No 1, har säljarna inte bara eliminerat all grön färg som köparna producerat, de har dessutom lyckats vända kursstapeln till röd – en styrkedemonstration som heter duga! Sannolikheten för att nästa kursstapel skall bli röd är mycket stor!

Ovanstående resonemang blir precis omvänt om bilden vänds och de gröna staplarna är röda och vice versa. Psykologin blir densamma fast det är säljarna som tappar kontrollen.

En titt i ett kursdiagram för att åskådliggöra ovanstånde resonemang. I den första artikeln nämnde jag att det är vi själva som anger tidsinställningen i diagrammet, vilket innebär att vi måste titta även på föregående kursstaplar för att bilda oss en korrekt uppfattning om vem som dominerar. I samband med en trend erhåller i regel mellan 3 och 7 kursstaplar med samma färg som trenden, därefter kommer det en gyttjepöl med vinsthemtagningar och ett antal lycksökare som chansar på en trendvändning. När kursen därefter fortsätter i trendens riktning blir det ofta bra möjlighet att ta position till ett bättre pris, som en andra chans.

A. En titt i början av diagrammet visar först en Green Marubozu No 1 som tyder på uppgång, men nästa stapel är en Red Opening Marubozu. Hade vi haft en någon längre tidsinställning i diagrammet hade vi erhållit en Shooting Star för nedgång.

B. Efter en tids nedgång börjar vi se allt fler svansar på nedsidan tills vi får en Bullish Hammer som är en vändningsformation och sägs ”hamra bort nedgången”.

C. Precis som i början av diagrammet avslutas uppgången med en Shooting Star för nedgång (om vi slår ihop de två kursstaparna enligt bilden).

En utmärkt tradingmetod är att följa en trendlinje, i exemplet visar jag med ett 20-dagars glidande medelvärde (som passar just på denna aktien) hur väl trendlinjen fungerar som motstånd i nedgången och stöd i vid upptrender. En utmärkt tradingmetod är att köpa när kursen vänder vid vid trendlinjen och börjar producera påtagligt med grön färg. Placera den initiala stoppen precis under lägstanivån på den kursstapel som du köper i. När kursstapeln blir kraftfull flyttar du upp stoppen så att den ligger strax under hälften från toppen. Flytta sedan stoppen till strax under lägsta nivån på nästa kursstapel, så fort den ”växt till sig en del”. Utvecklas även denna kursstapel till att bli ett kraftfullt candlestick med stor body flyttar du åter upp stoppen så att den ligger strax under hälften av den innevarande kursstapeln. Sedan fortsätter du på detta sätt tills du blir utstoppad. På detta sätt kan man vara aggressiv och gå in tidigt, eftersom man redan efter första kursstapeln kommer att gå ut med vinst.

I nästa artikel kommer jag att gå igenom några vanliga candlestickformationer och psykologin bakom dem.