Home > Trading som karriär

Trading som karriär

Jag har den åsikten att trading bör behandlas som vilket annat yrke i den bemärkelsen att det krävs en god grundförståelse och att den utvecklande tradern ska följer samma karriärväg som normen. Nedan så jämför jag traderns karriärutveckling med vad vi kan kalla normen. Jag tänker inte på något vis kategorisera mig själv som mästare, men jag har kommit tillräckligt långt i min tradingkarriär för att förstå hur utvecklingsprocessen på många vis kan förbättras och göras enklare för nybörjaren med ett intresse att lära sig mer om trading som yrke.

Karriärutveckling i allmänhet

De flesta professionella fält och karriärvägar utvecklas längs med samma linjer;

  1. Den introducerande ”inlärningsfasen”, definierar de grundläggande delarna av fältet. Högskole-/universitetsåren om du ”pluggar”eller andra typer av vidareutbildningar
  2. I lärlingsfasen applicerar praktikanten ”skolkunskap”, troligtvis på sitt första jobb eller praktik
  3. Med tiden växer lärlingen till en professionell person, där man lär sig sin verksamhet och börjar fokusera på speciella områden inom sitt fält och praktiken drar mot sitt slut
  4. Som proffs lär sig individen de speciella egenskaper som krävs och teorin smälter ihop med praktiken, kanske återgår man till böckerna för att utbilda sig ytterligare t.ex. en master
  5. Utövaren har nu bemästrat sitt fält och kan skapa nya linovationer, bidra med sin djupa kunskap och bli en lärare

Karriärutveckling för traders (hur det är och hur det borde vara)

Inlärningsfasen
 
Hur det är nu:

Den nya tradern söker sig till böcker, tidningar och söker runt på internet i ett försök att bygga upp en kunskapsbas men förgäves då varje ny källa ger en annorlunda infallsvinkel, det här är mycket frustrerande och tidskrävande.

Hur det borde vara:

Tradern borde fokusera på ett område direkt som när du väljer inriktning på högskolan och lära dig marknadens grundläggande principer t.ex. auktionsteorin. Allt kretsar kring att skaffa så mycket kunskap som möjligt för att sedan kunna ta kvalificerade beslut.

Lärlingsfasen

Hur det är nu: 

Lärlingsfasen börjar med att tradern går direkt på själva ”handlandet” och följderna är allt som oftast katastrofala. Tradern försöker sig på något som normalt skulle ta en högskoleelev år att lära sig. Som om en läkarstudent skulle man börja praktiken med att operera.
Hur det borde vara:

Tradingeleven lär sig auktionsteorin eller liknande och börjar med att handla i simulerad miljö. Kännedomen om marknadens principer utvecklas till referenspunkter där de olika elementen av marknadsinformation knyts till ”värde-konceptet” och utbud/efterfrågan. Enkla handelsmodeller som definierar balanserade/obalanserade marknadstillstånd används som referenser och eleven lär sig utvärdera värde, risk, handelstillfällen och överlevnad, där riskkontroll är ett nyckelkoncept.

Erfaren nybörjare

Hur det är nu:

De få som överlevt är vid det här laget hälsosamt skeptiska till allt de läser och här för inget har ju funkat innan, varför ska det fungera nu? De kombinerar olika tekniker för att ”läsa” marknaden så som teknisk analys, ”pattern recognicion” och en känsla för marknadens psykologi. Omdöme föds sakta ur erfarenhet med det har krävts väldigt mycket smärta.

Hur det borde vara:

Tekniker som förfinats i förra steget kan nu implementeras i marknaden på riktigt och strategier kommer från marknadsförståelse och korrekt analys av marknaden. Ens egna handelsmodell är ett resultat av den djupa förståelsen och ett medvetet lärande. Feedback från handeln tas emot och hjälper till att förfina metoden ytterligare.

Professionell nivå

Hur det är nu:

Den vingklippta tradern pratar med andra mer framgångsrika traders för att göra ett sista försök att hitta vad som krävs. Troligtvis kommer inte de professionella dela med sig av sin kunskap och lämna kvar tradern med mer frågor än svar. Inget återkoppling med marknaden sker ingen struktur finns för analys av sig själv eller marknaden. Tradern har fortfarande inte skapat sig den nödvändiga kunskapsbasen för att ta sig vidare utan förlitar sig helt på överlevnadsinstinkt.

Hur det borde vara:

Tradingeleven går nu bortom de grundläggande principerna och utvecklar nya koncept som speglar den egna personligheten och erfarenheten som formats ur lärlingsprocessen. Ens färdigheter vässas allt mer, risk reduceras och utdelningen ökar

Mästaren

Hur det är:

Mästaren är upptagen med att följa med i marknadens snabba kast och handlar helt på egen hand. Tradern letar fortfarande efter svar och är ständigt tveksam till sin metod och kan byta över om det erbjuds en bättre chans att bli rik snabbt för att ta igen tidigare förluster. Tradern är fortfarande utsatt för olika gurus där ute som försöker kapitalisera på de naiva.

Hur det borde vara:

Som mästare inom sitt fält har tradern många valmöjligheter. Det finns ny tillfälle att bli mentor åt andra för att ytterligare förfina sina kunskaper men också expandera sin verksamhet. Handeln sker med allt större utdelning med färre handelstillfällen. Mästaren har full kontroll.