Home > Utbildningsarkivet

Utbildningsarkivet

 

Aktieproffsskolan:

Tradingportalen inleder i detta nummer en skola med Tony Ugrina och C-G Gyllenram som lärare. Vad är egentligen framgångsrik aktiehandel? I denna artikelskola går vi igenom tre grundläggande koncept för att bli framgångsrik i aktiehandel.

Del 1: Tre grundpelare på vägen till framgång

Del 2: Agera metodiskt och bli en börsvinnare

Del 3: Tag inga risker – lär dig att hantera dem

Del 4: Myter som sanningar

Del 5: Fyra faktorer som gör dig till förlorare

Del 6: Lär dig att ställa relevanta frågor

Finansyrken:

Finansyrken är en artikelserie i form av en skola som beskriver olika yrkesroller på den finansiella marknaden. Vi börjar med en överblick, och i de fem kommande numren benar de ut begreppen ytterligare och bekantar oss med vardagen för handlare, mäklare, förvaltare, analytiker och corporate finance-funktionen.

Del 4: Förvaltarrollen

Del 5: Analytikerrollen

Del 6: Corporate finance-rollen

Flockbeteende

Flockbeteende
De stora och snabba svängningarna på de finansiella marknaderna styrs till stor del av psykologiska orsaker. Vi har nöjet att presentera en utförlig artikelserie i åtta delar om flockbeteendet på de finansiella marknaderna skriven av C-G Gyllenram.

Investerarskolan

I Investerarskolan kommer vi utförligt och lättfattligt att beskriva ett antal placeringsalternativ till aktier. Vi börjar med råvaror som är mycket enkla att förstå som begrepp, men som många placerare fortfarande betraktar med skräckblandad inställning.

Del 1: Råvaror skrämmer men lockar ändå

Del 2: Alternativa fonder ger nya möjligheter

Del 3: Valutahandel snabb väg till rikedom eller ruin

Del 4: Staten är störst på ung marknad

Del 5: Strukturprodukter låser in ditt kapital

Del 6: Optioner och terminer ger dig alla möjligheter

Del 7: Portföljteori ger dig ”gratislunch” på marknaden

Psykologiskolan

I detta nummer startar en ny skola i tre delar som handlar om börspsykologi. Denna första artikel handlar om flockbeteendet på marknaden. Andra delen beskriver motsatsen, det vill säga den enskilde investerarens psykologi. Sista delen belyser bland annat de psykologiska fallgroparna på börsen.

Riskhanteringsskolan

I Riskhanteringsskolan kommer vi gå igenom grunderna i riskhantering på ett lättfattligt sätt och lägga grunden för det viktigaste elementet i trading. Vi börjar med att i tre delar gå igenom användandet av stop lossar. Artikelserien är skriven av Anders Haglund på Tradingportalen.com.

Del 1: Stop loss hindrar katastrofer

Del 2: ”Ta hänsyn till manipulation vid riskhanteringen”

Del 3: Trailing stop loss

Grundläggande

Tekniska analysskolan

I denna serie kommer vi gå igenom ett flertal tekniska indikatorer på djupet och illustrera pedagogiskt hur de tekniska indikatorerna kan användas för att hitta träffsäkra köpläget i svenska storbolag. Artikelserien är skriven av Erik Hansén.

Fundamentalanalysskolan

I fundamentalanalysskolan berör vi de beståndsdelar som krävs i en professionell aktieanalys. Vi berör ämnen som marknadsanalys, affärsmodell, nyckelpersoner men går även på djupet inom finansiella rapporter, samt mycket mer. Skriven av Adam Prinselaar.

Fundamentalanalysskolan del 1: Marknadsanalys

Fundamentalanalysskolan del 2: Affärsmodell

Fundamentalanalysskolan del 3: Nyckelpersoner

Fundamentalanalysskolan del 4: Finansiella Rapporter

Fundamentalanalysskolan del 5: Relativ värdering

Fundamentalanalysskolan del 6: DCF-värdering

Fundamentalanalysskolan del 7: Residualinkomstvärdering

Fundamentalanalysskolan del 8: Investeringsfilosofier

CFD-skolan

I CFD-skolan kommer vi lära dig allt det grundläggande för att du ska förstå vad CFD:er är, och hur du kan använda CFD:er för att öka avkastningen på ditt kapital under ett kontrollerat risktagande.

CFD-skolan del 4: Kostnad, spread och beskattning

CFD-skolan del 5: Utbud av produkter och prissättning

CFD-skolan del 6: Praktiskt exempel på handel

Gannskolan

I Gannskolan fördjupar vi oss i de metoder eller snarare tolkningar av metoder som William Delbert Gann lämnade efter sig. Tidscykler, pris och pivotnivåer men även Elliot wave och hur samverkan mellan tid- och pris fungerar. Skriven av Johan Berntorp.

Gannskolan del 6: Hur man kan använda Gann för trading

Artikelserier från samarbetspartners

Daytradingskolan

Detta är första delen av tre i daytradingskolan. Dagshandlare på börsen har fått en negativ klang. De som sysslar med denna form av spekulation har till och med kallats ”finanshuliganer”. Men egentligen är det ingen större skillnad på att spekulera över dagen eller på längre sikt.

Daytradingskolan del 1: Dagshandelns grunder

Daytradingskolan del 2: Strategier

Daytradingskolan del 3: Risker och möjligheter

Options- och warrantskolan

I denna skola i tre delar får du lära dig allt om optioner och warranter. Att handla med optioner och warranter innebär större möjligheter men kan även innebära större risker. Utbildningsserien presenteras i samarbete med derivatinfo.com.

Del 3: Faktorerna som avgör om optionen är köpvärd

Del 4: Introduktion till handel med terminer

PairTrading-skolan

I denna utbildningsserie kommer vi gå igenom grunderna i pair trading, presentera en handelsstrategi som är användbar för dig som privatperson samt visa hur pair trading konkret kan ta din aktiehandel till nästa nivå. Vi har delat in i denna serie i pair trading fem delar.

Del 1: Introduktion till Pair Trading

Del 2: Att identifiera ett aktiepar lämpligt för pair trading

Del 3: En enkel handelsstrategi

Del 4: Utveckling av handelsstrategi samt riskhantering

Del 5: Pair trading vid utdelningsperioden

Råvaruskolan

I denna utbildningsserie om råvaror ämnar vi belysa grunderna i råvaruhandel och ge en bra grund för vidare efterforskning i specifika råvaror och börja handla. Här beskriver vi inte någon specifik råvara, utan håller oss till generella termer för att besvara frågorna.

Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

En artikelserie med fokus på förståelse för marknadens grundläggande funktion och syfte och användning av det unika analysverktyget Volume Profile. Syftet med artiklarna är att påvisa att det finns alternativa läroformer och sätt att beskåda marknaden.